PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Stöd Demokrati utan gränser

I frontlinjen

Med våra program för en parlamentarisk församling (UNPA), för ett världsmedborgarinitiativ inom FN (UNWCI) och för en särskild FN-rapportör för demokrati (UNRoD) befinner vi oss i frontlinjen i arbetet för global demokrati.

Medlemskap

Genom att bli medlem bidrar du till att bygga Demokrati utan gränser starkare och du blir del av en global demokratirörelse. Som medlem får du rösträtt på föreningens årsmöte och får del av våra nyhetsbrev och medlemsbrev.

Ge en gåva

Överväg om du vill göra en enstaka donation eller ett regelbundet givande för att stödja vår verksamhet. Ditt stöd behövs för att stärka vår rörelse, gör oss mer oberoende som förening och gör att vi kan arbeta mer effektivt. 

Frivillig

Vårt arbete bygger på ideella insatser. Vi erbjuder studenter, nyligen examinerade och andra att arbeta frivilligt på distans för att stödja våra program. Är du intresserad? Kontakta oss så undersöker vi olika möjligheter tillsammans med dig.