PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

För mänsklighetens gemensamma intresse

UNPA-kampanjen

FN:s begränsade handlingsförmåga

Se på klimatförändringarna. Trots att vi i över 30 år har känt till att koldioxidutsläppen behöver minskas har vi inte lyckats agera effektivt, vilket medför katastrofala risker för vår miljö. Varför? För att Förenta Nationerna söker konsensus mellan sina nära 200 konkurrerande medlemsstater, ett recept för att göra allt för lite, allt för sent.

UNPA gynnar världsmedborgare

En parlamentarisk församling inom FN (UNPA) skulle kunna ge röst åt valda företrädare och fatta beslut som gynnar de allra flesta människor på jorden. Till exempel ligger det utan tvekan i hela mänsklighetens gemensamma intresse att leva hållbart, men det är inte säkert att det ligger i en enskild nations intresse att gå före. 

På väg mot ett världsparlament

Initialt skulle ledamöterna i en UNPA komma från nationella parlament. På längre sikt skulle de väljas direkt. En UNPA skulle till en början framförallt vara rådgivande. Men i takt med att dess demokratiska legitimitet växer skulle församlingens rättigheter och befogenheter utökas. Efter hand skulle den utvecklas till ett verkligt världsparlament.

Stöd den globala kampanjen

Demokrati utan gränser samordnar UNPA-kampanjen i Sverige. Kampanjen har fått stöd av mer än 1800 parlamentariker från över 130 länder, av 100-tals civilsamhällesorganisationer, en lång rad framträdande personligheter, FN-tjänstemän och akademiker samt av 1000-tals medborgare runtom i världen. Kom med du också! Skriv under appellen här. 

We The Peoples

En parlamentarisk församling inom FN är ett av tre krav som drivs av ”We The Peoples”, en kampanj från civilsamhället för en mer inkluderande global styrning. We The Peoples lanserades i april 2021 och har fått stöd av över 200 civilsamhällesorganisationer från alla världens regioner.

Internationella samarbetspartners

Nyheter som relaterar till UNPA-kampanjen

Sustainable Development Report calls for a UN Parliament, goals off track
This week, on June 17, the UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) published their annual Sustainable Development Report which evaluates and ranks the performance of UN Member States on the
DWB | 19.06.2024
Vikten av transnationella grupper i internationella parlament
Idag, den 9 juni, går Europa till val. Över 370 miljoner medborgare i EU:s 27 medlemsstater har möjlighet att direkt välja sina ledamöter till Europaparlamentet. Europaparlamentet framstår som det mest
Simon Taverna | 07.06.2024
Förslag för inkluderande global styrning lades fram vid FN-konferens
Förslag för en inkluderande global styrning diskuterades i två sessioner vid FN:s konferens för det civila samhället i Nairobi och presenterades sedan i konferensens plenarsammanträde. Evenemanget, som hölls i FN:s
DWB | 22.05.2024
MEGA: New campaign aims at strengthening global environmental governance
At a hybrid meeting held in Geneva on March 26, 2024, a new global campaign was launched that aims to strengthen environmental governance. Mobilizing an Earth Governance Alliance (MEGA) will
Nelleke Dekkers | 03.04.2024