Demokrati utan gränser

Internationell demokrati som lösning på den israelisk-palestinska konflikten

Photo by Cole Keister on Unsplash

Kriget mellan Israel och Hamas är ett symptom på ett dysfunktionellt FN-system och dess säkerhetsråd, säger en forskare vid University of Michigan, israelisk fredsaktivist och överlevare av en tidigare attack från Hamas.

”Systemet med internationella institutioner, internationella lagar och normer som skapades efter andra världskriget fungerar inte”, säger Shimri Zameret, som undervisar och leder ett forskningsprojekt om den palestinsk-israeliska konflikten, global styrning och civilt motstånd vid International Institute’s Donia Human Rights Center.

”De dåliga nyheterna är att vårt internationella efterkrigssystem skapades 1945, och nu lever vi i ett annat århundrade. Detta system klarar inte av att hantera 2000-talets mest akuta globala problem: klimatförändringar, massförbrytelser, globala pandemier och finanskriser. De goda nyheterna är att vi kan fixa det.”

Zameret föddes på en kibbutz i Israel och har familjemedlemmar och vänner som utsätts för dagliga missilattacker och tvingas springa till skyddsrum flera gånger om dagen. Han har kollegor som dödades eller kidnappades och togs som gisslan under Hamasattacken den 7 oktober.

”Det är en förödande tid”, sade han. ”I åratal har palestinska och israeliska fredsaktivister sagt att situationen i Gaza är ohållbar, och på det mest fruktansvärda sätt har detta nu till sist blivit allmänt känt runt om i världen. Detta innebär att denna fruktansvärda kris också är tillfälle för förändring, både lokalt och internationellt. Jag hoppas att människor kommer att börja se internationell demokrati som ett svar på den palestinsk-israeliska konflikten och andra konflikter.”

Zameret är expert på den palestinsk-israeliska konflikten och hur den påverkas av global styrning och internationella institutioner som säkerhetsrådet, FN och den internationella brottmålsdomstolen. Under de senaste 10 åren har han studerat den globala styrningens struktur och de strategier för social förändring som används av civilsamhället för att förändra denna globala struktur.

Han delar med sig av sina insikter om den israelisk-palestinska konflikten, dess utmaningar och den pågående debatten om huruvida fred i Mellanöstern är möjlig eller ej.

FN:s säkerhetsråd, 18 december 2015. UN Photo/Eskinder Debebe

Vad föreslår din forskning som en möjlig lösning på den pågående konflikten mellan Israel och Palestina?

Det enda långsiktiga svaret är med två ord internationell demokrati. Konflikten måste förstås som ett symptom på det havererade efterkrigssystemet. Vi måste skapa demokratiska mekanismer och etablera rättsstatsprincipen internationellt. Vi måste skapa demokratisk kontroll, demokratisk ansvarsskyldighet och demokratisk tillämpning av lagar i internationella organisationer som FN-systemet.

Det enda långsiktiga svaret är internationell demokrati

För flera decennier sedan argumenterade Martin Luther King för en internationell polisstyrka, en delad suveränitet för nationalstaterna och skapandet av en demokratisk överstatlig myndighet. I fotspåren av Mahatma Gandhi, rösträttskämpen Rosika Schwimmer, Albert Einstein och andra medlemmar av ”En värld-rörelsen” förespråkade King internationell demokrati. Gandhi sa om samma vision för En värld: ”Jag tror på En värld … Jag skulle inte vilja leva i den här världen om den inte var på väg att bli En värld.”

I linje med deras argument behöver vi ett starkare internationellt system. Vi behöver en global polisstyrka, ett starkt och demokratiskt internationellt domstolssystem, en permanent global medborgarförsamling baserad på lottning och en parlamentarisk församling inom Förenta nationerna. Vi måste skapa demokratiska mekanismer som gör det möjligt för vanliga medborgare i hela världen att kontrollera dessa internationella institutioner.

Hur skulle internationell demokrati fungera med tanke på den rådande politiska atmosfären idag?

Demokrati är komplicerat, men det finns tre saker som vi måste ha som ett minimum i ett demokratiskt system. För det första, eliminera vad jag kallar finansieringsdiktaturen. De rika länderna kontrollerar det internationella systemet – säkerhetsrådet och fredsbevarande operationer, IMF, BIS, Världsbanken och Världshälsoorganisationen – eftersom finansieringsmodellen är villkorad och frivillig, vilket innebär att rika länder (och ibland företag eller rika individer) ger pengar till dessa internationella organisationer som ett effektivt sätt att kontrollera politiken. Så för att vara oberoende måste institutionerna – som en del av ett internationellt demokratiskt system – ha oberoende offentlig finansiering.

