TID FÖR
GLOBAL
DEMOKRATI
Demokrati utan gränser är en växande internationell organisation med avdelningar och partners runt om i världen.
Speech in Stockholm: The path to a World Parliament

Friday 25 October 2019 Democracy Without Borders-Sweden arranged a manifestation outside the Swedish Parliament in Stockholm. The manifestation promoted the establishment of a World Parliament as a way to deal…

Petter Ölmunger | 01.11.2019
Ett världsparlament för klimatet: Manifestation utanför Riksdagen

Fredagen 25 oktober 2019 samlades ca 30 personer på ett blåsigt Mynttorget utanför riksdagen för att genomföra en manifestation för klimatet och för global demokrati. I manifestationen deltog bland annat…

Hans Leander | 28.10.2019
World Citizens’ Initiative welcomed at global forum on direct democracy

On 3rd October, I had the pleasure to attend the Global Forum on Modern Direct Democracy in Taiwan and to present the findings of a paper on the legal feasibility…

Ben Murphy | 24.10.2019

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

Våra initiativ

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer