Demokrati utan gränser är en växande internationell organisation med avdelningar och partners runt om i världen.
Book review: Can Globalization Succeed? A primer for the 21st century

In her latest book, Dena Freeman, a senior visiting fellow at London Schools of Economics’ Department of Anthropology and an advisor of Democracy Without Borders, poses a simple question: can…

Tatjana Söding | 25.02.2021
Panel utforskar global folkomröstning: en röst för mänskligheten?

Den 16 februari stod World Academy of Art & Science (WAAS) värd för en online-panel om frågan om globala folkomröstningar. Panelen hölls som en del av konferensen A Planetary Moment…

Michael Weidinger | 22.02.2021
On the two dimensions of global democracy

Democracy Without Borders promotes global democracy. But is it self-evident what this means? This article highlights two perspectives which this term includes. What is democracy? Before elaborating on the global…

Petter Ölmunger | 22.02.2021

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

Våra initiativ

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer