Det svenska teamet

Ordförande

Petter Ölmunger

Ordförande

Styrelseledamöter

Carl Dahlbäck

Stockholm

Alina Koltsova

Arvika

Hans Leander

Svenljunga
Vice ordförande och kassör

Carin Ölmunger

Stenungsund

Joachim Elevant

Täby

Rådgivare

Folke Tersman

Stockholm
Professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, Styrelseledamot i Global Challenges Foundation
Internationellt team