Demokrati utan gränser

DEMOKRATI ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

Demokrati utan gränser verkar för ett demokratiskt världssamhälle.

Vi främjar demokrati på alla nivåer, globala institutioner som är demokratiska och effektiva samt ett jämlikt globalt medborgarskap. 

FN:s demokratidag: internationellt parlamentariskt stöd för ny rapportör
I samband med FN:s internationella demokratidag den 15 september 2023 uttryckte ett antal parlamentariska organ och valda representanter från olika delar av världen sitt stöd för tillsättandet av en särskild…
DWB | 19.09.2023
Vad ska pacifism vara bra för?
I samband med Rysslands invasion av Ukraina har pacifismen fått utstå häftig kritik, inte minst på DN:s ledarsida. Emma Høen Bustos var tidigt ute när hon hävdade att några alternativ…
Hans Leander | 01.09.2023
Dags att FN vidtar åtgärder för att stärka civilsamhällets delaktighet
Hur får man en plats vid förhandlingsbordet när man inte ens kan komma in i byggnaden? Den frågan ställdes när aktivister, trosbaserade ledare och företrädare för icke-statliga organisationer samlades i…
Abigail Van Neely | 10.08.2023
GlobalDemocracy_icon_png

Demokrati utan gränser främjar rätten till demokrati på alla samhällsnivåer, från lokal till global nivå. Fria, rättvisa och demokratiska val är grunden för ett legitimt styre. Vi stöder demokratisering överallt och ett ökat samarbete mellan demokratiska länder. Läs mer

GlobalGovernance_icon_png

Demokrati utan gränser verkar för ett stärkt internationellt samarbete och för globala institutioner som är demokratiska och effektiva. Vi förespråkar skapandet av en parlamentarisk församling inom FN som ett steg mot ett världsparlament och en global konstitution. Läs mer

GlobalCitizenship_icon_png

Demokrati utan gränser främjar ett jämlikt världsmedborgarskap. Vi förespråkar inrättandet av ett verktyg för medborgarinitiativ inom FN och förespråkar utbildning som stärker ett planetärt perspektiv och bidrar till att utveckla en känsla av global identitet och solidaritet. Läs mer