PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

DEMOKRATI ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET
I samband med 75-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna den 10 december 2023 uppmanar vi till inrättandet av en särskild FN-rapportör för demokrati

Demokrati utan gränser verkar för ett demokratiskt världssamhälle.

Vi främjar demokrati på alla nivåer, globala institutioner som är demokratiska och effektiva samt ett jämlikt globalt medborgarskap. 

MEGA: New campaign aims at strengthening global environmental governance
At a hybrid meeting held in Geneva on March 26, 2024, a new global campaign was launched that aims to strengthen environmental governance. Mobilizing an Earth Governance Alliance (MEGA) will
Nelleke Dekkers | 03.04.2024
Tillsättning av FN-rapportör diskuterades vid demokratitoppmötet i Seoul
Vid det tredje demokratitoppmötet i Seoul, som den sydkoreanska regeringen stod värd för, arrangerades ett event under segmentet för det civila samhället och ungdomsfrågor den 19 mars för att diskutera
DWB | 27.03.2024
Civilsamhället kämpar för fred och rätt trots misslyckad global styrning
Mäktiga länders hyckleri underminerade den regelbaserade internationella ordningen 2023, vilket gjorde det svårare att främja mänskliga rättigheter och lösa världens mest förödande krig, förklarade den globala civilsamhällesalliansen CIVICUS i en
DWB | 14.03.2024
GlobalDemocracy_icon_png

Demokrati utan gränser främjar rätten till demokrati på alla samhällsnivåer, från lokal till global nivå. Fria, rättvisa och demokratiska val är grunden för ett legitimt styre. Vi stöder demokratisering överallt och ett ökat samarbete mellan demokratiska länder. Läs mer

GlobalGovernance_icon_png

Demokrati utan gränser verkar för ett stärkt internationellt samarbete och för globala institutioner som är demokratiska och effektiva. Vi förespråkar skapandet av en parlamentarisk församling inom FN som ett steg mot ett världsparlament och en global konstitution. Läs mer

GlobalCitizenship_icon_png

Demokrati utan gränser främjar ett jämlikt världsmedborgarskap. Vi förespråkar inrättandet av ett verktyg för medborgarinitiativ inom FN och förespråkar utbildning som stärker ett planetärt perspektiv och bidrar till att utveckla en känsla av global identitet och solidaritet. Läs mer