Kända politiker medverkar i “Ett världsparlament för klimatet”

Fredagen den 25 oktober kl 16 arrangerar Demokrati utan gränser manifestationen “Ett världsparlament för klimatet” på Mynttorget utanför Sveriges riksdag. Manifestationen uppmärksammar behovet av nya beslutsformer på global nivå för…

Petter Ölmunger | 21.10.2019
Alternativ folkförsamling samlades i New York kring Agenda 2030

24-25 september samlades representanter för ett stort antal civilsamhällesorganisationer (CSO) från runt om i  världen i New York, mittemot FN:s generalförsamling, för en alternativ “folkförsamling” (People’s Assembly) och för att…

Liam Herbert | 11.10.2019
Förslag om ett världsparlament presenterades på Bokmässan i Göteborg

26-29 september 2019 medverkade Demokrati utan gränser på Bokmässan i Göteborg. Föreningen hade sin monter på Globala torget, som beskrivs som “en mötesplats för demokrati, mänskliga rättigheter och en rättvis…

Petter Ölmunger | 02.10.2019
Conference on Cosmic Perspectives and Big History in London

Presentation on global identity and “the other”Democracy Without Borders’ Executive Director Andreas Bummel came to London to speak at a two-day conference titled “Expanding Worldviews: Astrobiology, Big History and Cosmic…

John Vlasto | 25.09.2019
Kan ett världsparlament öka mångfalden?

Intervju med Jenny Ehnberg, forskare inom global etikJenny är forskare vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. Hennes forskningsområde omfattar bland annat frågor som rör politisk etik, demokrati, mänskliga…

Hans Leander | 23.09.2019
Norden: en modell för världen?

Nordiska lösningar på globala problemI början av augusti var jag inbjuden till en nordisk konferens i Ljungskile för att tala om FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 och om frågan om…

Petter Ölmunger | 17.09.2019
Medborgargrupp: Australiens regering bör stödja inrättandet av en UNPA

En parlamentarisk församling inom FN till stöd för den globala demokratin / Förslag presenterat i CanberraEfter ett expertsymposium om reformer inom FN i Canberra uppmanade World Citizens Association i Australien…

DWB | 14.09.2019
1 3 4 5 6 7 22