TID FÖR
GLOBAL
DEMOKRATI
Demokrati utan gränser är en växande internationell organisation med avdelningar och partners runt om i världen.
Globala lösningar kräver globala institutioner

“För det första måste man inse att detta är ett globalt problem, så det krävs en global lösning.” Så sa John Hassler i Studio Ett i P1 (15/1-20) med anledning…

Petter Ölmunger | 20.01.2020
Campaign for a UN Parliamentary Assembly receives Good Lobby Award

At an award ceremony last Friday in Brussels the Campaign for a UN Parliamentary Assembly (UNPA) that is coordinated by Democracy Without Borders received the 2nd prize in the category…

DWB | 16.12.2019
Olle Wästberg: Taiwan är Asiens främsta demokrati

Vår medlem Olle Wästberg gjorde nyligen en resa till Taiwan. Under besöket mötte han flera personer som på olika sätt arbetar med demokratifrågor nationellt och globalt. I denna artikel kan…

Olle Wästberg | 12.12.2019

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

Våra initiativ

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer