Rasmussen’s Copenhagen Summit: Democracy on the defensive

It was the former Danish Prime Minister and NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen who opened the 2nd Copenhagen Democracy Summit in the Royal Theater of the Danish capital on…

Jan Diedrichsen | 17.07.2019
V-Dem: A third wave of autocratization now affects 24 countries

The annual report of the Varieties of Democracy (V-Dem) Project has concluded that a trend of autocratization which first gained momentum in the mid 1990’s has developed across the world….

Ryan Whyte | 24.06.2019
Survey explores causes for dissatisfaction with democracy

A new report by the Pew Research Centre published last month found that a population’s satisfaction with democracy is tied to subjective assessments of economic wellbeing, respect of individual rights, and of…

Charles Marsh | 31.05.2019
Bli medlem i Demokrati utan gränser

Hjälp till att bygga en demokratisk världsordning!Föreningen Demokrati utan gränser bildades våren 2018 som en nationell gren av organisationen Democracy Without Borders. I dagsläget har vi systerföreningar i Kenya, Schweiz…

Petter Ölmunger | 20.05.2019
Egyptisk toppdiplomat: En parlamentarisk församling kan stärka FN och multilateralismen

(Detta är en översättning av en nyhetsartikel som publicerades på UNPA-kampanjens hemsida 13 maj 2019. Säkerhetsrådet ”oförmöget att fullgöra sitt uppdrag”Den tidigare egyptiska toppdiplomaten och presidentkandidaten Amre Moussa har anslutit sig till kravet…

Petter Ölmunger | 20.05.2019
Kom med i aktionsveckan för ett världsparlament 19-27 oktober 2019

Kom med i vår globala aktionsvecka 19-27 oktober och stöd kravet på upprättandet av ett världsparlament som kan ge representation och politisk makt åt världsmedborgarna.Klimatkrisen är global och kräver gemensamma…

Petter Ölmunger | 16.05.2019
Walls, fences, and a borderless world: Recent arguments

With millions of people across the world fleeing violence, oppression, economic desparation or because of environmental reasons, migration remains a key issue on the political agenda. Two years ago we reported on…

Amy Oloo | 14.05.2019
1 2 3 4 17