Internationell undersökning: Folk vill ha ett starkt och demokratiskt FN
A 2019 survey in Argentina, China, India, Russia, Spain, and the United States revealed that citizens overall support strengthening or maintaining the authority of the UN and making it more democratic
Farsan Ghassim | 22.09.2022
Will illiberal nationalism undermine much-needed UN reform?
The growth of illiberal nationalism in the US and the deepening of already illiberal nationalist states like Russia and China are compromising the UN’s key mandates and thwarting serious progressive…
Kamal Malhotra | 09.09.2022
FN skjuter upp framtidstoppmöte, den globala utvecklingen går tillbaka
FN:s generalförsamling har beslutat att ett ”framtidstoppmöte” (Summit of the Future) ska sammankallas i New York i september 2024 för att anta en ”framtidspakt” (Pact for the Future). En resolution…
DWB | 08.09.2022
Fortsatt oenighet om reformer av FN:s säkerhetsråd
Den senaste rundan av mellanstatliga förhandlingar om reformer av FN:s säkerhetsråd avslutades den 12 juli 2022 i New York med ett ”muntligt beslut” av FN:s generalförsamling att ”omedelbart” fortsätta samtalen…
Jebilson Raja Joslin | 06.09.2022
Book review: Breaking Boundaries. The Science of our Planet
“So, perhaps now is the time to reopen discussions about adopting more democratic principles at the global level – everyone might one day vote in a world parliament.” Those words…
Keith McNeill | 05.09.2022
The Montreux declaration for federal world government revisited
75 years ago, on 23 August 1947, over 400 participants from more than 20 countries and 50 organizations met in Montreux, Switzerland, for the first “Conference of the World Movement…
Andreas Bummel | 24.08.2022
Most existing international treaties do not work, study concludes
A systematic study of international treaties concluded that only such in the fields of trade and finance showed measurable progress in achieving the intended objectives. Enforcement mechanisms are recommended.
Steven J. Hoffman | 19.08.2022
A stronger voice for local and regional governments in global affairs
Emilia Saiz, Secretary-General of United Cities and Local Governments, makes the case for a greater political voice of local communities in global governance and highlights their local multilateralism
Emilia Saiz | 11.08.2022
Kärnvapen, nedrustning, världsparlament och världsfred
Den tionde granskningskonferensen av fördraget om ickespridning av kärnvapen (NPT) inleddes i början av augusti med en kraftfull varning från FN:s generalsekreterare António Guterres om en kärnvapenfara som ”inte setts…
DWB | 08.08.2022
Sex nya spelregler för att uppdatera och stärka demokratin
Demokratin har bestått över århundraden eftersom den är det mest effektiva verktyget för att fatta beslut i stora, mångsidiga, samhällen. Den ger oss kontroll över beslutsfattare och håller dem ansvariga…
Marcial Boo | 06.07.2022
Book review: The Rules of Democracy
Marcial Boo has some excellent credentials as a regulator of politicians and a supervisor of public spending. He has now written an excellent book – extraordinarily concise, pertinent and principled…
Hilton Dawson | 06.07.2022
1 2 3 26