Om Demokrati utan gränser

Vi verkar för en demokratisk världsordning

Från ett helhetsperspektiv

Demokrati utan gränser utgår från ett helhetsperspektiv i vårt arbete för demokratisering, från lokalt till globalt. Vår strävan omfattar dimensioner som allmänna och fria val, representation, delaktighet, förhandling och subsidiaritet.

Främjar global demokrati

I vår planetära tidsålder överskrider många frågor nationalstatens gränser. Detta tenderar att försvaga tilltron till demokratin. Vi förespråkar fortsatt nationell demokratisering men fokuserar på att främja demokratisk styrning på global nivå.

Ett internationellt nätverk

Democracy Without Borders samarbetar med internationella partners och har i nuläget avdelningar i sex länder. Vi avser fortsätta växa för att mer effektivt kunna mobilisera i världens olika regioner.

Globala kampanjer och program

Tillsammans med våra partners driver Democracy Without Borders kampanjer och program för en parlamentarisk församling inom FN, för ett världsmedborgarinitiativ inom FN, samt för en internetplattform för global omröstning.
Internationella sponsorer

Vi vill tacka våra huvudsponsorer 2020