Demokrati utan gränsers årsmöte 9 februari 2019

Datum: Lördagen 9 februari

Tid: Kl. 13

Plats: Katarina församling, Franciskussalen, Högbergsgatan 15 A STOCKHOLM

Dagordning och aktuella handlingar kommer att göras tillgängliga på denna sida senast 26 januari 2019.

Motioner skickas till info@demokratiutangranser.org senast 9 januari 2019.

På årsmötet har alla föreningens medlemmar som har fyllt 16 år rätt att delta och rösta.