PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Policydokument: G20-länder bör eftersträva en demokratisk förbättring av FN

M

Ett policydokument som publicerats av Think20-gruppen inom G20:s mellanstatliga forum rekommenderar att ”G20 och likasinnade G20-medlemmar” inleder mellanstatliga förhandlingar om att skapa en parlamentarisk församling inom FN och ett instrument för världsmedborgarinitiativ inom FN, med sikte på FN:s framtidstoppmöte 2024.

I dokumentet påpekas att en av prioriteringarna för Indiens G20-ordförandeskap 2023 är att ”fortsätta att verka för en reformerad multilateralism som skapar ett mer ansvarsfullt, inkluderande, rättvist, jämlikt och representativt multipolärt internationellt system som kan hantera utmaningarna under 2000-talet”.

T20:s policydokument, författat av Andreas Bummel och Thomas Pogge, bär titeln ”Enhancing the legitimacy of multilateralism: two innovative proposals for the U.N.”

Enligt policydokumentet skulle en parlamentarisk församling inom FN fungera som ett organ där valda representanter från FN:s medlemsstater kan diskutera och engagera sig i FN-frågor. Instrumentet för världsmedborgarinitiativ inom FN skulle ge enskilda personer ett verktyg för att påverka dagordningen och beslutsfattandet i FN:s generalförsamling, FN:s säkerhetsråd eller – när det väl har inrättats – en parlamentarisk församling, om vissa villkor är uppfyllda. I dokumentet konstateras att båda förslagen ingår i civilsamhällets upprop för en inkluderande global styrning, som stöds av över 200 organisationer, grupper och nätverk inom det civila samhället från alla världens regioner.

Indiens mål om en ”reformerad multilateralism”

I policydokumentet hävdas att de föreslagna FN-organen skulle tjäna syftet att stärka FN:s representativa och inkluderande karaktär, eftersom de skulle skapa konkreta och formella sätt för valda representanter och vanliga medborgare att göra sig hörda i den viktigaste multilaterala institutionen. På så sätt skulle de uppfylla Indiens mål om en ”reformerad multilateralism” och bidra till att öka FN:s legitimitet. Enligt dokumentet kommer detta i sin tur att förbättra FN:s effektivitet eftersom världsorganisationen kommer att få mer förtroende och stöd från allmänheten.

”Likasinnade medlemsländer kan använda G20-formatet för att överlägga om och samordna åtgärder som syftar till legitimitetsrelaterade förändringar inom FN. Detta är ett tillfälle för G20 att visa ledarskap och inflytande på ett område som den internationella diplomatin har försummat. G20 förlitar sig på FN för genomförandet av samordnad politik på olika områden, så även i detta avseende skulle G20 gynnas av ett mer legitimt – och mer effektivt – FN”, påpekas det i dokumentet.

Policydokumentet har författats av Andreas Bummel, direktor för Democracy Without Borders, och Thomas Pogge, professor och chef för Global Justice Program, Yale University.

Engagemangsgruppen Think20, eller T20, fungerar enligt sin webbplats ”som en idébank för G20 genom att sammanföra tankesmedjor och experter på hög nivå för att diskutera politiska frågor som är relevanta för G20. T20:s rekommendationer sammanfattas i policydokument och presenteras för G20:s arbetsgrupper, ministermöten och toppmöten för att hjälpa G20 att vidta konkreta politiska åtgärder.”