GLOBAL DEMOCRACY IS A HUMAN RIGHT
Demokrati utan gränser är en växande internationell organisation med avdelningar och partners runt om i världen.
Civilsamhällets tillstånd: Rapport lyfter mobilisering under pandemin
Medan COVID-19 svepte över världen, med fördjupade samhällsbrister och växande rädsla och osäkerhet som följd, använde många regeringar pandemin som förevändning för att trycka tillbaka medborgerliga friheter, vilket i sin…
DWB | 03.06.2021
Humanity needs a global origin story that works for all
We are living through a momentous turning point in the history not just of humanity but of Planet Earth. But modern education is failing to help young people see the…
David Christian | 01.06.2021
Förslag för ett mer demokratiskt FN lyftes vid demokratiforum i Gwangju
Civilsamhällesupprop och FN75 Den 20 maj stod Democracy Without Borders värd för ett fruktbart online-seminarium vid årets Gwangju Democracy Forum, i samarbete med Democracy International, CIVICUS, Together First och Koalitionen…
Amy Oloo | 29.05.2021

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

Våra initiativ

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer