Demokrati utan gränser

DEMOKRATI ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET
I samband med 75-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna den 10 december 2023 uppmanar vi till inrättandet av en särskild FN-rapportör för demokrati

Demokrati utan gränser verkar för ett demokratiskt världssamhälle.

Vi främjar demokrati på alla nivåer, globala institutioner som är demokratiska och effektiva samt ett jämlikt globalt medborgarskap. 

Internationell demokrati som lösning på den israelisk-palestinska konflikten
Kriget mellan Israel och Hamas är ett symptom på ett dysfunktionellt FN-system och dess säkerhetsråd, säger en forskare vid University of Michigan, israelisk fredsaktivist och överlevare av en tidigare attack…
Shimri Zameret | 11.11.2023
Studie: 2022 sjätte året av mer demokratisk tillbakagång än framsteg
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) släppte den 2 november 2023 sin årliga rapport Global State of Democracy. Det mellanstatliga institutet med säte i Stockholm beskriver det…
Nelleke Dekkers | 10.11.2023
World Liberty Congress förenar dissidenter för att ”stoppa autokratin”
Enligt World Liberty Congress samlades mer än 200 dissidenter från 56 länder med autokratiskt styre i Vilnius, Litauen, denna vecka vid ett globalt sammanträde som formellt grundade organisationen. Gruppen valde…
DWB | 09.11.2023
GlobalDemocracy_icon_png

Demokrati utan gränser främjar rätten till demokrati på alla samhällsnivåer, från lokal till global nivå. Fria, rättvisa och demokratiska val är grunden för ett legitimt styre. Vi stöder demokratisering överallt och ett ökat samarbete mellan demokratiska länder. Läs mer

GlobalGovernance_icon_png

Demokrati utan gränser verkar för ett stärkt internationellt samarbete och för globala institutioner som är demokratiska och effektiva. Vi förespråkar skapandet av en parlamentarisk församling inom FN som ett steg mot ett världsparlament och en global konstitution. Läs mer

GlobalCitizenship_icon_png

Demokrati utan gränser främjar ett jämlikt världsmedborgarskap. Vi förespråkar inrättandet av ett verktyg för medborgarinitiativ inom FN och förespråkar utbildning som stärker ett planetärt perspektiv och bidrar till att utveckla en känsla av global identitet och solidaritet. Läs mer