Demokrati utan gränser

DEMOKRATI ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET
I samband med 75-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna den 10 december 2023 uppmanar vi till inrättandet av en särskild FN-rapportör för demokrati

Demokrati utan gränser verkar för ett demokratiskt världssamhälle.

Vi främjar demokrati på alla nivåer, globala institutioner som är demokratiska och effektiva samt ett jämlikt globalt medborgarskap. 

Ett globalt politiskt parti i vardande: Atlas
Media och observatörer har talat om 2024 som ett ”supervalår”: mer än 60 länder och två miljarder medborgare runt om i världen förväntas gå till valurnorna. Även om valen som…
Lidia Bilali | 09.02.2024
Därför bör Davos-deltagarna stödja en global medborgarförsamling
A Global Citizens’ Assembly would, for the first time, give ordinary people from across the planet a seat at the global governance table. Decision-makers in Davos should support this, the authors argue.
Hélène Landemore och Rich Wilson | 19.01.2024
FN:s framtidstoppmöte: en kamp vid slutet av tunneln?
The UN Summit of the Future is scheduled for September 2024. Ongoing crises keep multilateralism in turmoil, but ambitious reforms are still on the table. What to expect? An analysis from Richard Gowan.
Richard Gowan | 09.01.2024
GlobalDemocracy_icon_png

Demokrati utan gränser främjar rätten till demokrati på alla samhällsnivåer, från lokal till global nivå. Fria, rättvisa och demokratiska val är grunden för ett legitimt styre. Vi stöder demokratisering överallt och ett ökat samarbete mellan demokratiska länder. Läs mer

GlobalGovernance_icon_png

Demokrati utan gränser verkar för ett stärkt internationellt samarbete och för globala institutioner som är demokratiska och effektiva. Vi förespråkar skapandet av en parlamentarisk församling inom FN som ett steg mot ett världsparlament och en global konstitution. Läs mer

GlobalCitizenship_icon_png

Demokrati utan gränser främjar ett jämlikt världsmedborgarskap. Vi förespråkar inrättandet av ett verktyg för medborgarinitiativ inom FN och förespråkar utbildning som stärker ett planetärt perspektiv och bidrar till att utveckla en känsla av global identitet och solidaritet. Läs mer