PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

DEMOKRATI ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET
I samband med 75-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna den 10 december 2023 uppmanar vi till inrättandet av en särskild FN-rapportör för demokrati

Demokrati utan gränser verkar för ett demokratiskt världssamhälle.

Vi främjar demokrati på alla nivåer, globala institutioner som är demokratiska och effektiva samt ett jämlikt globalt medborgarskap. 

Community of Democracy debatterade ny särskild FN-rapportör i Warszawa
Den 11 juni samlades företrädare för de 30 medlemsländerna i Community of Democracies (CoD) till ett möte med sitt styrande råd i den polska huvudstaden Warszawa, där organisationen har sitt
DWB | 13.06.2024
Vikten av transnationella grupper i internationella parlament
Idag, den 9 juni, går Europa till val. Över 370 miljoner medborgare i EU:s 27 medlemsstater har möjlighet att direkt välja sina ledamöter till Europaparlamentet. Europaparlamentet framstår som det mest
Simon Taverna | 07.06.2024
Tilltron till demokratin kvar på höga 85 procent i stor undersökning
Enligt 2024 års upplaga av Democracy Perception Index har stödet för demokrati varit fortsatt högt i hela världen under de senaste sex åren. I genomsnitt 85% av de tillfrågade i
DWB | 04.06.2024
GlobalDemocracy_icon_png

Demokrati utan gränser främjar rätten till demokrati på alla samhällsnivåer, från lokal till global nivå. Fria, rättvisa och demokratiska val är grunden för ett legitimt styre. Vi stöder demokratisering överallt och ett ökat samarbete mellan demokratiska länder. Läs mer

GlobalGovernance_icon_png

Demokrati utan gränser verkar för ett stärkt internationellt samarbete och för globala institutioner som är demokratiska och effektiva. Vi förespråkar skapandet av en parlamentarisk församling inom FN som ett steg mot ett världsparlament och en global konstitution. Läs mer

GlobalCitizenship_icon_png

Demokrati utan gränser främjar ett jämlikt världsmedborgarskap. Vi förespråkar inrättandet av ett verktyg för medborgarinitiativ inom FN och förespråkar utbildning som stärker ett planetärt perspektiv och bidrar till att utveckla en känsla av global identitet och solidaritet. Läs mer