För mänsklighetens gemensamma intresse

UNPA-kampanjen

FN:s begränsade handlingsförmåga

Se på klimatförändringarna. Trots att vi i över 30 år har känt till att koldioxidutsläppen behöver minskas har vi inte lyckats agera effektivt, vilket medför katastrofala risker för vår miljö. Varför? För att Förenta Nationerna söker konsensus mellan sina nära 200 konkurrerande medlemsstater, ett recept för att göra allt för lite, allt för sent.

UNPA gynnar världsmedborgare

En parlamentarisk församling inom FN (UNPA) skulle ge röst åt valda företrädare och skulle kunna fatta beslut som gynnar de allra flesta människor på jorden. Till exempel ligger det utan tvekan i hela mänsklighetens gemensamma intresse att leva hållbart, men det är inte säkert att det ligger i en enskild nations intresse att gå före. 

På väg mot ett världsparlament

Initialt skulle ledamöterna i UNPA komma från nationella parlament. På längre sikt skulle de väljas direkt. UNPA skulle till en början framförallt vara rådgivande. Men i takt med att dess demokratiska legitimitet växer skulle församlingens rättigheter och befogenheter utökas. Efter hand skulle den utvecklas till ett verkligt världsparlament.

Stöd den globala kampanjen

Demokrati utan gränser samordnar UNPA-kampanjen i Sverige. I nuläget stöds kampanjen av organisationer och individer från 157 länder, varav fler än 1800 är sittande eller före detta parlamentariker samt ett stort antal prominenta personer. Kom med du också! Skriv under appellen här. 

Internationella samarbetspartners