Stöd Demokrati utan gränser

I frontlinjen

Genom våra program för en parlamentarisk församling (UNPA) och ett världsmedborgarinitiativ inom FN (UNWCI) befinner vi oss i frontlinjen i bygget av global demokrati.

Medlemskap

Genom att bli medlem bidrar du till att bygga Demokrati utan gränser starkare. Som medlem får du rösträtt på föreningens årsmöte och får del av våra medlemsbrev.

Ge en gåva

Överväg om du vill göra en enstaka donation eller ett regelbundet givande för att stödja vår verksamhet. Ditt stöd gör oss mer oberoende och gör att vi kan arbeta mer effektivt. 

Frivillig

Vi erbjuder studenter, nyligen examinerade och andra att arbeta frivilligt på distans för att stödja våra program. Intresserad? Hör av dig så undersöker vi olika möjligheter.