Demokrati utan gränser är en växande internationell organisation med avdelningar och partners runt om i världen.
Bokrecension: Kan globaliseringen lyckas?
Vad innebär egentligen globalisering? Och har den någon framtid? Det är frågor som behandlas i en nyskriven bok med titeln Can Globalization Succeed? A primer for the 21st century. Författare…
Tatjana Söding | 19.03.2021
Om den globala demokratins två dimensioner
Democracy Without Borders främjar global demokrati. Men är det självklart vad detta innebär? Denna artikel diskuterar två perspektiv som innefattas i detta begrepp. Vad är demokrati? Innan man förjupar sig…
Petter Ölmunger | 18.03.2021
Let the people determine the best candidate for UN Secretary-General
The selection process of the United Nations Secretary-General is underway. The process is obscure, the timeline unclear and the stakeholders are meeting behind closed doors. This is problematic on a…
Colombe Cahen-Salvador och Andrea Venzon | 18.03.2021

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

Våra initiativ

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer