PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Grupper kräver bättre tillgång och deltagande för civilsamhället i FN

Photo: (c) International Service for Human Rights. With kind permission.

I ett gemensamt brev som skickades förra veckan uppmanar ett antal civilsamhällesgrupper FN:s generalsekreterare Antiónio Guterres att ”vidta omedelbara åtgärder” för att förbättra civilsamhällets tillgång till och deltagande i FN. Pågående svårigheter understryker behovet av att inrätta ett FN-sändebud för civilsamhället, hävdar de.

I brevet uttrycks oro över att FN-chefens engagemang för att stödja ett aktivt deltagande från civilsamhället ”inte fullt ut omsätts i praktiken, eftersom företrädare för civilsamhället fortsätter att stöta på ett antal utmaningar när det gäller att få tillgång till FN:s högkvarter”.

Pågående restriktioner understryker behovet av ett FN-sändebud för civilsamhället

Enligt dokumentet är situationen ”särskilt akut under och omedelbart efter FN:s generalförsamlings högnivåvecka”, som hålls varje år i september.  Vid denna tidpunkt, noteras det i brevet, ” återkallas rutinmässigt ackrediterade icke-statliga organisationers (NGOs) årliga och tillfälliga inresetillstånd”.

”Skillnaden i tillträde för delegater från det civila samhället jämfört med FN-personal och medlemmar av regeringsdelegationer som inte möter några sådana restriktioner är en allvarlig påminnelse om de hinder som ackrediterade representanter från civilsamhället möter när de reser långa sträckor för att bidra med sina perspektiv i FN”, står det vidare i brevet. Man tillägger att ”det är också ett missat tillfälle för delegater från det civila samhället att delta i viktiga förhandlingar i FN:s högkvarter och för beslutsfattare att dra nytta av deras kritiska och sakkunniga röster som bygger på upplevd erfarenhet för att främja de principer som fastställs i FN-stadgan.”

Mandeep Tiwana, FN-representant vid CIVICUS, uppger för IPS att företrädare för civilsamhället länge har klagat över asymmetrier mellan olika FN-organ och kontor när det gäller att engagera civilsamhället. Enligt brevet understryker detta ”återigen” ”nödvändigheten av att civilsamhället får en särskild förkämpe inom FN-systemet, i form av ett sändebud för civilsamhället, som kan hjälpa till att främja bästa praxis för civilsamhällets deltagande inom hela FN och främja FN:s uppsökande verksamhet gentemot civilsamhällesgrupper världen över, särskilt de som står inför utmaningar när det gäller att få tillgång till FN”.

Brevet undertecknades av Access Now, Action for Sustainable Development, Amnesty International, CIVICUS, Civil Society in Development (CISU), Democracy Without Borders, Forus, Global Focus, Greenpeace International, Human Rights Watch, Oxfam International, TAP Network och UNA-UK.