PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Integritetspolicy

Cookies

Denna webbplats kan använda cookies. Cookies är små textfiler som sparas tillfälligt på din hårddisk och som innehåller information om webbplatsens användande. Vi använder cookies för att göra det enklare att använda vår webbplats. Cookiedatan på denna webbplats lagras anonymt. De flesta webbläsare är konfiguerade för att acceptera cookies automatiskt. Genom att använda vår webbplats godkänner du detta. Du kan dock när som helst avaktivera lagring av cookies i din webbläsare eller konfigurera din webbläsare så att den informerar dig så snart som cookies skickas och du kan sedan vägra lagring av dessa cookies individuellt.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, ett verktyg för internetanalys som Google tillhandahåller. Google Analytics använder cookies för att hjälpa webbplatsen förstå hur användare använder sidan. Den information som genereras genom en cookie kommer vidarebefordras och lagras på Googles servrar som vanligtvis finns i USA. Inställningar på denna webbplats gör att Google Analytics trunkerar (tar bort) de sista siffrorna i besökarnas IP-adresser (så kallad IP-anonymisering eller IP-maskering). På webbplatsens vägnar kommer Google använda den överförda informationen för att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsleverantören. Google kommer inte att associera din avkortade IP-adress med någon annan data som innehas av Google. Du kan neka användning av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Google kommer inte att associera din trunkerade/avkortade IP-adress med någon annan data som innehas av Google. Du kan vägra användning av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör det, kanske du inte kan använda hela webbplatsens funktionalitet. Vidare kan du förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adresser) genom att ladda ner och installera webbläsarens plug-in som finns tillgänglig här. Dessutom kan du neka användning av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att installeras på datorn, vilket förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker den här webbplatsen: Disable Google Analytics.

Nyhetsbrev

Det finns möjlighet för dig att registrera dig för nyhetsbrev och maillistor på vår webbplats. Att göra det innebär ett godkännande av att Democracy Without Borders eller någon av dess avdelningar kan komma att använda tekniska tjänsteleverantörer och plattformar för leverans av e-post, men de kommer inte tillåtas använda eller vidarebefordra data för andra ändamål. Anonyma spårnings-länkar kan användas för att optimera utskick och utvärdera deras effektivitet. Du kommer när som helst kunna avbryta prenumerationen.

Personuppgifter

Om du blir medlem, kontaktar oss eller stöder oss med en donation, så kan vi behöva registrera ett antal personuppgifter.  Detta inkluderar till exempel ditt namn, e-postadress, postadress eller telefonnummer samt information om dina donationer. Vi kan behöva dessa uppgifter för att kunna kommunicera med dig ytterligare, skicka bidragsintäkter eller tillhandahålla jämförbara tjänster. I detta kommer vi bara registrera de mest nödvändiga uppgifterna och du kan invända mot att de sparas när som helst. Information om donationer måste kunna sparas och redovisas för att uppfylla lagkrav.

Upplysningar till tredje part

Dina uppgifter kommer inte att säljas till tredje part eller göras tillgängliga för tredje part, utöver det som framgår av denna integritetspolicy, utan ditt samtycke. Vi kan vidarebefordra data till tredje part om vi i syfte att nå kostnadseffektivitet eller få tekniskt stöd utnyttjar tjänster som tillhandahålls av externa leverantörer som vi annars skulle tillhandahålla oss själva. Dessa externa leverantörer får inte använda data för andra ändamål. Om du lämnar uppgifter till oss när du signerar en appell skickar vi vanligtvis namn och postadress när namninsamlingen skickas vidare till mottagaren.

Denna webbplats drivs av Democracy Without Borders, registrerad i Berlin, Tyskland, i samarbete med föreningen Demokrati utan gränser, registrerad i Göteborg.

Senaste uppdateringen av denna integritetspolicy: juni 2019