Rättsligt meddelande

Democracy Without Borders är en global organisation med avdelningar i Tyskland, Kenya, Sverige och Schweiz. Denna hemsida sköts för den globala organisationen av Democracy Without Borders e.V., en juridisk person registrerad i Amtsgericht Charlottenburg i Berlin, Tyskland, med referensnummer VR27915B. Styrelseledamöter med rättsligt mandat att representera organisationen är Andreas Bummel och Peter Spiegel.

Hemsidan består av sektioner som sköts av enskilda avdelningar. För information om en viss avdelning, se kontaktuppgifter på den aktuella sektionen som finns länkad under “Vårt globala nätverk”.

Denna hemsida är inte kommersiell.

Detta rättsliga meddelande publiceras i enlighet med tysk lagstiftning.

För den svenska versionen av hemsidan ansvarar föreningen Demokrati utan gränser. Demokrati utan gränser har sitt säte i Göteborg och har organisationsnummer 802514-4257.

Firmatecknare för föreningen Demokrati utan gränser är Petter Ölmunger och Hans Leander.