Tid för global demokrati

Rätten till demokrati överskrider nationella gränser

Vi verkar för en demokratisk världsordning

Obekväma frågor

Vad händer när klimatförändringarna blir så påtagliga att de inte går att ignorera? Hur ska de hanteras? I vems intresse kommer detta att ske? Blir det i demokratiska eller diktatoriska former? Klimatet är en av flera frågor som är globala och som behöver hanteras demokratiskt på global nivå.

Bortom nationens gränser

I vår planetära tidsålder räcker inte nationen till för att lösa de problem som uppstår. Väpnade konflikter, med flyktingströmmar som följd, visar tydligt på behovet av en global rättsordning. Vi stöder demokratisering på alla nivåer, men vårt fokus ligger på att utveckla en demokratisk ordning på global nivå.

Utmaningen

Vi kan påverka. Den globala utvecklingen är inte ödesbestämd. Genom en allvarlig gemensam strävan mot global demokrati, där inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN är första steget, anar vi ett hopp om att de stora globala frågorna ska kunna lösas på demokratisk väg.

Vi förespråkar en parlamentarisk församling inom FN för att världens medborgare ska kunna göra sig hörda.

Demokratiskt underskott

Demokrati och mänskliga rättigheter utgör kärnfrågor i FN:s principer och program. Samtidigt finns inom det nuvarande FN-systemet ett demokratiskt underskott. Det mäktiga “vi” som inleder hela FN-stadgan saknar en formell kanal. Den enskilda människan och den samlade mänskligheten saknar en röst. Det är nu hög tid att FN ger utrymme åt representanter som väljs av världens medborgare.

Steg för steg

Initialt kan stater välja om deras FN-parlamentariker ska utses av ett nationellt eller regionalt parlament, eller om de utses genom direkt val. Till en början har FN:s parlamentariska församling en rådgivande funktion. Efter hand, i takt med att dess demokratiska karaktär stärks, kan dess befogenheter utvidgas. På sikt kan den parlamentariska församlingen utvecklas till ett verkligt världsparlament.

En internationell kampanj

UNPA-kampanjen lanserades 2007 och stöds av individer och institutioner från över 150 länder, varav över 1500 är eller har varit parlamentariker. Genom arbetet för en parlamentarisk församling inom FN, vill kampanjen skapa demokratisk representation av världens medborgare i FN. Detta skulle ge folkvalda representanter, inte bara stater, en direkt möjlighet att påverka global politik.

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Ny bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel.

April 2018.

Who should elect the World Bank’s president? 1000 539 Petter Ölmunger

Who should elect the World Bank’s president?

A week ago the World Bank made the surprise announcement that its president Jim Yong Kim quits his position effective February 1 to join the private sector. In a letter to his staff, quoted by The Guardian, Mr. Kim explains his decision as follows:  “The opportunity to join the private sector was unexpected, but I’ve concluded…

Call for a world parliament during week of action 1000 563 Petter Ölmunger

Call for a world parliament during week of action

Around United Nations Day on 24th October 2018, a global week of a action was celebrated for the fifth time with activities across the world in support of the establishment of a democratic world parliament. The week of action’s declaration points out that “in order to create global solutions we need a global political body…

Spaniens utrikesminister: Skapandet av en parlamentarisk församling inom FN bör övervägas 555 185 Petter Ölmunger

Spaniens utrikesminister: Skapandet av en parlamentarisk församling inom FN bör övervägas

(Detta är en översättning av en rapport som publicerades på UNPA-kampanjens hemsida 10 december) I en artikel som publicerades i tidningen El País i Madrid 10 december uppgav den spanska utrikesministern Josep Borrell att FN:s 75-årsjubileum 2020 ”kan vara ett bra tillfälle att hålla ett toppmöte och analysera nödvändiga institutionella förändringar för att öka organisationens…

Den globala aktionsveckan för ett världsparlament 2018 börjar om

Demokrati utan gränser behöver ditt stöd!