Tid för global demokrati

Rätten till demokrati överskrider nationella gränser

Vi verkar för en demokratisk världsordning

Obekväma frågor

Vad händer när klimatförändringarna blir så påtagliga att de inte går att ignorera? Hur ska de hanteras? I vems intresse kommer detta att ske? Blir det i demokratiska eller diktatoriska former? Klimatet är en av flera frågor som är globala och som behöver hanteras demokratiskt på global nivå.

Bortom nationens gränser

I vår planetära tidsålder räcker inte nationen till för att lösa de problem som uppstår. Väpnade konflikter, med flyktingströmmar som följd, visar tydligt på behovet av en global rättsordning. Vi stöder demokratisering på alla nivåer, men vårt fokus ligger på att utveckla en demokratisk ordning på global nivå.

Utmaningen

Vi kan påverka. Den globala utvecklingen är inte ödesbestämd. Genom en allvarlig gemensam strävan mot global demokrati, där inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN är första steget, anar vi ett hopp om att de stora globala frågorna ska kunna lösas på demokratisk väg.

Vi förespråkar en parlamentarisk församling inom FN för att världens medborgare ska kunna göra sig hörda.

Demokratiskt underskott

Demokrati och mänskliga rättigheter utgör kärnfrågor i FN:s principer och program. Samtidigt finns inom det nuvarande FN-systemet ett demokratiskt underskott. Det mäktiga “vi” som inleder hela FN-stadgan saknar en formell kanal. Den enskilda människan och den samlade mänskligheten saknar en röst. Det är nu hög tid att FN ger utrymme åt representanter som väljs av världens medborgare.

Steg för steg

Initialt kan stater välja om deras FN-parlamentariker ska utses av ett nationellt eller regionalt parlament, eller om de utses genom direkt val. Till en början har FN:s parlamentariska församling en rådgivande funktion. Efter hand, i takt med att dess demokratiska karaktär stärks, kan dess befogenheter utvidgas. På sikt kan den parlamentariska församlingen utvecklas till ett verkligt världsparlament.

En internationell kampanj

UNPA-kampanjen lanserades 2007 och stöds av individer och institutioner från över 150 länder, varav över 1500 är eller har varit parlamentariker. Genom arbetet för en parlamentarisk församling inom FN, vill kampanjen skapa demokratisk representation av världens medborgare i FN. Detta skulle ge folkvalda representanter, inte bara stater, en direkt möjlighet att påverka global politik.

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Ny bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel.

April 2018.

Seminar on “How to Assemble Parliamentary Assemblies” 1024 485 John Vlasto

Seminar on “How to Assemble Parliamentary Assemblies”

On 27-28 November 2018 the Center for UN Constitutional Research (CUNCR) in collaboration with Democracy Without Borders (DWB) hosted an international expert seminar in Brussels entitled “How to Assemble Parliamentary Assemblies: Bringing International Parliamentary Institutions to the Next Level”. More than 50 participants from a wide variety of parliamentary and academic institutions as well as…

Schweiziska Ständerrådet uppmanar regeringen att överväga en parlamentarisk församling inom FN 800 521 Petter Ölmunger

Schweiziska Ständerrådet uppmanar regeringen att överväga en parlamentarisk församling inom FN

(Denna artikel är till största del en översättning av en rapport som ursprungligen publicerades på UNPA-kampanjens hemsida 3 december 2018.) Förra veckan lyfte Daniel Jositsch, ledamot i det schweiziska parlamentets överhus (Ständerrådet), en motion till Schweiz regering (Förbundsrådet). Motionen, som har undertecknats av Ständerrådets samtliga 46 ledamöter, uppmanar regeringen att ta ställning till följande 3…

Climate change and the need for a UN Parliamentary Assembly 1000 598 Charles Marsh

Climate change and the need for a UN Parliamentary Assembly

A call for urgent global action Last month, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) released a special report titled Global Warming of 1.5°C which emphasises the urgent need to act upon climate change before it is too late. The executive summary points out with “high confidence” that the “large majority of modelling studies could not…

Den globala aktionsveckan för ett världsparlament 2018 börjar om

Demokrati utan gränser behöver ditt stöd!