PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Kampanj för medborgarinitiativ inom FN lanserades i New York

Över 100 grupper och organisationer från civilsamhället, förenade under parollen “We, the Peoples”, kräver att det upprättas ett världsmedborgarinitiativ inom FN (UNWCI). Instrumentet skulle göra det möjligt för medborgarna att få upp förslag på FN:s generalförsamlings dagordning för vidare behandling.

Kampanjen för ett världsmedborgarinitiativ lanserades formellt torsdagen den 14 november 2019, vid ett möte mitt emot FN:s huvudkontor i New York. Organisationerna Democracy Without Borders, Democracy International och den globala civilsamhällsalliansen CIVICUS står bakom kampanjen som under parollen “We The Peoples” syftar till att föra medborgarnas frågor närmare FN. Enligt ett gemensamt utlåtande från kampanjens anhängare kan “FN:s legitimitet, relevans och förmåga att ta itu med samtida utmaningar stärkas genom att göra världsorganisationen mer öppen och tillgänglig för vanliga medborgare.”

Logga för kampanjen för ett världsmedborgarinitativ inom FN

En juridisk studie som presenterades vid lanseringen (och som kan laddas ned här) drar slutsatsen att det föreslagna instrumentet är ”genomförbart” enligt FN:s regler och kan inrättas av FN:s generalförsamling. Studien antyder att världsmedborgarinitiativ som får stöd från mer än fem miljoner medborgare från ett bestämt antal stater i alla världsregioner “automatiskt ska sättas på dagordningen för Generalförsamlingen eller Säkerhetsrådet”. Endera av dem skulle då behöva ”utarbeta en resolution som svar på förslaget och sedan rösta om denna resolution.”

”Liknande instrument för deltagande finns redan i många städer, regioner och länder över hela världen. Ett viktigt exempel som vi bygger på är det europeiska medborgarinitiativet som gör det möjligt för EU-medborgare som har lyckats samla en miljon underskrifter i minst sju medlemsländer att föreslå lagstiftning till Europeiska kommissionen,” sa Caroline Vernaillen som ansvarar för globalt samhällsbyggande på Democracy International.

Enligt Andreas Bummel, direktor för Democracy Without Borders, är “FN:s 75-årsjubileum 2020 ett perfekt tillfälle för det internationella samfundet att upprätta ett världsmedborgarinitiativ som ett sätt att hantera den globala styrningens demokratiska underskott.”

CIVICUS:s programchef Mandeep Tiwana betonade att “det är dags att ge en direkt röst till medborgarna i FN för att förverkliga löftet i FN-stadgans inledande ord “Vi, Förenta Nationernas folk.”

I en debattartikel som publicerades med anledning av kampanjens lansering argumenterade Andreas Bummel tillsammans med Lysa John, generalsekreterare för CIVICUS, och Bruno Kaufmann, styrelseledamot i Democracy International, att ”världsmedborgarinitiativet är ett förslag som är i linje med begreppet människocentrerat multilateralt samarbete i en anda av globalt medborgarskap och i linje med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.”

Kampanjen avser att samla ytterligare stöd från civilsamhällets grupper och från enskilda medborgare och att officiellt lägga fram sitt förslag för FN i början av 2020.

Här kan man uttrycka stöd för kampanjen för ett världsmedborgarinitiativ inom FN.