PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

FN-chefen kräver ”en ny modell för global styrning”

Image:

I ett tal, som tidningen The Guardian kallar för “hans skarpaste hittills”, varnar FN:s generalsekreterare António Guterres för den globala ojämlikhetskrisen. Denna kris är enligt Guterres ”ett växande hot mot vår framtid” och bör behandlas med en ”New Global Deal” innan den ”förstör våra ekonomier och samhällen”.

FN-chefen använde årets Nelson Mandela-föreläsning, lördagen den 18 juli, för att påpeka att coronavirus-pandemin blottlägger enorma globala klyftor: ”Medan vi alla flyter på samma hav är det uppenbart att några av oss befinner oss i superyachts medan andra håller oss fast vid det flytande skräpet ”, sade han.

Enligt Guterres orsakar pandemin även ett stort bakslag i genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. ”Hela regioner som tidigare gjorde framsteg när det gäller att utrota fattigdom och minska ojämlikhet har på bara några månader gått fler år tillbaka i utvecklingen”, sade han och tilllade att ”ytterligare hundra miljoner människor kan komma att drivas in i extrem fattigdom. Vi kan få tvingas se hungersnöd av historiska proportioner.”

Att ta itu med ojämlikhet måste börja med att reformera globala institutioner

Guterres betonade ojämlikhetskrisens långsiktiga dimension och sa att mellan år 1980 och 2016 har “27 procent av den sammanlagda inkomtstillväxten tillfallit världens rikaste 1 procent”. Under 2000-talet kan klimatkrisen och den digitala transformationen komma att ”öka ojämlikheten ytterligare”. Han hävdade att växande ojämlikhet undergräver förtroendet mellan människor, institutioner och ledare.

FN-chefen konstaterade vidare att arbetet med att ta itu med ojämlikheten måste börja med att reformera globala toppinstitutioner. Med en indirekt hänvisning till de fem permanenta medlemmarna i Säkerhetsrådet beklagade han att detta inte händer: ”De nationer som för mer än sju decennier sedan hamnade i ledande ställning har sedan dess vägrat att fundera över de reformer som krävs för att ändra maktförhållandena i internationella institutioner. Sammansättningen och rösträtten i FN:s säkerhetsråd och i de styrande organen i Bretton Woods-systemet är tydliga exempel på detta.”

Enligt FN:s generalsekreterare ”levererar inte det globala politiska och ekonomiska systemet basala och nödvändiga globala välfärdstjänster: folkhälsa, klimatåtgärder, hållbar utveckling, fred.” Han krävde ett ”nytt socialt kontrakt” och ett ”nytt globalt avtal” som ”skapar lika möjligheter för alla och respekterar allas rättigheter och friheter” samt åstadkommer ”en omfördelning av makt, rikedom och möjligheter.”

I sitt tal förespråkade Guterres en ”ny modell för global styrning” som ”måste baseras på fullt, inkluderande och lika deltagande i globala institutioner.” Han gav dock inga detaljer om exakt hur den här modellen skulle se ut.

En ny modell för global styrning

På måndagen efter talet välkomnade Andreas Bummel, direktor för Democracy Without Borders, Guterres ”tydliga ord” om ojämlikhetskrisen och det globala systemets misslyckande att uppfylla människors förväntningar och leverera kritiska globala välfärdstjänster. Han tillade att FN:s generalsekreterare själv också måste vidta sådana åtgärder som kan göra FN mer inkluderande och representativt samt skapa bättre möjligheter för världens medborgare att delta i styrningen av FN. ”Om inte FN:s generalsekreterare tar steg i denna riktning så är hans vision om inkluderande global styrning inte trovärdig. Inte alla förändringar i FN är beroende av initiativ från de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet”, tillade Bummel.

Enligt Democracy Without Borders finns det två viktiga förslag som skulle förbättra FN:s inkluderande karaktär och som skulle kunna genomföras av FN:s generalförsamling: upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) och inrättandet av ett verktyg för världsmedborgarinitiativ inom FN (UNWCI). Det förstnämnda förslaget skulle tillåta valda representanter att delta i FN:s arbete medan det senare skulle göra det möjligt för människor att föra upp förslag till FN:s agenda.

Båda förslagen ingår i ”UN75 People’s Declaration and Plan for Action” som antogs av civilsamhällesorganisationer vid ett högtidhållande av FN:s 75-årsjubileum i år och som i maj presenterades för generalförsamlingens nuvarande ordförande, Tijjani Muhammad-Bande.

Förslaget om att upprätta en UNPA stöds bland annat av mer än 1600 nuvarande och tidigare parlamentsledamöter, och en kampanj för ett världsmedborgarinitiativ inom FN stöds av över 200 civilsamhällesorganisationer och nätverk från hela världen.

“Förr eller senare behöver ett globalt socialt kontrakt baseras på ett demokratiskt världsparlament”, sa Bummel.