Det svenska teamet

Ordförande

Petter Ölmunger

Ordförande

Styrelseledamöter

Carl Dahlbäck

Stockholm

Evin Incir

Uppsala

Hans Leander

Göteborg

Vice ordförande och kassör

Carin Ölmunger

Stenungsund

Rådgivare

Folke Tersman

Stockholm

Professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, Styrelseledamot i Global Challenges Foundation