PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Tillsammans först: En ny kampanj för reformering av den globala styrningen

Democracy Without Borders stöder Together First, en global kampanj som verkar för en reform och transformation av dagens globala styrning till “ett globalt system som fungerar för alla”

Ett globalt system som fungerar för alla

Den nya rörelsen av världsmedborgare och icke-statliga organisationer lanseras i samband med Paris Peace Forum den 11 November 2018 och koordineras av en grupp experter, yrkesutövare, aktivister från civilsamhället och affärsledare från alla världens regioner.

Efter Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Angela Merkel talade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres vid Paris Peace Forum (photo: UN)

Tillsammans först tillstår att det finns stora risker som överskrider nationsgränser och som kräver globala lösningar. Kampanjen avser att utveckla olika sätt att mer effektivt hantera dessa risker som hotar mänskligheten och avser involvera hela världen i konversationen. De viktigaste idéerna kommer att prioriteras för att få fram en “att-göra-lista” för det internationella samfundet. För att realisera idéerna kommer individer, NGO:s, stater och företag mobiliseras av kampanjen. 

Kampanjen koordineras av Storbritanniens FN-förbund (UNA-UK) med stöd av Global Challenges Foundation och har initierats av en arbetsgrupp med namnet “Getting from here to there” som bildades under New Shape Process som arrangerats av samma stiftelse.  

I oktober hölls ett förberedande möte i FN-skrapan i New York (foto: DWB)

I en färsk rapport förklarar Natalie Samarasinghe, direktor för UNA-UK och koordinatör för arbetsgruppen, att en kombination av kriser – politiska, ekonomiska och sociala – föder motsättningar och osäkerhet över planeten, vilket förvärras av långsiktiga risker såsom klimatförändringar och  vapenspridning. Globaliseringen har ökat vår sårbarhet och reducerat regeringars förmåga att hantera traditionellt inhemska problem såsom arbetstillfällen och finanspolitik som får en alltmer global karaktär.  

Vad som behövs är sammanhållning, koordinering och vilja 

Hon betonade att “det inte är brist på lösningar som hindrar processen” att stärka och transformera det internationella systemet. Det som behövs är snarare “sammanhållning, koordinering och vilja” – något som Tillsammans först är inställd på att skapa.

Enligt Tillsammans först måste FN:s 75-årsjubileum 2020 bli startpunkten för en transformation av den globala styrningen. Kampanjen vänder sig till stater, civilsamhälle och företag för att markera detta tillfälle med ett världstoppmöte som diskuterar, antar och initierar brådskande reformer.

Namnet Tillsammans först härstammar från Tysklands utrikesminister Heiko Maas som i ett tal i FN:s Generalförsamling i september försvarade multilateralism mot de krafter som vill sätta den egna nationen först (här är vår rapport).

Andreas Bummel, direktor för Democracy Without Borders, sa att en bred och fokuserad sammanslutning från det globala civilsamhället med en inriktning att skapa betydande förändringar av det globala systemet länge har saknats.  

“Vi hoppas att Tillsammans först fyller detta tomrum och vi stöder helhjärtat detta initiativ. Som vi ser det är det nödvändigt att verka för kortsiktiga såväl som långsiktiga lösningar samtidigt. Akuta problem behöver uppmärksammas men vi behöver samtidigt identifiera de systemiska grundorsakerna för att utveckla hållbara lösningar”, sa han.

Hans Leander
Hans is a board member of Democracy Without Borders-Sweden