TID FÖR
GLOBAL
DEMOKRATI
Demokrati utan gränser är en växande internationell organisation med avdelningar och partners runt om i världen.
Mer än 1600 valda företrädare stöder upprättandet av en UNPA

Kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA-kampanjen), som samordnas av Democracy Without Borders, rapporterade nyligen på Twitter att den nu stöds av mer än 1600 nuvarande och…

DWB | 23.08.2019
Taiwans regeringsparti DPP föreslår en “demokratins sidenväg”

Taiwans regeringsparti Demokratiska framstegspartiet (DPP) undersöker upprättandet av en “Demokratins silkesväg” (SRD) för att motverka Kinas initiativ “Ett bälte, en väg” (BRI) och för att stärka “multilaterala band mellan grupper…

DWB | 21.08.2019
Climate justice and democracy in focus of youth seminar in Greece

Last week I attended a training and networking event for Youth Climate Ambassadors in the Epirus mountains in Greece. The event was sponsored by the Center for United Nations Constitutional…

John Vlasto | 02.08.2019

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

Våra initiativ

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer