PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

För mänsklighetens gemensamma intresse

UNPA-kampanjen

FN:s begränsade handlingsförmåga

Se på klimatförändringarna. Trots att vi i över 30 år har känt till att koldioxidutsläppen behöver minskas har vi inte lyckats agera effektivt, vilket medför katastrofala risker för vår miljö. Varför? För att Förenta Nationerna söker konsensus mellan sina nära 200 konkurrerande medlemsstater, ett recept för att göra allt för lite, allt för sent.

UNPA gynnar världsmedborgare

En parlamentarisk församling inom FN (UNPA) skulle kunna ge röst åt valda företrädare och fatta beslut som gynnar de allra flesta människor på jorden. Till exempel ligger det utan tvekan i hela mänsklighetens gemensamma intresse att leva hållbart, men det är inte säkert att det ligger i en enskild nations intresse att gå före. 

På väg mot ett världsparlament

Initialt skulle ledamöterna i en UNPA komma från nationella parlament. På längre sikt skulle de väljas direkt. En UNPA skulle till en början framförallt vara rådgivande. Men i takt med att dess demokratiska legitimitet växer skulle församlingens rättigheter och befogenheter utökas. Efter hand skulle den utvecklas till ett verkligt världsparlament.

Stöd den globala kampanjen

Demokrati utan gränser samordnar UNPA-kampanjen i Sverige. Kampanjen har fått stöd av mer än 1800 parlamentariker från över 130 länder, av 100-tals civilsamhällesorganisationer, en lång rad framträdande personligheter, FN-tjänstemän och akademiker samt av 1000-tals medborgare runtom i världen. Kom med du också! Skriv under appellen här. 

We The Peoples

En parlamentarisk församling inom FN är ett av tre krav som drivs av “We The Peoples”, en kampanj från civilsamhället för en mer inkluderande global styrning. We The Peoples lanserades i april 2021 och har fått stöd av över 200 civilsamhällesorganisationer från alla världens regioner.

Internationella samarbetspartners

Nyheter som relaterar till UNPA-kampanjen

FN måste erkänna behovet av en “omfattande översyn”
The Coalition for the UN We Need has released the outcomes of the Global Futures Forum. The Interim Peopleʼs Pact for the Future presents thirty-three recommendations and next steps.
DWB | 26.05.2023
Policydokument: G20-länder bör eftersträva en demokratisk förbättring av FN
A policy brief by the T20 engagement group recommends that the G20 and like-minded G20 members initiate intergovernmental negotiations on a UN Parliamentary Assembly and a UN World Citizens’ Initiative.
DWB | 15.05.2023
Forum för civilsamhället undersöker förslag till global förändring
Mer än hundra företrädare för civilsamhället och experter träffades i New York och online förra veckan på Global Futures Forum för att fundera över vilka politiska åtgärder och förändringar som
DWB | 29.03.2023
Behovet av FN-reformer framhölls vid evenemang i Europa och Indien
Under de senaste veckorna har reformer av FN och den globala styrningen varit temat vid evenemang i Bryssel, Berlin, Madrid och Rennes i Europa samt i Lucknow i Indien. Evenemangen
DWB | 13.12.2022