TID FÖR
GLOBAL
DEMOKRATI
Demokrati utan gränser är en växande internationell organisation med avdelningar och partners runt om i världen.
COVID: Internationell utredning behöver inkludera valda representanter

En resolution som förväntas bli antagen denna vecka i Världshälsoförsamlingen kräver en opartisk och oberoende utvärdering av den internationella responsen på COVID-19. Resolutionstexten, som är utarbetad av Europeiska Unionen och…

DWB | 18.05.2020
BTI: Progress of democratic transformation falls to a new low

The 2020 edition of the Bertelsmann Transformation Index, in short BTI, examining the status of political transformation in 137 countries, shows growing resistance to the regression of democracy and the…

Peter Orvetti | 11.05.2020
Carl Bildt och den post-amerikanska världsordningen

I samband med Coronakrisen har Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt uttalat sig om hur världen förändrats. “Detta är den första globala kris [sedan 1945] där USA inte ens…

Hans Leander | 10.05.2020

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

Våra initiativ

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer