Demokrati utan gränser är en växande internationell organisation med avdelningar och partners runt om i världen.
Demokratitoppmötet behöver inkludera inhemsk opposition
För första gången sedan 2001 finns det fler autokratier i världen än demokratier. År 2019 bodde 54% av världens befolkning i en fullskalig autokrati; 35% bodde i demokratier som rörde…
Tarunabh Khaitan | 09.05.2021
Susanna Alakoski går med i Demokrati utan gränser
2006 fick författaren Susanna Alakoski stor uppmärksamhet för sin Augustprisvinnande debutroman Svinalängorna. Sedan dess har hon publicerat ett flertal verk, däribland dagboksessäerna Oktober i fattigsverige (2012) och April i anhörigsverige…
DUG | 27.04.2021
Över 100 organisationer i gemensamt upprop för ett mer demokratiskt FN
Inför den internationella dagen för multilateralism och diplomati för fred, 24 april, har en grupp av över 100 civilsamhällesorganisationer lanserat ett upprop för ett mer inkluderande och demokratiskt FN. Bland…
DWB | 23.04.2021

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

Våra initiativ

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer