PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Medborgarinitiativ inom FN som verktyg för att stärka globala rörelser

The panel discussion on a UN World Citizens' Initiative was part of the 2020 Global Online Forum on Modern Direct Democracy organized by Democracy International

I samband med ett globalt onlineforum för modern direktdemokrati och med anledning av FN:s 75-årsjubileum arrangerade Democracy International en digital paneldiskussion om förslaget att skapa en kanal för världsmedborgarinitiativ inom FN (UNWCI). Panelen, som bestod av fyra internationella experter, framförde att ett UNWCI skulle kunna råda bot på FN:s demokratiska underskott, tjäna som ett verktyg för globala sociala rörelser och ge vanliga medborgare en röst.

Att ta itu med FN:s demokratiska underskott

FN:s oberoende expert för främjandet av en rättvis och demokratisk internationell ordning, Livingstone Sewanyana, betonade att det finns ett stort gap mellan medborgarna och världsorganisationen. “FN är fortfarande ett mycket statiskt organ där människors röster inte riktigt hörs”, sa han. Istället hamnar “geopolitik i centrum för det politiska beslutsfattandet, vilket tenderar att överskugga den vanliga människans situation.” Den ugandiska människorättsförsvararen bekräftade att han är en “mycket stark förespråkare” för ett UNWCI eftersom det skulle vara en mekanism för att inkludera medborgarna.

Daniela Vancic, programansvarig vid Democracy International, bekräftade att det är ”svårt, för att inte säga omöjligt” för enskilda medborgare att göra sin röst hörd på FN-nivån. Hon påpekade att det föreslagna UNWCI är baserat på exemplet med det europeiska medborgarinitiativet som det enda instrumentet för gränsöverskridande medborgardeltagande som finns idag. Hon förklarade hur ett UNWCI skulle kunna fungera och hänvisade till en detaljerad studie som publicerades 2019 av kampanjen för ett UNWCI. I korta drag skulle geografiskt representativa självorganiserade medborgarkommittéer kunna registrera förslag, och om de får stöd från mer än fem miljoner människor från olika världsregioner inom en viss tidsperiod måste de övervägas av relevanta FN-organ.

Se paneldiskussionen på YouTube

Ett verktyg för globala sociala rörelser 

Enligt Augustin Maggio, kampanjledare för offentligt engagemang för kollektiva klimatåtgärder på Greenpeace International, stöder hans organisation ett UNWCI eftersom ”vi tror att allmänintresset måste säkerställas framför allt annat, och det kan vi bara uppnå om vi prioriterar att människor hörs framför särintressen. Vi tror att ett UNWCI kan vara ett bra instrument för att åstadkomma det”, sade han. Han tillade att denna mekanism skulle kunna spela “en mycket viktig roll” för att stärka sociala rörelser och hävdade att instrumentets geografiska krav skulle bidra till att stärka rörelsernas globala karaktär. Ett UNWCI skulle kunna representera en sorts “globalt ramverk” som kan ge en “konkret riktningskänsla” för klimatrörelsen och för andra, påpekade han. Men Maggio sade också att resultaten som kommer ut ur ett UNWCI skulle behöva vara “mycket tydliga och enkla att bearbeta” så att människor kan se värdet. “FN som helhet uppfattas som främmande mark”, noterade han, “och denna process måste kännas annorlunda.” Medan ungdomsrörelsen ägnar FN mycket uppmärksamhet sa han att många grupper, i synnerhet sådana i det globala syd, “har tappat en del av sitt förtroende” eftersom FN:s effekter “inte är riktigt märkbara” för dem.

Att ge medborgarna en röst 

Soo Suh, programansvarig vid Asia Democracy Network, med säte i Seoul, påminde om att 2019 var ett år som kännetecknades av en ovanligt stor mobilisering av protester runt om i världen. ”Människor vill verkligen ha förändring”, påpekade hon och tillade att de är frustrerade och “har något att säga”. Av denna anledning skulle ett UNWCI som skulle lyfta fram folkets röster vara “en fantastisk möjlighet om det görs på rätt sätt”. Instrumentet, förklarade hon, skulle komplettera civilsamhällets insatser och ge enskilda medborgare en roll. Med hänvisning till attacken mot demokratin i Hong Kong sa hon att detta skulle göra det möjligt för globala medborgare att uttrycka solidaritet och protestera när regeringar misslyckas med att göra det i FN och i andra forum.

I diskussionen behandlades ytterligare ämnen såsom UNWCI:s politiska genomförbarhet under nuvarande förhållanden, vikten av ett robust och tillgängligt online-system för insamling av underskrifter samt det globala medborgarskapets begrepp.

Ett första initiativ om klimatförändringarna?

I egenskap av panelens moderator frågade Democracy Without Borders direktor Andreas Bummel paneldeltagarna vilket ämne som de tycker borde tas upp av det första världsmedborgarinitiativet, förutsatt att instrumentet skulle existera 2021.

Augustin Maggio svarade att det borde skapas en process för samråd med civilsamhällsgrupper och med den bredare klimatrörelsen och att ämnet bör vara systemiskt, tvärsektionellt och brett i sin inriktning. Soo Suh instämde i detta och tillade att det första som hon kom att tänka på var klimatförändringarna som en fråga som berör alla över hela världen. Daniela Vancic påpekade att ett världsmedborgerinitiativ om klimatförändringarna skulle kunna ha en “mycket god chans att lyckas” och skulle också av denna anledning vara ett bra val.

Växande stöd

Kampanjen för ett UNWCI har hittills fått stöd av över 230 civilsamhällesorganisationer. Några dagar före online-panelen, som arrangerades den 22 september 2020, rekommenderade ett antal progressiva europeiska stiftelser förslaget i en rapport om “multilateralismens förnyelse”.

Nyligen, den 19 december 2020, antog europafederalisternas union (UEF), en organisation med 20 avdelningar som förespråkar europeisk integration, en resolution som uttrycker sitt stöd.

Enligt Pilar Llorente Ruiz de Azua, ledamot av UEF:s federala kommitté och associerad med Democracy Without Borders, “har Europa en viktig roll att spela för att göra FN mer inkluderande och demokratiskt.” Hon tillade att “UEF:s uttalande är ett viktigt steg mot att mobilisera politiskt stöd på kontinenten för ett UNWCI. Medborgarnas och det civila samhällets deltagande är oumbärligt för att bygga transnationell demokrati. På samma sätt som det europeiska medborgarinitiativet har stärkt demokratin på EU-nivå kommer UNWCI att i hög grad kunna stärka världsmedborgarnas möjlighet att gå samman och agera tillsammans på globala utmaningar. UNWCI är tillsammans med förslaget om en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) viktiga pelare för att uppnå en verkligt global demokrati.”