Demokrati utan gränser

DEMOKRATI ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET
I samband med 75-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna den 10 december 2023 uppmanar vi till inrättandet av en särskild FN-rapportör för demokrati

Demokrati utan gränser verkar för ett demokratiskt världssamhälle.

Vi främjar demokrati på alla nivåer, globala institutioner som är demokratiska och effektiva samt ett jämlikt globalt medborgarskap. 

Globala medborgarförsamlingar vidgar den globala demokratiagendan
Under de senaste åren har demokratier runt om i världen experimenterat med medborgarförsamlingar. Huvudtanken bakom sådana församlingar är att slumpmässigt utvalda medborgare, som utgör ett statistiskt representativt urval av den…
Andreas Bummel och Farsan Ghassim | 21.02.2024
EIU:s demokratirapport 2023: tillbakagång i en konfliktfylld tid
The Economist’s 2023 Democracy Index says there are currently 24 full democracies, 50 flawed democracies, 34 hybrid and 59 authoritarian regimes. Only 7.8% of the world’s population live in a full democracy.
Petter Ölmunger | 19.02.2024
Ett globalt politiskt parti i vardande: Atlas
Media och observatörer har talat om 2024 som ett ”supervalår”: mer än 60 länder och två miljarder medborgare runt om i världen förväntas gå till valurnorna. Även om valen som…
Lidia Bilali | 09.02.2024
GlobalDemocracy_icon_png

Demokrati utan gränser främjar rätten till demokrati på alla samhällsnivåer, från lokal till global nivå. Fria, rättvisa och demokratiska val är grunden för ett legitimt styre. Vi stöder demokratisering överallt och ett ökat samarbete mellan demokratiska länder. Läs mer

GlobalGovernance_icon_png

Demokrati utan gränser verkar för ett stärkt internationellt samarbete och för globala institutioner som är demokratiska och effektiva. Vi förespråkar skapandet av en parlamentarisk församling inom FN som ett steg mot ett världsparlament och en global konstitution. Läs mer

GlobalCitizenship_icon_png

Demokrati utan gränser främjar ett jämlikt världsmedborgarskap. Vi förespråkar inrättandet av ett verktyg för medborgarinitiativ inom FN och förespråkar utbildning som stärker ett planetärt perspektiv och bidrar till att utveckla en känsla av global identitet och solidaritet. Läs mer