Speech in Stockholm: The path to a World Parliament

Friday 25 October 2019 Democracy Without Borders-Sweden arranged a manifestation outside the Swedish Parliament in Stockholm. The manifestation promoted the establishment of a World Parliament as a way to deal…

Petter Ölmunger | 01.11.2019
Ett världsparlament för klimatet: Manifestation utanför Riksdagen

Fredagen 25 oktober 2019 samlades ca 30 personer på ett blåsigt Mynttorget utanför riksdagen för att genomföra en manifestation för klimatet och för global demokrati. I manifestationen deltog bland annat…

Hans Leander | 28.10.2019
World Citizens’ Initiative welcomed at global forum on direct democracy

On 3rd October, I had the pleasure to attend the Global Forum on Modern Direct Democracy in Taiwan and to present the findings of a paper on the legal feasibility…

Ben Murphy | 24.10.2019
We need a world parliament to deal with the climate crisis

“Nothing can stop the young people of the world,” Greta Thunberg said recently during the climate summit for young people in New York. The school strikes by young people have…

Hans Leander | 23.10.2019
Kända politiker medverkar i “Ett världsparlament för klimatet”

Fredagen den 25 oktober kl 16 arrangerar Demokrati utan gränser manifestationen “Ett världsparlament för klimatet” på Mynttorget utanför Sveriges riksdag. Manifestationen uppmärksammar behovet av nya beslutsformer på global nivå för…

Petter Ölmunger | 21.10.2019
Alternativ folkförsamling samlades i New York kring Agenda 2030

24-25 september samlades representanter för ett stort antal civilsamhällesorganisationer (CSO) från runt om i  världen i New York, mittemot FN:s generalförsamling, för en alternativ “folkförsamling” (People’s Assembly) och för att…

Liam Herbert | 11.10.2019
Förslag om ett världsparlament presenterades på Bokmässan i Göteborg

26-29 september 2019 medverkade Demokrati utan gränser på Bokmässan i Göteborg. Föreningen hade sin monter på Globala torget, som beskrivs som “en mötesplats för demokrati, mänskliga rättigheter och en rättvis…

Petter Ölmunger | 02.10.2019
1 2 3 4 5 20