Det svenska teamet

Ordförande

Petter Ölmunger

Ordförande

Styrelseledamöter

Carl Dahlbäck

Stockholm

Alina Koltsova

Hans Leander

Svenljunga
Vice ordförande och kassör

Carin Ölmunger

Stenungsund

Rådgivare

Folke Tersman

Stockholm
Professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, Styrelseledamot i Global Challenges Foundation
Internationellt team