Endast regeringar har makt i de internationella institutionerna

Det andra gäller vetots diktatur. Under efterkrigstiden hade FN:s säkerhetsråd till uppgift att upprätthålla internationell fred. Säkerhetsrådet, och endast det, kan godkänna laglig användning av våld och ekonomiska sanktioner vid hot mot den internationella freden. Men i säkerhetsrådet kan de fem supermakterna USA, Kina, Storbritannien, Frankrike och Ryssland lägga in sitt veto eller blockera alla beslut. Andra internationella institutioner har liknande mekanismer med formell eller informell vetorätt. Vi måste frånta supermakterna denna vetorätt och övergå till majoritetsbeslut.

Det sista är den verkställande maktens diktatur. Det faktum att det inte finns några parlamentariker innebär att minoriteter inte är representerade i de internationella institutionerna. Endast regeringar har makt i de internationella institutionerna. Den demokratiska idén om ”maktdelning”, till exempel mellan den dömande, verkställande och parlamentariska makten, handlar om att bryta den politiska makten för att skydda medborgarna och skapa kontrollmekanismer. I efterkrigssystemet är regeringarna, den verkställande makten, okontrollerade; ingenting kan hålla dem ansvariga eller balansera dem. Vi måste återskapa en mer robust och demokratisk mekanism för Förenta nationerna.

Din forskning nämner också styrkan i det civila motståndet när det gäller att bekämpa globala konflikter som den israelisk-palestinska konflikten.

Ja. Under det senaste århundradet har rörelser som den amerikanska medborgarrättsrörelsen, den indiska antikoloniala rörelsen och de östeuropeiska färgrevolutionerna övergått från odemokratiska till demokratiska system med hjälp av vad Gandhi kallade ”civilt motstånd”. Dessa rörelser fick ut massorna på gatorna med hjälp av direkta aktioner, som strejker, sit-ins som blockerade de folkvaldas kontor, ekonomiska bojkotter och värnpliktsvägran. Samma sak gäller för internationell demokrati – att få makthavarna att ge makten till vanliga medborgare kräver att man använder kraftfulla icke-våldsaktioner. Vi såg ett skolboksexempel i Seattle 1999 när demonstranter och regeringar i det globala syd stängde Världshandelsorganisationen, vilket ledde till en meningsfull förändring av världshandelssystemet.

Konflikter som den israelisk-palestinska beror på att vi lever i ett slags global diktatur. Lösningen är att skapa en internationell demokrati och att demokratisera det globala systemet. Vägen från där vi befinner oss till lösningen är att använda civilt motstånd som en strategi.

Vad föreslår du på kort sikt?

På kort sikt stöder jag en omedelbar vapenvila. Den dominerande uppfattningen om rättvisa i både det israeliska och det palestinska samhället bygger på hämnd – öga för öga. För att förändra denna uppfattning om rättvisa måste vi föreslå en alternativ mekanism för dem som känner sig orättvist behandlade. Ett alternativ till våld och hämnd – och principen om rättsstatsprincipen kan erbjuda detta: Rättvisa kan uppnås genom internationella domstolar, demokratiska institutioner och upprätthållande av de mänskliga rättigheterna. Internationella brottmålsdomstolen är en bra början, där krigsförbrytare på alla sidor i en konflikt kan åtalas – och ICC:s åklagare är faktiskt just nu på resa till Gaza. Men det räcker inte. I slutändan är lösningen att skapa ett internationellt system där lagar skapas och upprätthålls på ett demokratiskt sätt.

I grund och botten behöver vi en lösning där barn och människor kan vara säkra på båda sidorna av gränsen, i Israel och i alla andra länder. Om människorna på andra sidan gränsen inte är säkra kommer inte heller vi vara det.

Shimri Zameret arbetar på en bok med titeln ”The World is Broken” som kommer att publiceras av Beacon Press. Den kan förbeställas här. Denna intervju publicerades först av University of Michigan. Den publiceras här med mindre ändringar och med vänlig tillåtelse.

Shimri Zameret
Shimri Zameret is an activist, writer and a public speaker. He currently is a lecturer and researcher at the University of Michigan.