PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Världens största skola i Indien stod värd för konferens om FN-reformer

Students present an appeal in the auditorium hall. Photo copyright: City Montessori School

Vid en internationell konferens anordnad av City Montessori School i Lucknow, Indien, samlades deltagare från över 50 länder för att tillsammans med hundratals elever diskutera hur den globala styrningen kan göras mer effektiv och ansvarsfull.

Med över 60 000 elever sägs skolan vara den största i världen. Vid ett offentligt evenemang deltog över 1 000 av dem i olika framträdanden under temat att uppnå global enighet i mångfald.

I en appell som lades fram vid ett plenarsammanträde uttryckte studentrepresentanterna ”solidaritet med ansträngningarna att reformera FN-stadgan så att de föråldrade internationella styrningsstrukturerna kan omvandlas till en rättvis, principbaserad, representativ och ansvarsfull global ordning”.

Skolans rektor, Geeta Gandhi Kingdon, talar till deltagarna i mötet strax efter deras ankomst. Foto: City Montessori School

”Det internationella samfundet måste övervinna motviljan mot att diskutera en reform av FN-stadgan”, står det i appellen.

Skolans grundare Jagdish Gandhi betonade att ”världen idag förmodligen genomgår den svåraste fasen i mänsklighetens historia i en tid då själva mänsklighetens överlevnad är allvarligt hotad”. 

Han sade vidare att vad som krävs är en ”verkställbar världslag” som skulle behöva antas av ett ”världsparlament” och uttolkas av en förstärkt internationell domstol.

Inrättandet av ett världsparlament berördes i många tal och presentationer.

Studenter bär FN-flaggor vid en ”World Unity March” som hölls i samband med konferensen. Foto: City Montessori School

Bland deltagarna i den internationella konferensen för världens chefsdomare, som hölls för 24:e gången, fanns många domare från sina respektive länders högsta domstolar. 

Skolans rektor Geeta Gandhi Kingdon påpekade att det sannolikt kommer att vara juridiska experter som de som samlades vid konferensen som kommer att konsulteras vid omarbetningen av FN-stadgan och skapandet av en ”världskonstitution”.

I en slutdeklaration som undertecknades av ett antal domare uppmanades bland annat ”medlemmar av världens rättsväsenden” att ”upprätthålla rättsstatsprincipen och främja respekten för alla människors värdighet”. 

Några av deltagarna kom från autokratiskt styrda länder som betraktas som politiskt ”ofria”. I dessa och andra länder hotas rättsväsendets oberoende och de mänskliga rättigheterna.

I slutdokumentet uppmanades världens regeringar bland annat att ”vidta konkreta åtgärder” för en översyn av FN-stadgan och att arbeta ”för ett demokratiskt valt världsparlament”.

Vid en av de tematiska sessionerna uppmanade en deltagare från civilsamhället studenterna att ” inspireras av och värdesätta retoriken” från några av de internationella gästerna vid konferensen men att ”aldrig sluta tänka kritiskt angående källan” eftersom det kan finnas en dissonans mellan den internationella retoriken och det faktiska agerandet på hemmaplan.

Konferensen arrangerades den 1-7 november 2023 och den första sessionen hölls i New Delhi.