TID FÖR
GLOBAL
DEMOKRATI
Demokrati utan gränser är en växande internationell organisation med avdelningar och partners runt om i världen.
After COVID, time to consider a UN parliament and a world federation

Former U.K. Prime Minister Gordon Brown has been leading calls for the formation of a temporary global government to deal with the dual medical and economic threat posed to the…

Kenichi Suzuki | 29.06.2020
Över 200 civilsamhälles-organisationer vill ge medborgare röst i FN

Över 200 civilsamhällesorganisationer från över femtio länder, bland dem sextio som verkar internationellt, uppmanar FN och dess medlemsländer att upprätta funktionen av ett världsmedborgarinitiativ inom FN (UNWCI) som ska göra…

DWB | 19.06.2020
International survey: Citizens expect more democracy

The third Democracy Perception Index (DPI), one of the world’s largest annual surveys on democracy, indicates that people around the globe continue to see democracy as vital but have concerns…

Peter Orvetti | 18.06.2020

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

Våra initiativ

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer