Demokrati utan gränser

Dags att stärka demokratin i hela världen

För en särskild FN-rapportör för demokrati

Demokratin behöver vår uppmärksamhet

Vi har en oroande global trend av demokratisk tillbakagång. Enligt forskning har den genomsnittliga nivån av demokrati som en global medborgare åtnjuter sjunkit till den nivå som rådde 1986. Enligt andra studier har den globala friheten minskat kontinuerligt under mer än 15 år i rad.

Människor vill ha demokrati

De flesta människor vill ha demokrati och många anser att det finns ett underskott: över 80% av befolkningen i länder runt om i världens regioner säger återkommande att de tycker att demokratin är viktig. Men bara hälften anser att deras land faktiskt är demokratiskt. 

Förenta nationerna och demokratin

FN har historiskt uttryckt stöd för demokrati. Detta omfattar 1948 års allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1966 års internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt andra resolutioner som antagits av FN:s generalförsamling eller rådet för mänskliga rättigheter fram till i dag.

Dags för en särskild rapportör

De demokratiska rättigheterna är under hot i många länder. En särskild FN-rapportör för demokrati som utses av rådet för mänskliga rättigheter kan bidra till att skydda och stärka demokratin. Rapportören bör inte bara uppmärksamma brister utan även lyfta fram goda exempel.

Med anledning av 75-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna den 10 december 2023 uppmanar Democracy Without Borders tillsammans med likasinnade grupper till inrättandet av en särskild FN-rapportör för demokrati.

Läs mer

I denna studie (på engelska) diskuteras det föreslagna mandatet i detalj

Nyheter och utveckling avseende denna kampanj

En särskild FN-rapportör för demokrati
Research paper on the creation of a new UN Human Rights Council mandate of a UN Special Rapporteur on Democracy
Maartje Mensink | 23.02.2023
Experter diskuterar nytt mandat av en särskild FN-rapportör för demokrati
The possible creation of a new mandate for a UN Special Rapporteur on Democracy was discussed by a group of experts from civil society organisations, think tanks, international institutions and academia.
DWB | 24.01.2023