• DEMOCRACY WITHOUT BORDERS

Tid för global demokrati

Rätten till demokrati överskrider nationella gränser

Vi verkar för en demokratisk världsordning

Obekväma frågor

Vad händer när klimatförändringarna blir så påtagliga att de inte går att ignorera? Hur ska de hanteras? I vems intresse kommer detta att ske? Blir det i demokratiska eller diktatoriska former? Klimatet är en av flera frågor som är globala och som behöver hanteras demokratiskt på global nivå.

Bortom nationens gränser

I vår planetära tidsålder räcker inte nationen till för att lösa de problem som uppstår. Väpnade konflikter, med flyktingströmmar som följd, visar tydligt på behovet av en global rättsordning. Vi stöder demokratisering på alla nivåer, men vårt fokus ligger på att utveckla en demokratisk ordning på global nivå.

Utmaningen

Vi kan påverka. Den globala utvecklingen är inte ödesbestämd. Genom en allvarlig gemensam strävan mot global demokrati, där inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN är första steget, anar vi ett hopp om att de stora globala frågorna ska kunna lösas på demokratisk väg.

Vi förespråkar en parlamentarisk församling inom FN för att världens medborgare ska kunna göra sig hörda.

Demokratiskt underskott

Demokrati och mänskliga rättigheter utgör kärnfrågor i FN:s principer och program. Samtidigt finns inom det nuvarande FN-systemet ett demokratiskt underskott. Det mäktiga “vi” som inleder hela FN-stadgan saknar en formell kanal. Den enskilda människan och den samlade mänskligheten saknar en röst. Det är nu hög tid att FN ger utrymme åt representanter som väljs av världens medborgare.

Steg för steg

Initialt kan stater välja om deras FN-parlamentariker ska utses av ett nationellt eller regionalt parlament, eller om de utses genom direkt val. Till en början har FN:s parlamentariska församling en rådgivande funktion. Efter hand, i takt med att dess demokratiska karaktär stärks, kan dess befogenheter utvidgas. På sikt kan den parlamentariska församlingen utvecklas till ett verkligt världsparlament.

En internationell kampanj

UNPA-kampanjen lanserades 2007 och stöds av individer och institutioner från över 150 länder, varav över 1500 är eller har varit parlamentariker. Genom arbetet för en parlamentarisk församling inom FN, vill kampanjen skapa demokratisk representation av världens medborgare i FN. Detta skulle ge folkvalda representanter, inte bara stater, en direkt möjlighet att påverka global politik.

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Ny bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel.

April 2018.

V-Dem: A third wave of autocratization now affects 24 countries 1000 485 Ryan White

V-Dem: A third wave of autocratization now affects 24 countries

The annual report of the Varieties of Democracy (V-Dem) Project has concluded that a trend of autocratization which first gained momentum in the mid 1990’s has developed across the world. Autocratization is defined by V-Dem as any substantial or significant worsening on the scale of liberal democracy in a country. The ”third wave” of autocratization…

Yellow vests protest in March 2019
Survey explores causes for dissatisfaction with democracy 1000 523 Charles Marsh

Survey explores causes for dissatisfaction with democracy

A new report by the Pew Research Centre published last month found that a population’s satisfaction with democracy is tied to subjective assessments of economic wellbeing, respect of individual rights, and of separation of the “elites” from the rest of the population. The report, which gathered data from interviews in 28 nations, provides evidence for…

Bli medlem i Demokrati utan gränser 2664 1189 Petter Ölmunger

Bli medlem i Demokrati utan gränser

Hjälp till att bygga en demokratisk världsordning! Föreningen Demokrati utan gränser bildades våren 2018 som en nationell gren av organisationen Democracy Without Borders. I dagsläget har vi systerföreningar i Kenya, Schweiz och Tyskland. Varför behövs vi? Många tänker att världen är som den är. Att det bara är att gilla läget. Det gör inte vi,…

Demokrati utan gränser behöver ditt stöd!