PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

GlobalDemocracy_icon_png

Global demokrati

GlobalDemocracy

Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.Artikel 21, Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Vi förespråkar rätten till demokrati på alla samhällsnivåer

Det är inte längre möjligt att begränsa demokratin till nationalstaten. Den nationella demokratin behöver stöd av demokrati på global nivå. Omvänt kan demokratin bara fungera globalt om den också frodas nationellt. 

Vi stöder demokratirörelser och verkar för ett närmare samarbete mellan demokratiska länder. Alla människor ska ha tillgång till grundläggande politiska rättigheter, särskilt rätten att delta i fria och rättvisa val.

Utifrån den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter anser vi att demokrati är en mänsklig rättighet som måste respekteras på alla samhällsnivåer, från lokal till global nivå. 

Två betydelser av global demokrati

Global demokrati kan syfta på två saker: demokratins tillstånd runtom i världens länder eller demokratisering av den globala styrningen. Lär mer om den globala demokratins två dimensioner här. Det senare perspektivet är del av vårt programområde för global styrning.

En särskild FN-rapportör för demokrati

Vi anser att FN:s råd för mänskliga rättigheter bör skapa ett mandat av en särskild FN-rapportör för demokrati baserat på denna studie och detta policydokument

En demokratiallians

Vi stöder skapandet av en demokratiallians i enlighet med dessa principer och förslag.

Projekt

Vi söker finansiärer och partners för att utveckla demokratifrämjande projekt.

Ställningstaganden

Nyheter och utveckling inom detta programområde