PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

GlobalCitizenship_icon_png

Globalt medborgarskap

GlobalCitizenship

Principen att basera all styrning på de styrdas samtycke är obestridd och obestridlig. Är demokratin ett misslyckande? Utbilda medborgare som får den att lyckas. — W.E.B. DuBois

Vi förespråkar ett jämlikt världsmedborgarskap

Alla människor, oavsett födelseort eller andra skillnader, ska åtnjuta lika rättigheter som globala medborgare i ett demokratiskt världssamhälle.

Insikten att vissa utmaningar är globala till sin natur är utgångspunkten för att söka lösningar utifrån ett planetärt perspektiv.

Vi stöder utbildning för globalt medborgarskap som en essentiell del av skolundervisningen världen över.

Vi har en ledande roll i kampanjen för ett världsmedborgarinitiativ inom FN (UNWCI). Detta nya verktyg skulle ge alla världsmedborgare möjlighet att lägga fram förslag inom viktiga globala frågor.

UNWCI-kampanjen

Tillsammans med CIVICUS och Democracy International leder vi kampanjen för ett världsmedborgarinitiativ inom FN (UNWCI).

Global Voting Platform

Vi stöder World Parliament Experiment i arbetet för att utveckla en global webbaserad plattform för debatt och omröstning.

Partners

Vi söker finansiärer och partners för att utveckla projekt inom utbildning för globalt medborgarskap och andra medborgarfrämjande projekt.

Nyheter och utveckling inom detta programområde

Tre förslag för att skapa ett lyhört FN

FN har uppfattats som ett banbrytande experiment i globalt samarbete och i en multilateralism som sätter människor och folk i centrum. Född ur andra världskrigets aska presenterar dess stadga fyra