COVID: Internationell utredning behöver inkludera valda representanter

En resolution som förväntas bli antagen denna vecka i Världshälsoförsamlingen kräver en opartisk och oberoende utvärdering av den internationella responsen på COVID-19. Resolutionstexten, som är utarbetad av Europeiska Unionen och…

DWB | 18.05.2020
BTI: Progress of democratic transformation falls to a new low

The 2020 edition of the Bertelsmann Transformation Index, in short BTI, examining the status of political transformation in 137 countries, shows growing resistance to the regression of democracy and the…

Peter Orvetti | 11.05.2020
Carl Bildt och den post-amerikanska världsordningen

I samband med Coronakrisen har Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt uttalat sig om hur världen förändrats. “Detta är den första globala kris [sedan 1945] där USA inte ens…

Hans Leander | 10.05.2020
Ambedkar, kosmopolitisk ödmjukhet och nationell samhörighet

Anhängare av universella (globala) värderingar behöver ibland förklara varför de värderingarna borde omfattas av i princip alla människor – även om de skulle stå i motsättning till dominerande lokala värderingar….

Luis Cabrera | 07.05.2020
FN fyller 75: stöd för globalt parlament lyfts i dialogen

Behovet av ett globalt parlamentariskt organ som representerar världens medborgare belystes förra veckan vid två virtuella evenemang med en sammantagen online-publik på flera hundra människor.Enligt rapporter kommer FN:s generalförsamling under…

DWB | 30.04.2020
Världsfederalism, global demokrati och coronavirus

Coronaviruskrisen visar konsekvenserna av den enorma motsägelse som sju miljarder människor nu lever under: en värld som är teknologiskt och ekonomiskt globaliserad men politiskt uppdelad i nästan 200 nationalstater som…

Fernando A. Iglesias | 12.04.2020
Coronavirus and the need for global governance

As our lives and our societies are disrupted by the COVID-19 (Coronavirus) crisis, some weaknesses of our political systems and existing ways of organizing our societies are glaringly exposed. Consider…

Mark Coeckelbergh | 08.04.2020
1 2 3 23