TID FÖR
GLOBAL
DEMOKRATI
Demokrati utan gränser är en växande internationell organisation med avdelningar och partners runt om i världen.
Internet freedom and security challenges: notes from the IGF 2019

The Internet Governance Forum (IGF) was launched by the Secretary-General of the United Nations in 2006 and since then annual meetings have been held across the world. This year, Germany…

Michael Weidinger | 04.12.2019
Democratic global governance advocated at events in London

Representatives of Democracy Without Borders (DWB) recently participated in two events in London and used the opportunity to advocate democratic global governance.Battle of IdeasOn 2 November 2019 Andreas Bummel, DWB’s…

DWB | 27.11.2019
A Voice for Global Citizens: a UN World Citizens’ Initiative

This report recommends that the United Nations (UN) should develop its democratic legitimacy through the creation of the instrument of a World Citizens’ Initiative (WCI) by which global citizens can…

James Organ & Ben Murphy | 26.11.2019

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

Våra initiativ

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer