Årsmöte 2022

12 Mar 2022
14:00-17:00

Online

Föreningen Demokrati utan gränser håller årsmöte. Lördagen 12 mars 2022 kl. 14-17 på videokonferensverktyget Zoom. Alla är välkomna, endast föreningens medlemmar har rösträtt. 

För att delta, anmäl dig via denna länk senast måndagen 7 mars.

Vi inleder med att lyssna på Jens Orback, vd för Global Challenges Foundation. Mer information om Jens presentation samt eventuell ytterligare talare kommer. Därefter inleds vårt reguljära årsmöte.
Preliminär årsmötesdagordning
 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av protokolljusterare samt rösträknare
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Justering av röstlängd
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Styrelsens ekonomiska redovisning (resultat- och balansräkning)
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 12. Behandling av styrelsens propositioner
 13. Behandling av motioner
 14. Val av
  1. ordinarie styrelseledamöter
  2. eventuella styrelsesuppleanter
  3. styrelseordförande
  4. revisor och revisorsuppleant. I detta val får styrelsen inte delta.
  5. valberedning inklusive sammankallande
Årsmöteshandlingar (här kommer årsmöteshandlingar finnas tillgängliga senast 5 mars)
 • Verksamhetsberättelse 2021
 • Verksamhetsplan 2022
 • Budget 2022
 • Resultatrapport
 • Balansrapport
 • Revisorns utlåtande
Valberedningens förslag till ordförande och styrelse (valberedningens förslag till ordförande och styrelse kommer finnas här nedan senast 5 mars)
Dela på email
Dela på facebook
Dela på twitter