PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

PyeongChang: Dialog om UN75 och stöd för ett mer demokratiskt FN

Dialogue with UN Under-Secretary-General Fabrizio Hochschild (left)

9-11 februari 2020 arrangerades årets PyeongChang Peace Forum i Sydkorea. I ett gemensamt utlåtande från konferensen lyftes krav på att det skapas meningsfulla möjligheter för civilsamhället att delta och utöva inflytande “i alla FN-processer”. Mer konkret föreslogs att det inrättas en samlingsplats för civilsamhället i FN-sekretariatet, samt att upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) och inrättandet av Världsmedborgarinitativ inom FN (UNWCI) övervägs.

Enligt arrangörerna drog den tre dagar långa konferensen i Gangwondo-provinsen över 4 000 deltagare från mer än 50 länder. Förutom att skapa fred på den koreanska halvön och i världen inkluderades ämnena FN:s framtid, idrottsdiplomati samt främjandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

En avslutande session 11 februari 2020 granskar civilsamhällets gemensamma budskap.

Dialog med FN:s särskilda sändebud om UN75

Vid en paneldiskussion med anledning av FN:s 75-årsjubileum i år konstaterade FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för uppmärksammandet av jubileet (UN75), Fabrizio Hochschild, att det är ”vår tids paradox” att länder drar sig tillbaka från internationellt samarbete ”samtidigt som samarbetet behövs mer än någonsin.”

Reträtten från multilateralismen är ”vår tids paradox”

Under den första dialoeng av detta slag i Asien om UN75 sa undergeneralsekreterare Hochschild att ”vi måste återgå till FN-stadgans inledningsord: Vi, de förenade nationernas folk.” Han förklarade att FN nu har för avsikt att samla in tankar om vad folk tycker borde göras för att FN ska kunna “rustas för sitt syfte” och att dessa tankar ska presenteras för medlemsstaternas regeringar och statschefer vid ett toppmöte i september.

Dialog med FN:s undergeneralsekreterare Fabrizio Hochschild om UN75, 9 februari 2020 i PyeongChang

Giovanna Kuele från den brasilianska tankesmedjan Instituto Igarapé sa att ”världens ledare har svikit oss igen och igen.” Enligt Ben Donaldson från det brittiska FN-förbundet och kampanjen Together First ”det paralyserade läget i toppen är inte hela bilden”, och hänvisade till massprotester runt om i världen. ”FN är fullständigt partiskt gentemot regeringar och detta måste förändras,” konstaterade han. Mandeep Tiwana från CIVICUS ansåg att ”populistisk autoritarism” för närvarande är en av de största utmaningarna för multilateralismen. Salina Sanou från Pan African Climate Justice Alliance betonade att debatten borde fokusera på vad FN kan göra ”för att överbrygga klyftan mellan medborgarna och FN själv.” Vidare sa hon att hon vill ha ”ett FN som har tänder och ett FN som kan bita.”

Vi behöver ett FN med tänder

I diskussionen påpekade en deltagare från publiken att ”vi har haft den här typen av dialog tidigare med samråd om de globala målen” och han undrade varför dialogen upprepades.

Även Andreas Bummel, direktor för Democracy Without Borders, tog till orda från publiken och uppmanade panelen att specificera vilka institutionella förändringar som de förordade, och lyfte samtidigt sina egna förslag, en parlamentarisk församling inom FN för att skapa bättre förutsättningar för representation, samt ett Världsmedborgarinitiativ inom FN för att förbättra möjligheterna för globala medborgare att delta i FN:s styrning.

Mandeep Tiwana uttryckte stöd för dessa förslag och sa att medborgarna borde kunna föra föra fram punkter direkt till FN:s agenda och att det borde undersökas hur FN skulle kunna inkludera valda företrädare. Ben Donaldson efterlyste ett ”kontor för civilsamhället” i FN:s sekretariat och sa att medborgar-församlingar också skulle kunna vara ett bra instrument.

Panel om UN2020-kampanjen 

Under konferensens andra dag arrangerades ytterligare en panel med ämnet UN75. Panelen öppnades av Jeffrey Huffines från civilsamhällesinitiativen UN2020 och Together First med ett tillkännagivande om att ett NGO Peoples ’Forum ska hållas i New York den 23 april 2020 för att diskutera gemensamma positioner inom det globala civilsamhället som ska presenteras för FN. Han tog upp den föregående dialogen och påpekade att en parlamentaisk församling inom FN och ett Världsmedborgarinitiativ inom FN är förslag som ”vi verkligen bör främja.”

En NGO Peoples’ Forum 23 april 2020

Andreas Bummel, som medverkade som panelist, betonade att de mellanstatliga förhandlingarna om en UN75-toppmötesförklaring ska vara avslutade i juni och att det nu bara fanns ett kort tidsfönster för att förespråka framtidsinriktade förslag. ”Vi måste nå ut till regeringarna i huvudstäderna nu med en gång,” sade han.

Panel civilsamhälleskampanjen UN2020, 10 februari 2020

Enligt panelisten Roberto Bissio från Social Watch riskerar UN75-dialogen att bli ett ”publicitets-jippo” i en tid då hundratals människorättsförsvarare dödas över hela världen. Levi Bautista från Conference of NGOs with consultative status at the UN hänvisade till en deklaration från sitt nätverk om UN75 som antogs redan för fyra månader sedan. Överiga paneldeltagare var Sow Oumar från Global Call to Action Against Poverty och Fannie Munlin från Global NGO Executive Committee.

Ett budskap från PyeongChang

Konferensen resulterade i ett flersidigt budskapspapper som utarbetats av en beredningskommitté från konferensens olika civilsamhällssegment. En av punkterna om UN75 säger att ”Vi behöver ett starkt och effektivt FN för att underlätta det djupa globala samarbete som krävs för att uppnå Agenda 2030 och göra framsteg på den bredare agendan för fred och nedrustning. Förespråkare sv ett stärkt och transformerat multilateralt system ser FN:s 75-årsjubileum som en viktig möjlighet att hålla regeringar ansvariga för de åtaganden de förband sig till 1945 genom FN-stadgan.”

Detta årets konferens följde på det inledande PyeongChang Peace Forum 2019 som lanserades för att fira minnet av och hålla liv i fredsandan från vinter-OS och Paralympics 2018. Bland den inledande konferensens nyckeltalare fanns FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-Moon och ordföranden för The Elders, Gro Harlem Brundtland.