PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Global demokrati och FN diskuterades i New York

Event on "Global democracy and the UN" on 18 September 2023 in New York. Photo: Stimson Center

Förslag för att öka medborgares deltagande och representation i FN stod i centrum vid ett evenemang i New York som var en del av årets globala folkförsamling, en sammankomst som anordnas av en rad organisationer i det civila samhället.  

Nudhara Yusuf, verkställande samordnare för Global Governance Innovation Network som drivs av Stimson Center i Washington D.C., inledde med att presentera idén om ett världsmedborgarinitiativ inom FN (UNWCI). Hon påpekade att detta instrument skulle göra det möjligt för människor att lägga fram förslag om viktiga frågor av globalt intresse och att de förslag som får tillräckligt stöd skulle föras upp på FN:s agenda. Hon betonade att detta skulle kunna vara särskilt användbart för människor i låg- och medelinkomstländer och att det skulle möjliggöra gräsrotsmobilisering bortom de grupper i det civila samhället som är “närvarande i New York eller Genève vid de flesta konferenser och toppmöten”.

Mobilisering utöver de vanliga grupper som är närvarande vid FN

På temat hur FN kan främja demokrati redogjorde Yusuf för förslaget att FN:s råd för mänskliga rättigheter utser en särskild FN-rapportör för demokrati. Mandatet skulle kunna baseras på de demokratiska rättigheter som redan finns uttryckta i en rad olika FN-resolutioner, vilket tydliggör att detta är ett globalt initiativ. “Det civila samhället har en nyckelroll att spela när det gäller att hjälpa till att inrätta detta mandat på rätt sätt”, sade hon.

Jo Leinen, tidigare ledamot av Europaparlamentet, påminde åhörarna om att FN-stadgan inleds med orden “Vi, de förenade nationernas folk” men att FN egentligen är en exklusiv klubb för regeringar. Av den anledningen, hävdade han, “har FN ingen verklig demokratisk legitimitet”. Han föreslog att en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) skulle åtgärda detta genom att ge valda representanter något att säga till om och på så sätt göra FN mer inkluderande. Ledamöterna skulle bilda transnationella parlamentariska grupper som skulle överskrida traditionella nationella och geopolitiska formationer, sade han.

Paneldeltagare från vänster till högert: Mandeep Tiwana, Jo Leinen, Nudhara Yusuf, Rita Kakati Shah och Jefferey Huffines. Foto: Stimson Center

Enligt Mandeep Tiwana, FN-representant för CIVICUS, “lever vi i tider av extrema inskränkningar i det medborgerliga utrymmet, vilket påverkar ett meningsfullt deltagande från civilsamhället i FN och i multilaterala organ”. Han uppmanade till att utse ett FN-sändebud för civilsamhället “i linje med det ungdomssändebud som har gjort ett berömvärt arbete för att öppna upp för ungdomars deltagande i FN”. Han påpekade att ett sändebud för civilsamhället särskilt skulle nå ut till grupper “som inte har möjlighet att komma till New York eller Genève”. 

FN har ingen verklig demokratisk legitimitet

Han noterade att förslagen kompletterar varandra. Förslagen om UNWCI, UNPA och ett sändebud för civilsamhället stöds av kampanjen “We The Peoples” för en inkluderande global styrning. Det sistnämnda förslaget var också en del av UNMute-kampanjen som stöds av 52 stater och 100-tals icke-statliga organisationer, förklarade Tiwana.

Jeffery Huffines, senior rådgivare vid Coalition for the UN We Need (C4UN), påpekade att “We The Peoples” förslag också fanns med i den Interim People’s Pact for the Future som blev resultatet av det Global Futures Forum i mars 2023 som hans organisation stod värd för tillsammans med regionala samråd. Målet är att “påverka de framförhandlade resultaten av FN:s framtidstoppmöte i september 2024”. Det uttrycktes förhoppningar om att en FN-konferens för civilsamhället skulle kunna sammankallas i maj 2024 i Nairobi och fungera som ett viktigt forum för ytterligare dialog.

John Romano från nätverket Transparency, Accountability, and Participation (TAP) tog tillfället i akt att lyfta fram en ny kampanj som samordnas av hans organisation och som syftar till att samla olika intressenter för att hålla regeringar och varandra ansvariga för de åtaganden som görs när det gäller att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.

Under den interaktiva modererade diskussionen berättade Rich Wilson från Iswe Foundation om hur en grupp av olika aktörer organiserade en global medborgarförsamling i samband med FN:s klimatkonferens 2021 i Glasgow. En sådan församling skulle kunna organiseras för att ytterligare främja samråd om Interim People’s Pact, föreslog han.

I lokalen och på nätet fanns deltagare från olika sammanhang och länder som hade med sig sina egna perspektiv, påverkansinitiativ och agendor. Det fanns mycket passion och energi när de berättade om de utmaningar och problem som de upplevde, antingen personligen eller via de grupper de representerade, och hur dessa var relaterade till det övergripande målet att förändra FN.

Sessionen organiserades gemensamt av Democracy Without Borders, C4UN, CIVICUS, Democracy International, TAP Network och The Millennials Movement. Moderator var Rita Kakati Shah från Democracy Without Borders och UMA.