PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Community of Democracy debatterade ny särskild FN-rapportör i Warszawa

Opening session of the 38th Governing Council of the Community of Democracies in Warsaw, June 2024. Photo: DWB

Den 11 juni samlades företrädare för de 30 medlemsländerna i Community of Democracies (CoD) till ett möte med sitt styrande råd i den polska huvudstaden Warszawa, där organisationen har sitt huvudkontor. Mötet ägnades åt att “ta upp angelägna frågor om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen”, sammanfattade organisationens avgående generalsekreterare Thomas Garrett. En av sessionerna ägnades åt att diskutera det föreslagna nya mandatet av en särskild FN-rapportör för demokrati (UNRoD).

När Democracy Without Borders direktor Andreas Bummel presenterade förslaget påpekade han att “många prodemokratiska grupper och experter från hela världen är överens om att FN behöver göra mer för att stärka mänskliga rättigheter och demokrati. Utnämningen av en särskild FN-rapportör för demokrati ses som ett viktigt steg för att åstadkomma detta. Rapportören skulle undersöka utmaningar och möjligheter i samband med förverkligandet av demokratisk samhällsstyrning.”

Session om en särskild FN-rapportör för demokrati med Andreas Bummel, Thomas Garrett, Allison Peters och Enrique Arturo de Obarrio. Foto: CoD

Han hänvisade till ett uttalande som gjorts av över 150 grupper, institut och tankesmedjor i civilsamhället med anledning av 75-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna i december 2023, där medlemmarna i FN:s råd för mänskliga rättigheter uppmanas att inrätta detta nya mandat. Bummel betonade att mandatet “kan baseras på principer som FN har inkluderat i tidigare och nuvarande resolutioner, inklusive den allmänna förklaringen, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och Wiendeklarationen från världskonferensen om mänskliga rättigheter samt senare resolutioner från generalförsamlingen, kommissionen för mänskliga rättigheter och rådet för mänskliga rättigheter”.

Enligt representanten för Democracy Without Borders “finns det element av demokratiskt styre som FN har identifierat och som tillsammans utgör en definition av demokrati som kan omsättas i praktiken”. Det finns “inget behov av att uppfinna hjulet på nytt”, sade Bummel.

Enrique Arturo de Obarrio, ordförande för CoD:s internationella styrkommitté för det civila samhällets pelare, påpekade att “inrättandet av en särskild FN-rapportör för demokrati skulle vara ett resolut och klokt steg i rätt riktning”. Obarrio påminde om de nitton “demokratiska grundprinciperna” i Warszawadeklarationen, som antogs av 106 stater vid CoD:s grundande konferens år 2000. Mot bakgrund av CoD:s engagemang för detta dokument rekommenderade han att gemenskapen skulle överväga att stödja initiativet.

Som det framgår av sammanfattningen från CoD:s generalsekreterare fanns det inte någon beslutspunkt om detta ämne på dagordningen och “deltagarna framförde en rad olika synpunkter, frågor och förslag”. Flera frågor och kommentarer handlade om den exakta omfattningen av ett eventuellt UNRoD-mandat med tanke på de redan befintliga mandaten. En av de synpunkter som framfördes var behovet av att undvika eventuell överlappning.

För att besvara denna fråga presenterade Democracy Without Borders en forskningsöversikt i Warszawa. “Medan FN:s befintliga särskilda förfaranden fokuserar på individuella rättigheter, medborgerliga friheter och politiskt deltagande, är kritiska områden som de demokratiska institutionernas integritet, tillämpningen av principen om “checks and balances” och en omfattande tillsyn av valorgan fortfarande inte tillräckligt beaktade”, är en av slutsatserna i dokumentet.