Demokrati utan gränser

Det svenska teamet

Ordförande

Petter Ölmunger

Stenungsund

Styrelseledamöter

Joachim Elevant

Täby

Hans Leander

Svenljunga
Vice ordförande och kassör

Anna Nyqvist

Vaxholm

Carin Ölmunger

Stenungsund

Rådgivare

Folke Tersman

Stockholm
Professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet.
Internationellt team