PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Malaysias utrikesminister vill se en parlamentarisk församling inom FN

Mr. Dato' Saifuddin bin Abdullah, Minister for Foreign Affairs of Malaysia, addresses the Human Rights Council in Geneva on 26 February 2019. UN Photo by Violaine Martin/

I en artikel som publicerades 14 oktober 2022 i den malaysiska tidningen Sinar Harian uttryckte landets utrikesminister, Saifuddin bin Abdullah, sitt stöd för inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA).

Utrikesministern publicerade en engelsk översättning av artikeln på sin Twitter-kanal. I den rapporterar han om sitt deltagande i ett nyligen genomfört möte i New York som anordnades av Bahá’í International Community, Democracy Without Borders, CIVICUS och Coalition for the UN We Need. Evenemanget samlade representanter för civilsamhället och FN-ambassadörer för ett utbyte om förslag om hur man kan uppnå bättre demokratisk representation och deltagande i FN. Företrädare för civilsamhället betonade att FN:s kommande framtidstoppmöte är ett tillfälle för framsteg på detta område.

Event den 27 september 2022 i New York. Bild: Bahá’í International Community med vänlig tillåtelse

I artikeln hänvisar utrikesministern till sitt inlägg vid mötet där han sa att ”FN idag är oförmöget att hantera två kluster av stora utmaningar i världen, det vill säga dels stormakternas vanor och beteende och dels tre aktuella utvecklingsområden: den människoskapade klimatkrisen, tillkomsten av teknik som både underlättar och ger negativa effekter och slutligen orättvisa internationella strukturer.” Han betonade vidare “Malaysias ståndpunkt att FN behöver reformeras”, och tillade att han stöder skapandet av en UNPA, en ståndpunkt som han tillkännagav både vid evenemanget och senare på Twitter.

Med Saifuddins ord växer UNPA-förslaget “ur missnöjet hos folket och deras valda representanter som är frånkopplade och förvägrade verkliga roller vid mellanstatliga plattformar och internationella institutioner, i en sådan utsträckning att de två forumens legitimitet ifrågasätts, och därför blir ineffektiva.”

Vidare skriver han att målet med en UNPA “att minska det globala demokratiska underskottet genom att involvera folket och ge dem en röst, det vill säga genom deras parlamentsledamöter, i den globala beslutsprocessen.” Utrikesministern föreslår i artikeln att ”medan upprättandet av en UNPA tar tid, så konstaterar jag att världens människor inte kan vänta. Vi behöver starta med en “pilot”, det vill säga med en sammankomst av civilsamhället och parlamentsledamöter i samband med 2023 SDG-toppmötet och 2024 års framtidstoppmöte.”

Malaysias utrikesminister Saifuddin bin Abdullah 27 september 2022 i New York. Bild: Bahá’í International Community med vänlig tillåtelse

UNPA-förslaget stöds brett i civilsamhället och bland parlamentariker. Enligt den internationella kampanjen för ett FN-parlament som samordnas av Democracy Without Borders har mer än 1 800 nuvarande och tidigare parlamentsledamöter och över 400 civilsamhällesgrupper och nätverk från hela världen ställt sig bakom förslaget över tid. Tidigare i år utfärdade över 130 parlamentariker från mer än 40 länder ett parlamentariskt uttalande “för en inkluderande global styrning” till stöd för det civila samhällets kampanj “We The Peoples”, som bland annat inkluderar kravet om en UNPA. Uttalandet uppmuntrar FN:s medlemsländer “vängrupp för inkluderande global styrning som arbetar för att föra fram dessa förslag i samarbete med parlamentariker, civilsamhälle och experter.”

Senast i september inkluderades skapandet av en UNPA som ett av kraven i slutdeklarationen från Global People’s Assembly organiserad av Global Call to Action Against Poverty och andra grupper. Dessutom tyder internationella opinionsundersökningar på att en majoritet av medborgarna är för förslaget.

Democracy Without Borders direktor, Andreas Bummel, välkomnade utrikesministerns stöd. “Vi uppmuntrar Malaysia och utrikesministern att ta initiativ till att skapa en vängrupp i FN”, sade han. Som representant för Coalition for the UN We Need uttryckte även Jeffery Huffines sin uppskattning och noterade att det “Global Futures Forum” som koalitionen planerar att sammankalla 2023 kan vara ett första tillfälle att genomföra några av utrikesministerns idéer.

Domènec Ruiz Devesa, en ledamot av Europaparlamentet från Spanien, påminde om Europaparlamentets stöd för en UNPA och sa att Europeiska Unionen borde ansluta sig till ett eventuellt malaysiskt initiativ. “En parlamentarisk församling inom FN kan bidra till att förbättra multilateralismen. Detta ligger i EU:s intresse och ligger i linje med unionens mål att främja demokratin”, konstaterade han.

Daniel Jositsch, en schweizisk senator som för närvarande deltar i den Interparlamentariska unionens (IPU) församling i Rwanda, sade att en UNPA skulle komplettera befintliga organ och att det är nödvändigt “för att förbättra FN:s demokratiska karaktär.”

Vid Global People’s Assembly noterade Ivone Soares, en parlamentsledamot från Moçambique, att en UNPA “kommer möjliggöra för en mycket bredare variation av röster att höras inom FN.”

“För att verkligen vara inkluderande måste FN och dess anhängare skapa vägar för att överskrida den nuvarande statscentrerade modellen och möjliggöra robusta sätt för deltagande av människor och deras representanter. Först då kan en strävan efter ett folkens FN förverkligas”, kommenterade Mandeep Tiwana för CIVICUS.

Tidigare denna vecka upplöste Malaysias premiärminister Ismail Sabri Yaakob det nationella parlamentet och utlyste förtida val. Enligt rapporter måste valet hållas inom 60 dagar efter parlamentets upplösning.