• DEMOCRACY WITHOUT BORDERS

Rättsligt medelande

Denna webbplats drivs av Democracy Without Borders.

Democracy Without Borders är registrerad som juridisk person vid Amtsgericht Charlottenburg i Berlin med referensnummer VR27915B.

Styrelseledamöter som är lagligt behöriga att företräda organisationen är Andreas Bummel och Peter Spiegel.

Detta är en icke-kommersiell webbplats.

Detta rättsliga meddelande offentliggörs i enlighet med tysk lag.

För den svenska versionen av hemsidan ansvarar föreningen Demokrati utan gränser. Demokrati utan gränser har sitt säte i Göteborg och har organisationsnummer 802514-4257

Firmatecknare för föreningen Demokrati utan gränser är Petter Ölmunger och  Hans Leander.