PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

En kanal för världsmedborgare

Kampanj för ett världsmedborgarinitiativ inom FN

FN:s demokratiska underskott

Förenta Nationerna är en exklusiv klubb för FN:s medlemsstater och dess regeringsföreträdare. Världsorganisationens demokratiska underskott har kritiserats sedan årtionden. FN har visserligen gjort en del ansträngningar för att inkludera representanter från civilsamhället i sina diskussioner, men det finns inga kanaler för vanliga medborgare att utöva inflytande.

Exempel på medborgarinflytande

I många länder finns det verktyg som ger sina medborgare möjlighet att lämna förslag till beslutsfattarna att ta i beaktande. I Europeiska Unionen finns exempelvis det europeiska medborgarinitiativet (ECI) som ger alla EU-medborgare rätt att föreslå EU-lagstiftning till EU-kommissionen.

Ett globalt medborgarinitiativ

Tanken med ett världsmedborgarinitiativ inom FN (UNWCI) är att FN-organ såsom Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet skulle vara tvungna att behandla förslag som lämnats in och fått stöd av ett visst antal världsmedborgare. Med ett UNWCI blir  det därför möjligt för världsmedborgare att göra sina röster hörda.

Kom med i kampanjen

Kampanjen för ett UNWCI drivs av Democracy Without Borders tillsammans med Democracy International, och CIVICUS: World Alliance for Citizens Participation, med stöd även av andra organisationer som förespråkar ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Även du är välkommen att hjälpa till.

Internationella samarbetspartners