TID FÖR
GLOBAL
DEMOKRATI
Demokrati utan gränser är en växande internationell organisation med avdelningar och partners runt om i världen.
A democratic alliance to promote human rights

Recently United States Secretary of State Mike Pompeo called for “a new alliance of democracies” aimed at confronting China. This put democratic globalists in a difficult position. If you want…

Austin G. Mackell | 11.08.2020
Policy review: A United Nations Parliamentary Assembly

Paperback and hardcover editions can be purchased at all major online bookstores. From the preface The 75th anniversary of the UN coincides with a dramatic global health crisis caused by…

Maja Brauer och Andreas Bummel | 07.08.2020
State of Civil Society Report 2020 high­lights need of UN reform

The annual State of Civil Society Report from the international alliance of civil society organizations CIVICUS has produced results which are reminiscent of their preceding reports, as well as findings from other…

Ryan Whyte | 31.07.2020

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

Våra initiativ

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer