PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Över 200 civilsamhälles-organisationer vill ge medborgare röst i FN

Photo: (c) International Service for Human Rights. With kind permission.

Över 200 civilsamhällesorganisationer från över femtio länder, bland dem sextio som verkar internationellt, uppmanar FN och dess medlemsländer att upprätta funktionen av ett världsmedborgarinitiativ inom FN (UNWCI) som ska göra det möjligt för medborgare att sätta ämnen på FN:s agenda. Stödet för detta förslag har fördubblats sedan en internationell kampanj lanserades för sju månader sedan.

Kampanjen, som går under parollen ”We the Peoples”, initierades av Democracy Without Borders, Democracy International och CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation. ”Coronapandemin, klimatförändringarna och många andra utmaningar understryker det faktum att alla människor på vår planet är sammanlänkade, trots det har de ingenting att säga till om i FN,” säger Caroline Vernaillen, programansvarig vid Democracy International.

I det gemensamma uttalandet, understryker de som har lanserat kampanjen behovet av ett kollektivt gensvar från det internationella samfundet. ”I år firar FN 75 år. Det är dags att ge folket en direkt röst i FN:s arbete,” säger Andreas Bummel, direktor för Democracy Without Borders.

Kampanjen lanserades i november 2019 under ett event i New York

“Ett system för globalt styre som är direkt kopplat till befolkningens och samhällenas levda erfarenheter är en idé som ligger i tiden. Kampanjen för ett världsmedborgarinitiativ inom FN hjälper oss att koppla ihop och öka ansträngningarna som behövs för att uppnå detta,” säger Lysa John, CIVICUS generalsekreterare.

Bland de organisationer som stöder förslaget finns Asia Democracy Network, Asia Development Alliance, Avaaz, Global Justice Now, Greenpeace, NGO Federation of Nepal, Nigerian Network of NGOs, Soroptimist International, Transnational Institute, Women Coalition for Agenda 2030, Women’s March Global, World Academy of Art and Science, och World Roma Federation.

FN:s oberoende expert på främjandet av en rättvis och demokratisk internationell ordning, Livingstone Sewanyana, säger att UNWCI är exempel på “innovativa mekanismer för att involvera medborgare i globala angelägenheter” vilka han ”med stolthet vill förknippas med.“

Logo of the campaign for a UN World Citizens’ Initiative

Enligt Edward Mortimer, FN:s tidigare kommunikationschef, “skriker den pågående pandemin efter global respons” inte bara när det gäller hälsofrågor, utan för att hantera andra sammanlänkade hot, som klimatförändringarna, våldsamma konflikter och ojämlikhet. “Det är avgörande att vanliga människor från alla kontinenter mobiliserar sig för att kräva en sådan respons; och ett världsmedborgarinitiativ verkar vara ett perfekt sätt att göra det på,” säger han.

Patricia Lerner, rådgivare vid Greenpeace International, säger att “enligt Greenpeace måste allmänintresset snarare än särintressen säkras genom att folkets röster blir hörda. Ett världsmedborgarinitiativ är en viktig mekanism för att möjliggöra FN-stadgans inledande ord och vision: ‘We the Peoples of the United Nations.’”

Det har lagts särskild betoning på förslaget i CIVICUS nya State of Civil Society Report 2020. Enligt rapporten skulle, “ett världsmedborgarinitiativ inom FN, om det implementeras, kunna bidra med ett kraftfullt fokus på medborgerligt engagemang, och möjliggöra att medborgarorganisationer med stark närvaro i enskilda länder men begränsad internationell representation, blir involverade i internationella frågor, eftersom de kan använda sina nationellt begränsade krafter för att mobilisera väljare att kräva förändring på global nivå.”

Idén med ett världsmedborgarinitiativ inom FN är att om ett visst antal globala medborgare från olika delar av världen stöder ett medborgarlanserat förslag, måste antingen FN:s generalförsamling eller FN:s säkerhetsråd behandla förslaget och anta resolutioner som svar.