Det svenska teamet

Ordförande

Petter Ölmunger

Stenungsund

Styrelseledamöter

Joachim Elevant

Täby

Hans Leander

Svenljunga
Vice ordförande och kassör

Anna Nyqvist

Vaxholm

Carin Ölmunger

Stenungsund

Rådgivare

Folke Tersman

Stockholm
Professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, Styrelseledamot i Global Challenges Foundation
Internationellt team