EIU report: In 2020, democracy declined worldwide amid pandemic
In the 2020 edition of their Democracy Index, the Economist Intelligence Unit (EIU) recorded the worst state of global democracy since the index was first produced in 2006. Snapshot of…
Nicolas Rowe | 10.02.2021
Tre förslag för att skapa ett lyhört FN
FN har uppfattats som ett banbrytande experiment i globalt samarbete och i en multilateralism som sätter människor och folk i centrum. Född ur andra världskrigets aska presenterar dess stadga fyra…
Mandeep Tiwana och Lysa John | 22.01.2021
Den globala styrningen av AI och en parlamentarisk församling inom FN
Artificiell intelligens (AI) spelar en allt mer dominerande roll i människors liv runt om i världen. Det är emellertid anmärkningsvärt hur lite AI ännu har blivit föremål för styrning, och…
Robert Whitfield | 21.01.2021
Human Rights Watch present their 2021 global report
China remains the biggest threat to global human rights Human Rights Watch (HRW) has recently published its 31st annual World Report on human rights. The report is a reflection and…
Ryan Whyte | 21.01.2021
Medborgare tror på internationellt samarbete, men vill se förnyat FN
FN konsulterade medborgare under 2020 Genom en serie globala samråd, så kallade konsultationer, som genomfördes av Förenta Nationerna under föregående år har medborgare runt om i världen uttryckt ett överväldigande…
DWB | 13.01.2021
Var går gränsen för demokratin?
Demokratin är under press. Sedan 2006 rapporterar analytiker på Freedom House och Economist Intelligence Unit om en allt tydligare tillbakagång för politisk och social frihet samt för rättsstatens principer. Auktoritära…
DUG | 10.01.2021
En parlamentarisk världsförsamling som katalysator för global samverkan
“Förenta Nationerna skapades inte för att leda oss till himlen utan för att rädda oss undan helvetet.” Så sa FN:s dåvarande generalsekreterare, Dag Hammarskjöld, för över ett halvt sekel sedan….
Andreas Bummel och Augusto Lopez-Claros | 09.01.2021
Världsfederalism i påven Franciskus senaste encyklika “Fratelli tutti”
Sedan den tidiga moderna perioden fastställs den officiella påvliga ståndpunkten i frågor av stor vikt i den auktoritativa formen av encykliska brev. Det senaste, ”Fratelli tutti” – Alla bröder –…
Matteo Gorgoni | 05.01.2021
Medborgarinitiativ inom FN som verktyg för att stärka globala rörelser
I samband med ett globalt onlineforum för modern direktdemokrati och med anledning av FN:s 75-årsjubileum arrangerade Democracy International en digital paneldiskussion om förslaget att skapa en kanal för världsmedborgarinitiativ inom…
DWB | 02.01.2021
Över 100 japanska lagstiftare kräver ett FN-parlament
Den japanska parlamentariska gruppen för en världsfederation uppger att mer än 100 ledamöter av det japanska parlamentets två kamrar under de senaste veckorna har skrivit under ett internationellt upprop för…
DWB | 17.12.2020
Fyra steg för att återupprätta global demokrati
Hur Biden-administrationen kan undvika demokratins totala kollaps President Trumps farliga vägran att acceptera de amerikanska valresultaten påminner om beteendet hos auktoritära ledare runt om i världen som håller fast vid…
Michael Abramowitz och Alex Thier | 12.12.2020
1 2 3 4 5 21