PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Den globala nedgången för demokratin avtar, enligt Freedom House-rapport

A woman cuts her hair during a demonstration in front of the Iranian embassy in Brussels, Belgium on Sept. 23, 2022, following the death of Mahsa Amini.

I sin senaste årsrapport om tillståndet för frihet och demokrati i världen drar Freedom House slutsatsen att ”den globala kampen för demokrati kan ha nått en vändpunkt under 2022″. Enligt tankesmedjan med säte i Washington D.C. var ” skillnaden mellan antalet länder som registrerat sammantagna förbättringar i fråga om politiska rättigheter och medborgerliga friheter och de länder som registrerat sammantagna försämringar den minsta någonsin under 17 år i rad av försämringar”.

I en kommentar som publicerades av Washington Post sade Michael J. Abramowitz, ordförande för Freedom House, och Arch Puddington, senior forskare emeritus vid organisationen, att rapporten ”ger hopp” om att världen kan stå ”på tröskeln till en demokratisk comeback”. I många länder beskriver rapporten emellertid en svår situation och ett intensifierat förtryck.

Nära en vändning efter 17 år av nedåtgående trend

I rapporten konstateras att totalt 34 länder uppvisade förbättringar i fråga om politiska rättigheter och medborgerliga friheter under 2022, jämfört med 35 länder som backade. Två länder blev nedgraderade i sin frihetsstatus enligt denna bedömning. Peru gick från ”fritt” till ”delvis fritt” och Burkina Faso gick från ”delvis fritt” till ”inte fritt”. Två länder, Colombia och Lesotho, uppgraderades från ”delvis fritt” till ”fritt”. Sammanlagt klassas nu 84 av de 195 länder och territorier som omfattas av rapporten som fria (2022: 83), 54 som delvis fria (2022: 56) och 57 som inte fria (2022: 56).

Antal länder som uppnått positiva respektive negativa resultat sedan 2005. Källa: Freedom in the World 2023, s. 3.

Freedom House konstaterar att ”de allvarligaste bakslagen för frihet och demokrati var orsakade av krig, statskupper och attacker mot demokratiska institutioner av icke-liberala makthavare”. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina ses som ett försök att ”förstöra landets mödosamt uppnådda demokratiska framsteg”.

I rapporten påpekas att den ryske presidenten Putin, ”i sin önskan att förstöra demokratin i Ukraina”, har orsakat tusentals döda och skadade ukrainska civila och soldater på båda sidor, förstört kritisk infrastruktur, fördrivit miljontals människor och intensifierat ”det redan hårda förtrycket i Ryssland”.

Ett annat exempel på ”de värsta yttringarna av okontrollerad makt” som nämns i rapporten är talibanernas styre i Afghanistan. När det gäller de sammanlagda resultaten placerar Freedom House Kina och Myanmar nära den absoluta botten, med hänvisning till bland annat förtrycket av minoritetsgrupper i Xinjiang, Tibet och Inre Mongoliet i Kinas fall, och av rohingya i Myanmars fall.

Enligt rapporten gav händelserna under 2022 ”nya bevis på den auktoritära maktens begränsningar”. Enligt Freedom House bedömning ”sviktade” de auktoritära regeringarnas inflytande i FN och andra internationella organisationer och demokratiska länder bistod Ukraina med att ”slå tillbaka” den ryska aggressionen. Rapporten hänvisar bland annat till Rysslands avstängning från rådet för mänskliga rättigheter i april och Irans avlägsnande från FN:s kvinnokommission (UNCSW) i december på grund av den iranska regimens brutala och dödliga förtryck av proteströrelser.

Baserat på en annan metodik och andra data, presenterade V-Dem nyligen en annan årlig bedömning där slutsatsen var att ett rekordstort antal på 42 länder för närvarande är under autokratisering medan endast 14 länder demokratiseras, vilket ger en dystrare bild. I rapporten från Economist Intelligence Unit, som lades fram i februari och som även den använder en annan metod, noterades efter år av demokratisk tillbakagång sedan 2015 en ”stagnationspunkt” år 2022.

Andreas Bummel
Andreas Bummel is Executive Director of Democracy Without Borders and co-authored the book "A World Parliament: Governance and Democracy in the 21st Century"