TID FÖR
GLOBAL
DEMOKRATI
Demokrati utan gränser är en växande internationell organisation med avdelningar och partners runt om i världen.
Global frihet minskar trots civila rörelsers kamp för basala rättigheter

Den 4 mars 2020 publicerade Freedom House i Washington DC sin årliga rapport om frihet i världen. Enligt rapporten minskade den samlade globala friheten under 2019, för fjortonde året i…

Andreas Meier | 12.03.2020
Vi behöver ett globalt hälsosystem för att hantera pandemier

Utbrottet av coronaviruset COVID-19 har satt fokus på behovet av ett globalt hälsosystem. Utbrott av infektionssjukdomar är ett globalt problem som nationalstater inte kan hantera  på egen hand. För att…

Josephine Borghi | 08.03.2020
Global survey: democracy remains popular but many are dissatisfied

Over the past few years, many commentators have become pessimistic about the future of democracy, lamenting the rise of right-populist movements stretching from the United States to India. However, the…

Peter Orvetti | 03.03.2020

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

Våra initiativ

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer