PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

FN:s demokratidag: internationellt parlamentariskt stöd för ny rapportör

Opening of the autumn session of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in October 2022. Image: PACE/Flickr

I samband med FN:s internationella demokratidag den 15 september 2023 uttryckte ett antal parlamentariska organ och valda representanter från olika delar av världen sitt stöd för tillsättandet av en särskild FN-rapportör för demokrati (UNRoD).

I ett uttalande som publicerades av Parliamentarians for Global Action, ett internationellt nätverk av parlamentariker som arbetar för mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, klimaträttvisa och andra frågor av globalt intresse, konstateras att det nya FN-mandatet kan bidra till att ”undersöka hur rätten till demokratisk representation och medborgarnas deltagande genomförs” i syfte att ”stärka demokratin och demokratiseringen”.

Mandatet kan identifiera nya och de bästa metoderna för att stärka demokratin

“I vår fasta övertygelse om att demokrati och mänskliga rättigheter inte går att skilja åt, ansluter vi oss till initiativet som leds av Democracy Without Borders för att inrätta en särskild FN-rapportör för demokrati”, står det i dokumentet. ”Genom att stödja detta mandat kan vi lära oss av de senaste och bästa metoderna och stärka vårt globala åtagande att stärka demokratiska värden, främja ansvarsfullt styre och säkerställa skyddet av mänskliga rättigheter, vilket i slutändan bidrar till en mer fredlig och rättvis värld”, påpekas det vidare i uttalandet, som undertecknats av tjugo parlamentsledamöter.

Gruppbild vid ett internationellt möte med Parliamentarians for Global Action 2022. Foto: PGA (med vänlig tillåtelse)

”Demokratin är hotad över hela världen. Som lagstiftare har vi ett särskilt intresse av att bevara demokratin i våra länder och i hela världen. Att demokratin spårar ur i ett land är ett hot mot alla demokratier”, sade Syed Naveed Qamar, pakistansk parlamentsledamot och ordförande för Parliamentarians for Global Action.

Frågan om en UNRoD togs också upp i ett uttalande som antogs av utskottet för politiska frågor och demokrati i Europarådets parlamentariska församling. Utskottet, som består av 87 valda representanter från Europarådets 46 medlemsländer, noterade att ”demokratiska bakslag måste åtgärdas genom att respektera grundläggande mänskliga rättigheter och friheter, öka förtroendet för offentliga institutioner, stärka rättsstatsprincipen, motverka ojämlikhet, skydda sociala rättigheter och rättigheterna för personer som tillhör nationella minoriteter, skydda mediefriheten och integriteten i demokratiska processer mot extern inblandning, öppna upp för civilsamhället och ungdomars engagemang samt utnyttja teknikens potential och samtidigt förebygga dess faror.”

Att skydda och stärka demokratin på global nivå

Enligt uttalandet ”lovordar och stöder” utskottet som en del av dessa ansträngningar bland annat inrättandet av en särskild FN-rapportör för demokrati ”för att skydda och stärka demokratin på global nivå”. Uttalandet presenterades av George Papandreou, tidigare premiärminister i Grekland och ordförande i underutskottet för demokrati.

En annan organisation som uttryckte sitt stöd för en särskild FN-rapportör för demokrati var ASEAN Parliamentarians for Human Rights, ett nätverk med mer än 100 sittande och tidigare folkvalda representanter från hela Sydostasien. ”Den globala trenden med demokratisk tillbakagång är ett allvarligt problem för parlamentariker överallt, men särskilt i Sydostasien, där unga demokratier i hela regionen riskerar att falla tillbaka i auktoritärism”, sade styrelseledamoten och parlamentsledamoten Wong Chen från Malaysia. ”Vi uppmanar FN att ge denna fråga den allvarliga uppmärksamhet den förtjänar, till att börja med genom att utse en särskild rapportör.”

Vid ett evenemang i Bryssel för att fira den internationella demokratidagen sade Jerzy Pomianowski, direktor för European Endowment for Democracy, en fristående demokratifrämjande förvaltningsfond som inrättats av Europeiska unionen, att ett UNRoD-mandat bör inrättas. Han hävdade att slutsatserna från en FN-utnämnd rapportör skulle väga tungt. Rapportören skulle kunna fungera som en kontaktpunkt för internationell demokratirelaterad forskning och och demokratifrämjande åtgärder, sade han.

År 2007 beslutade FN:s generalförsamling att uppmärksamma den 15 september som den internationella demokratidagen, som ett tillfälle att främja och upprätthålla de demokratiska principerna. Utnämningen av en UNRoD främjas av Democracy Without Borders i samarbete med ett stort antal andra grupper.