GLOBAL DEMOKRATI ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET
Demokrati utan gränser är en växande internationell organisation med avdelningar och partners runt om i världen.
Afghanistan och behovet av en legitim världspolis
De dramatiska scenerna från Kabuls flygplats har beskrivits som en symbol för vår tids världsordning. Bilder av människor som i desperation klamrar sig fast under vingarna på ett flygplan som…
Hans Leander | 10.09.2021
Expertrapport uppmanar regeringarna att göra FN mer demokratiskt
FN:s oberoende expert för främjandet av en demokratisk internationell ordning, Livingstone Sewanyana, uppmanar FN:s medlemsländer att inrätta ett ämbete för ett FN-sändebud för civilsamhället, en mekanism för världsmedborgarinitiativ och en…
DWB | 08.09.2021
Survey: 64% in G20 countries want a stronger UN to protect the climate
A survey published in August and conducted on behalf of the Global Commons Alliance in G20 nations reveals that on average 64% of the general public believe that international organisations…
Harry Gray | 07.09.2021

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

Våra initiativ

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer