PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Internationellt upprop kräver FN-rapportör för demokrati

General view of a session of the Human Rights Council in Geneva in 2015. UN Photo / Jean-Marc Ferré

I ett uttalande undertecknat av mer än 80 civilsamhällesorganisationer, nätverk, tankesmedjor och institutioner samt mer än 180 enskilda personer från hela världen som är engagerade för mänskliga rättigheter och demokrati uppmanas FN att utse en särskild rapportör för demokrati.

Enligt uttalandet, som publicerades idag och som stöds av Demokrati utan gränser, är ”demokratin hotad och auktoritära regimer på frammarsch”. I denna situation måste FN ”göra mer för att stärka mänskliga rättigheter och demokrati”. Den nya rapportörsposten skulle inrättas av FN:s råd för mänskliga rättigheter och ”få i uppdrag att undersöka demokratins tillstånd i världen”.

Detta gemensamma upprop görs inför 75-årsjubileet av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna den 10 december 2023. Likasinnade organisationer, beslutsfattare och enskilda uppmanas att skriva under.

”Demokratin runtom i världen är på tillbakagång. Med förtryck, konflikter och krig som följd. Vi behöver göra en gemensam kraftsamling för demokratin med en särskild FN-rapportör som en början”, sade Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palme International Center, en av de civilsamhällesorganisationer som ställt sig bakom uppropet.

Ett gemensamt upprop inför inför 75-årsjubileet av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 

I uttalandet påpekas att det nya mandatet kan baseras på FN-resolutioner som identifierar och stöder demokratiska principer. Detta inkluderar den centrala demokratiska principen att ”folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet”, vilket uttrycks i artikel 21 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

FN:s högkvarter i Genève, säte för rådet för mänskliga rättigheter. Bild: John Samuel, Wikimedia/CC BY-SA 4.0

Enligt förslaget ska FN:s särskilda rapportör för demokrati, med hjälp av en oberoende rådgivande kommitté, ”undersöka de utmaningar och möjligheter som är relaterade till demokratins förverkligande”. Detta skulle bland annat innebära att undersöka ”konstitutionella och institutionella arrangemang såsom maktdelning, parlamentens effektivitet, fria, rättvisa och konkurrenskraftiga val och valmiljöer, politiskt deltagande, inklusive av minoriteter och kvinnor, direkta och deliberativa mekanismer samt civilsamhällets utrymme och medborgerliga friheter.” 

Petter Ölmunger, ordförande för Demokrati utan gränser, den svenska grenen av Democracy Without Borders, kommenterade att rapportören i sitt arbete kan ”samverka med de redan befintliga forskningsinsititut som levererar vetenskapligt förankrade data och analyser om demokratins tillstånd i världen. Genom sin samordnande roll skulle det nya mandatet stärka FN:s ställningstagande och engagemang för demokratin.” 

Bland de organisationer och grupper som stöder uppropet finns ASEAN Parliamentarians for Human Rights, Asia Democracy Network, CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, Counterpart International, Democracy International, Democracy Without Borders, Latinamerikanska nätverket för demokrati REDLAD, Olof Palme International Center, Open Society Foundations, Parliamentarians for Global Action, PEN America, Swedish International Liberal Centre (SILC), The Carter Center, The May 18 Foundation och Varieties of Democracy (V-Dem).

Demokrati är en mänsklig rättighet och mänskliga rättigheter är beroende av demokrati

”Demokrati är en mänsklig rättighet och mänskliga rättigheter är beroende av demokrati. FN kan inte längre titta bort medan denna rättighet förnekas, undermineras och försvagas i många länder runt om i världen. Det finns ett akut behov av en FN-rapportör för demokrati”, sade Andreas Bummel, direktor för Democracy Without Borders.

”Inrättandet av en särskild FN-rapportör för demokrati kommer att stödja vårt lagstiftningsarbete, särskilt när vi utarbetar evidensbaserad lagstiftning och politik som främjar integriteten i politiska yttranden, transparens i regeringsarbetet och skydd av grundläggande mänskliga rättigheter”, kommenterade Naveed Qamar, parlamentsledamot från Pakistan och ordförande för Parliamentarians for Global Action. Medborgare och det civila samhället behöver målmedvetna verktyg för att effektivt motverka demokratisk regression, konstaterade Gina Romero, direktor för REDLAD, och tillade att en FN-rapportör ”skulle kunna bidra med betydande stöd”.

Förslaget förtjänar ett omedelbart och allvarligt övervägande

”I en tid då demokratin utmanas av autokratier och undermineras i många demokratier, förtjänar förslaget om en FN-rapportör för demokrati ett omedelbart och allvarligt övervägande”, sade statsvetaren Staffan Lindberg, föreståndare för V-Dem vid Göteborgs universitet. Soonsuk Won, ordförande för The May 18 Foundation i Gwangju, Sydkorea, är övertygad om att en sådan rapportör kan bidra till att bana väg ”för en bättre värld för demokrati och mänskliga rättigheter”.

Förutom företrädare för de stödjande organisationerna omfattar listan över initiala anhängare över 100 individer från cirka 70 länder, bland dem många människorätts- och demokratiförsvarare och forskare samt över 25 parlamentariker från olika delar av världen. Bland dem finns Nobels fredspristagare Oleksandra Matviichuk från Ukraina, de tidigare premiärministrarna i Grekland, George Papendreou, och i Mongoliet, Amarjargal Rinchinnyam, de tidigare utrikesministrarna i Kanada, Lloyd Axworthy, och i Montenegro, Srđan Darmanović, den tidigare försvarsministern i Georgien, Tinatin Khidasheli, och FN:s särskilda rapportör för främjande av en rättvis internationell ordning, Livingstone Sewanyana från Uganda.

Thomas Garrett, generalsekreterare för Community of Democracies, och Kevin Casas-Zamora, generalsekreterare för International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), uttalade i egenskap av enskilda personer sitt stöd för uttalandet. Deras organisationer är mellanstatliga med 30 respektive 34 medlemsstater, av vilka några för närvarande är medlemmar i rådet för mänskliga rättigheter. Båda organisationerna har ett nära samarbete med civilsamhället.

”I en tid då demokratin är hotad runt om i världen och auktoritära regimer är på frammarsch, har uppmaningen att inrätta en särskild FN-rapportör för demokrati aldrig varit mer aktuell. Jag stöder därför detta initiativ och hoppas att FN:s medlemsländer också kan överväga att göra det”, sa Annika Silva-Leander, Permanent Observer to the United Nations, International IDEA.