TID FÖR
GLOBAL
DEMOKRATI
Demokrati utan gränser är en växande internationell organisation med avdelningar och partners runt om i världen.
Call for a more democratic United Nations at Athens Democracy Forum

The need for a more democratic United Nations was highlighted at the 2020 Athens Democracy Forum which was held from 30 September to 2 October in the Greek capital. The…

DWB | 02.10.2020
FN förnyar åtagandet för demokrati och mänskliga rättigheter

Deklaration om högtidlighållandet av Förenta Nationernas 75-årsjubileum Enligt en deklaration som antogs 21 september av FN i New York förnyade världens stats- och regeringschefer sitt engagemang för demokrati och mänskliga…

DWB | 25.09.2020
UN Parliamentary Assembly discussed at Global Governance Forum

The creation of a United Nations Parliamentary Assembly was dicsussed at the virtual UN75 Global Governance Forum that was held from 16-18 September 2020 on the occasion of the opening…

DWB | 25.09.2020

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

Våra initiativ

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer