PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

World Liberty Congress förenar dissidenter för att ”stoppa autokratin”

World Liberty Congress co-founders Garry Kasparov, Leopoldo López and Masih Alinejad on stage. Photo: World Liberty Congress

Enligt World Liberty Congress samlades mer än 200 dissidenter från 56 länder med autokratiskt styre i Vilnius, Litauen, denna vecka vid ett globalt sammanträde som formellt grundade organisationen. Gruppen valde de prodemokratiska aktivisterna och dissidenterna Masih Alinejad från Iran, Carine Kanimba från Rwanda, Garry Kasparov från Ryssland, Leopoldo López från Venezuela och Joey Siu från Hongkong till ledamöter i sitt verkställande råd. Jhanisse Vaca Daza från Bolivia valdes till sekreterare i ett vidare ”ledarskapsråd”.

”De kommer att representera oss över hela världen i vår kamp för frihet, demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter”, meddelade organisationen på X, tidigare Twitter.

Evenemanget öppnades av Litauens utrikesminister Gabrielius Landsbergis. Bland deltagarna fanns 37 unga frihets- och demokratiaktivister från 28 länder som nyligen bildade organisationens ungdomsgren, ”Youth Liberty Alliance”. 

Vi måste vara mer enade än diktatorerna

”Ni kommer från olika delar av världen och har olika erfarenheter. Ni har också mött olika typer av hinder för demokratin. Många autokrater vid makten ser er som ett existentiellt hot mot dem och motsätter sig mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och öppenhet”, sade Landsbergis.

”Vår framtid är oviss och det finns inga garantier, men vi har en möjlighet att kämpa för den framtid som vi önskar för oss och våra barn”, sade huvudtalaren Oleksandra Matviichuk, som 2022 tilldelades Nobels fredspris å den ukrainska människorättsorganisationen Center for Civil Liberties vägnar.

”Det är fantastiskt att se människor från hela världen samlas för att vi tror på grundläggande demokratiska värderingar, på mänskliga rättigheter och på fria och rättvisa val”, sade Garry Kasparov, en av grundarna till World Liberty Congress, enligt ett pressmeddelande. ”Vi sammanställde våra grunddokument för att officiellt skapa en organisation som kommer att spela en avgörande roll för att främja frihetens sak över hela världen.”

”Vi delar alla drömmen om att vara fria”, sade medgrundaren Leopoldo López. ”Vi anser att kampen för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter inte kan isoleras till ett enda land när 70 procent av världens befolkning lever under autokratiska förhållanden.”

”Medan FN har blivit en fristad för diktatorer är vi frihetskämpar enade”, säger medgrundaren Masih Alinejad. ”Vi är enade i vårt mål att sätta stopp för autokratin och försvara demokratin, och vi har skapat ett forum för att åstadkomma detta.”

”Vi måste vara mer enade än diktatorerna”, meddelade gruppen på X.