Demokrati utan gränser

Dags att stärka demokratin i hela världen

För en särskild FN-rapportör för demokrati

Demokratin behöver vår uppmärksamhet

Vi har en oroande global trend av demokratisk tillbakagång. Enligt forskning har den genomsnittliga nivån av demokrati som en global medborgare åtnjuter sjunkit till den nivå som rådde 1986. Enligt andra studier har den globala friheten minskat kontinuerligt under mer än 15 år i rad.

Människor vill ha demokrati

De flesta människor vill ha demokrati och många anser att det finns ett underskott: över 80% av befolkningen i länder runt om i världens regioner säger återkommande att de tycker att demokratin är viktig. Men bara hälften anser att deras land faktiskt är demokratiskt. 

Förenta nationerna och demokratin

FN har historiskt uttryckt stöd för demokrati. Detta omfattar 1948 års allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1966 års internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt andra resolutioner som antagits av FN:s generalförsamling eller rådet för mänskliga rättigheter fram till i dag.

Dags för en särskild rapportör

De demokratiska rättigheterna är under hot i många länder. En särskild FN-rapportör för demokrati som utses av rådet för mänskliga rättigheter kan bidra till att skydda och stärka demokratin. Rapportören bör inte bara uppmärksamma brister utan även lyfta fram goda exempel.

Inför 75-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna den 10 december 2023 uppmanar Democracy Without Borders tillsammans med likasinnade grupper till inrättandet av en särskild FN-rapportör för demokrati.

Läs mer

I denna studie (på engelska) diskuteras det föreslagna mandatet i detalj

Nyheter och utveckling avseende denna kampanj

Internationellt upprop kräver FN-rapportör för demokrati
A statement calling on the UN to appoint a special rapporteur on democracy under the auspices of the Human Rights Council has been signed by over 80 civil society organizations and 180 individuals.
DUG | 20.11.2023
FN:s demokratidag: internationellt parlamentariskt stöd för ny rapportör
I samband med FN:s internationella demokratidag den 15 september 2023 uttryckte ett antal parlamentariska organ och valda representanter från olika delar av världen sitt stöd för tillsättandet av en särskild…
DWB | 19.09.2023
Ett nytt demokratimandat i FN:s råd för mänskliga rättigheter
In this article human rights advocate Gulnara Shahinian argues that the UN Human Rights Council should create the mandate of a Special Rapporteur on Democracy.
Gulnara Shahinian | 20.04.2023
Krav på “snabbt inrättande” av en särskild FN-rapportör för demokrati
Democracy Without Borders, en civilsamhällesorganisation som arbetar för att främja global demokrati, uppmanar ”likasinnade stater som är engagerade för demokratin” att ”snabbt inrätta mandatet av en särskild rapportör för demokrati…
DWB | 24.02.2023