PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

För mänsklighetens gemensamma intresse

UNPA-kampanjen

FN:s begränsade handlingsförmåga

Se på klimatförändringarna. Trots att vi i över 30 år har känt till att koldioxidutsläppen behöver minskas har vi inte lyckats agera effektivt, vilket medför katastrofala risker för vår miljö. Varför? För att Förenta Nationerna söker konsensus mellan sina nära 200 konkurrerande medlemsstater, ett recept för att göra allt för lite, allt för sent.

UNPA gynnar världsmedborgare

En parlamentarisk församling inom FN (UNPA) skulle kunna ge röst åt valda företrädare och fatta beslut som gynnar de allra flesta människor på jorden. Till exempel ligger det utan tvekan i hela mänsklighetens gemensamma intresse att leva hållbart, men det är inte säkert att det ligger i en enskild nations intresse att gå före. 

På väg mot ett världsparlament

Initialt skulle ledamöterna i en UNPA komma från nationella parlament. På längre sikt skulle de väljas direkt. En UNPA skulle till en början framförallt vara rådgivande. Men i takt med att dess demokratiska legitimitet växer skulle församlingens rättigheter och befogenheter utökas. Efter hand skulle den utvecklas till ett verkligt världsparlament.

Stöd den globala kampanjen

Demokrati utan gränser samordnar UNPA-kampanjen i Sverige. Kampanjen har fått stöd av mer än 1800 parlamentariker från över 130 länder, av 100-tals civilsamhällesorganisationer, en lång rad framträdande personligheter, FN-tjänstemän och akademiker samt av 1000-tals medborgare runtom i världen. Kom med du också! Skriv under appellen här. 

We The Peoples

En parlamentarisk församling inom FN är ett av tre krav som drivs av “We The Peoples”, en kampanj från civilsamhället för en mer inkluderande global styrning. We The Peoples lanserades i april 2021 och har fått stöd av över 200 civilsamhällesorganisationer från alla världens regioner.

Internationella samarbetspartners

Nyheter som relaterar till UNPA-kampanjen

G20 Summit: Democracy Without Borders calls for a UN Parliament
On the occasion of the G20 Summit on July 7/8 in Hamburg, Democracy Without Borders called for the establishment of a Parliamentary Assembly to strengthen the United Nations. A model
DWB | 10.07.2017
News from the Campaign for a UN Parliamentary Assembly
A United Nations Parliamentary Assembly (UNPA) for the first time would give elected representatives and members of the opposition a formal role in the world organization. Supporters envisage that it
DWB | 06.06.2017
The World’s Citizens need to take back control – with a Global Parliament
As global interdependence becomes ever closer and more complex, more and more issues cannot be dealt with by states acting alone. To a large degree, achieving prosperity, development, and security
Andreas Bummel | 20.03.2017