TID FÖR
GLOBAL
DEMOKRATI
Demokrati utan gränser är en växande internationell organisation med avdelningar och partners runt om i världen.
State of Civil Society Report 2020 high­lights need of UN reform

The annual State of Civil Society Report from the international alliance of civil society organizations CIVICUS has produced results which are reminiscent of their preceding reports, as well as findings from other…

Ryan Whyte | 31.07.2020
The UN at 75: New report promotes innovations for global governance

In a new report, “UN 2.0: Ten Innovations for Global Governance 75 Years beyond San Francisco,” the Stimson Center, a think tank based in Washington D.C., highlights ten proposals for making…

Peter Orvetti | 30.07.2020
An alliance of democracies: with the US or for the US?

US Secretary of State Mike Pompeo has called for “a new grouping of like-minded nations, a new alliance of democracies” against China. The US has raised this idea before: in…

Sven Biscop | 28.07.2020

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

Våra initiativ

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer