• DEMOCRACY WITHOUT BORDERS

Tid för global demokrati

Rätten till demokrati överskrider nationella gränser

Vi verkar för en demokratisk världsordning

Obekväma frågor

Vad händer när klimatförändringarna blir så påtagliga att de inte går att ignorera? Hur ska de hanteras? I vems intresse kommer detta att ske? Blir det i demokratiska eller diktatoriska former? Klimatet är en av flera frågor som är globala och som behöver hanteras demokratiskt på global nivå.

Bortom nationens gränser

I vår planetära tidsålder räcker inte nationen till för att lösa de problem som uppstår. Väpnade konflikter, med flyktingströmmar som följd, visar tydligt på behovet av en global rättsordning. Vi stöder demokratisering på alla nivåer, men vårt fokus ligger på att utveckla en demokratisk ordning på global nivå.

Utmaningen

Vi kan påverka. Den globala utvecklingen är inte ödesbestämd. Genom en allvarlig gemensam strävan mot global demokrati, där inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN är första steget, anar vi ett hopp om att de stora globala frågorna ska kunna lösas på demokratisk väg.

Vi förespråkar en parlamentarisk församling inom FN för att världens medborgare ska kunna göra sig hörda.

Demokratiskt underskott

Demokrati och mänskliga rättigheter utgör kärnfrågor i FN:s principer och program. Samtidigt finns inom det nuvarande FN-systemet ett demokratiskt underskott. Det mäktiga “vi” som inleder hela FN-stadgan saknar en formell kanal. Den enskilda människan och den samlade mänskligheten saknar en röst. Det är nu hög tid att FN ger utrymme åt representanter som väljs av världens medborgare.

Steg för steg

Initialt kan stater välja om deras FN-parlamentariker ska utses av ett nationellt eller regionalt parlament, eller om de utses genom direkt val. Till en början har FN:s parlamentariska församling en rådgivande funktion. Efter hand, i takt med att dess demokratiska karaktär stärks, kan dess befogenheter utvidgas. På sikt kan den parlamentariska församlingen utvecklas till ett verkligt världsparlament.

En internationell kampanj

UNPA-kampanjen lanserades 2007 och stöds av individer och institutioner från över 150 länder, varav över 1500 är eller har varit parlamentariker. Genom arbetet för en parlamentarisk församling inom FN, vill kampanjen skapa demokratisk representation av världens medborgare i FN. Detta skulle ge folkvalda representanter, inte bara stater, en direkt möjlighet att påverka global politik.

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Ny bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel.

April 2018.

Vad Göran Rosenberg skriver om global demokrati 1008 1010 Hans Leander

Vad Göran Rosenberg skriver om global demokrati

Göran Rosenberg är en samhällsdebattör som ofta kommer in på frågor om demokrati och människovärde. Men har han något att säga om global demokrati? Hans Leander kontaktade honom för att ta reda på det. I en krönika i Godmorgon världen den 31 mars 2019 beskrev Göran Rosenberg Brexit som ett uttryck för en önskan att…

Den tyska revolutionsregeringens förslag om ett världsparlament 1919 1000 459 Andreas Bummel

Den tyska revolutionsregeringens förslag om ett världsparlament 1919

För hundra år sedan, som en följd av första världskriget, föreslog den nya revoutionsregeringen i Tyskland upprättandet av ett världsparlament. I en artikel som publicerades i den tyska tidningen taz för några dagar sedan argumenterade Jo Leinen och jag att detta banbrytande förslag bör ses som en inspiration inför FN: s 75-årsjubileum 2020. Fredskonferensen i…

World Citizens’ Initiative promoted at international civil society week 1000 516 DWB

World Citizens’ Initiative promoted at international civil society week

A World Citizens’ Initiative as an instrument of citizen participation at the United Nations was promoted on 11th April 2019 at a plenary session of the International Civil Society Week 2019 (ICSW) in Belgrade that brought together over 850 civil society leaders, activists and concerned citizens from across the world. A voice for global citizens…

Demokrati utan gränser behöver ditt stöd!