En parlamentarisk världsförsamling som katalysator för global samverkan

“Förenta Nationerna skapades inte för att leda oss till himlen utan för att rädda oss undan helvetet.” Så sa FN:s dåvarande generalsekreterare, Dag Hammarskjöld, för över ett halvt sekel sedan….

Andreas Bummel och Augusto Lopez-Claros | 09.01.2021
Världsfederalism i påven Franciskus senaste encyklika “Fratelli tutti”

Sedan den tidiga moderna perioden fastställs den officiella påvliga ståndpunkten i frågor av stor vikt i den auktoritativa formen av encykliska brev. Det senaste, ”Fratelli tutti” – Alla bröder –…

Matteo Gorgoni | 05.01.2021
Medborgarinitiativ inom FN som verktyg för att stärka globala rörelser

I samband med ett globalt onlineforum för modern direktdemokrati och med anledning av FN:s 75-årsjubileum arrangerade Democracy International en digital paneldiskussion om förslaget att skapa en kanal för världsmedborgarinitiativ inom…

DWB | 02.01.2021
Över 100 japanska lagstiftare kräver ett FN-parlament

Den japanska parlamentariska gruppen för en världsfederation uppger att mer än 100 ledamöter av det japanska parlamentets två kamrar under de senaste veckorna har skrivit under ett internationellt upprop för…

DWB | 17.12.2020
Fyra steg för att återupprätta global demokrati

Hur Biden-administrationen kan undvika demokratins totala kollaps President Trumps farliga vägran att acceptera de amerikanska valresultaten påminner om beteendet hos auktoritära ledare runt om i världen som håller fast vid…

Michael Abramowitz och Alex Thier | 12.12.2020
Processen att välja FN:s nästa generalsekreterare bör inledas nu

Vid den här tiden för fem år sedan arbetade Mogens Lykketoft, dåvarande ordföranden för FN:s generalförsamling, tillsammans med medlemmar i säkerhetsrådet för att skapa den första öppna processen för att…

Ben Donaldson | 08.12.2020
Nytt svenskt-finskt nätverk ska diskutera demokratins framtid

I samband med ett digitalt seminarium igår lanserades Demokratinätverk 21, ett svenskt-finskt nätverk som under ett års tid ska främja nordisk debatt om demokrati. Demokratinätverket, som har bildats på initiativ…

DUG | 08.12.2020
1 2 3 28