PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Civilsamhället kämpar för fred och rätt trots misslyckad global styrning

Security Council meeting on the situation in Somalia Report of the Secretary-General on Somalia (S/2019/884)

Mäktiga länders hyckleri underminerade den regelbaserade internationella ordningen 2023, vilket gjorde det svårare att främja mänskliga rättigheter och lösa världens mest förödande krig, förklarade den globala civilsamhällesalliansen CIVICUS i en ny rapport.

I sin 13:e årliga rapport om tillståndet för civilsamhället beskriver CIVICUS, med säte i Johannesburg, hur mäktiga stater selektivt valt att respektera internationella lagar, skydda allierade men straffa fiender. De mest flagranta exemplen är länder som skyndade till Ukrainas försvar mot Rysslands invasion men stödde Israels angrepp på civila i Gaza, och vice versa. 

”Arméer, rebeller och miliser runt om i världen begick fruktansvärda människorättsbrott 2023 eftersom de visste att de kunde komma undan med det med hjälp av ett vacklande internationellt system fullt av dubbelmoral”, sade Mandeep Tiwana, CIVICUS Chief Officer of Evidence and Engagement. ”Med början i FN:s säkerhetsråd behöver vi en reformering av den globala styrningen som sätter människor i centrum för beslutsfattandet.”

Vi behöver en reform av den globala styrningen som sätter människor i centrum för beslutsfattandet

Omslag till den nya CIVICUS-rapporten om det globala läget för det civila samhället.

Rapporten State of Civil Society utvärderar det gångna årets aktivism runt om i världen och analyserar årets händelser ur ett civilsamhällesperspektiv. Rapporten bygger på över 250 intervjuer och artiklar som publicerats av CIVICUS och som täcker över 100 länder och territorier.

Förutom sina slutsatser om global styrning och konflikter beskriver den nya rapporten det civila samhällets roll när det gäller att hantera klimatförändringarna, skydda demokratin och utöka könsrelaterade rättigheter.

Rapporten visar att gräsrotsorganisationer i det civila samhället spelade en nyckelroll i hanteringen av större kriser under 2023, eftersom mäktiga stater upprepade gånger blockerade internationella åtgärder.

I Ukraina dokumenterade volontärer brott mot de mänskliga rättigheterna och hjälpte till med återuppbyggnaden av förstörda städer, medan sudanesiska ungdomsgrupper levererade humanitärt bistånd i de värst drabbade konfliktområdena och erbjöd lösningar för att uppnå en ansvarsfull civil förvaltning. I Myanmar visade civilsamhället vägen med idéer för att återställa demokratin parallellt med freden. Lokala palestinska journalister var världens viktigaste länk till förstahandsinformation om kriget i Gaza.

Men istället för att skydda dessa medlemmar av civilsamhället har de stridande och deras statliga uppbackare rutinmässigt underminerat eller till och med attackerat dem under det senaste året. I Gaza, till exempel, dödade Israels militär ett rekordstort antal journalister. Samtidigt kriminaliserade stater aktivister som stödde migranter och människor på flykt undan konflikter.

”Attacker på civilsamhället utgjorde normen under 2023, även från regeringar som säger sig stå bakom demokratiska värderingar”, sade Tiwana. ”Förekomsten av sådana övergrepp visar att det internationella systemet är i desperat behov av reformer. Vi står inför en akut kris när det gäller moraliskt ledarskap på den internationella arenan.”

Det var inte bara i krigszoner som de mäktiga försökte tysta civilsamhället. Rapporten visar att auktoritära regeringar förtryckte aktivister vid flera stora möten, från klimatkonferensen COP28 i Dubai till G20-mötet i New Delhi. Även vid FN:s generalförsamling och toppmötet om målen för hållbar utveckling i New York ledde byråkratiska blockeringar till att många företrädare för det civila samhället utestängdes från beslutsfattande forum.

I rapporten uppmanas till reformer av den globala styrningen vid det internationella framtidstoppmötet i FN:s högkvarter i New York i september, inklusive införandet av nya regler för att mildra eller begränsa vetorätten i säkerhetsrådet.

Det civila samhället har föreslagit många reformvägar för att öka människors deltagande i den globala styrningen. Bland dessa finns krav på att inrätta ett FN-sändebud för civilsamhället för att bättre främja människors deltagande i världsorganisationen samt medborgarinitiativ inom FN för att göra det möjligt för människor att ta upp frågor till beslut i FN. Civilsamhället efterlyser också en parlamentarisk församling inom FN för att ge direktvalda folkrepresentanter en röst i FN:s beslutsfattande. Alla dessa förslag skulle öka människors insyn och bidrag till den globala styrningen.

”Under hela 2023 erbjöd det civila samhället fungerande, människoorienterade lösningar på världens mest akuta problem”, säger Tiwana. ”Men gång på gång föredrog globala institutioner och ledare att ställa aktivisterna åt sidan i stället för att arbeta med dem för att uppnå positiv förändring. Om mänskligheten ska kunna övervinna dagens många överlappande kriser måste det civila samhället ha en plats vid bordet.”

CIVICUS är tillsammans med Democracy International och Democracy Without Borders initiativtagare till kampanjen ”We The Peoples” för en inkluderande global styrning.