PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

V-Dem-rapport: Global demokrati har sjunkit till 1986 års nivå

Washington, DC – October 29, 2022: Demonstrators in solidarity with protesters in Iran call for the overthrow of the regime for Women, Life, Freedom at Farragut Square.

I sin nyligen publicerade Democracy Report 2023, som undersöker utvecklingen av demokrati och autokrati i världen, konstaterar det Göteborgsbaserade V-Dem-institutet att den genomsnittliga nivå av demokrati som en global medborgare åtnjöt under föregående år har sjunkit till 1986 års nivå. Studien säger att 72 procent av världens befolkning nu lever i autokratier, en ökning med 46 procent jämfört med för tio år sedan och 2 procent jämfört med rapporten från 2022.

Den primära uppsättning data som V-Dem använder omfattar över 60 index och 500 indikatorer, till exempel fria och rättvisa val eller graden av politiska och medborgerliga rättigheter. I rapporten konstateras att COVID-19-pandemin, den ryska invasionen av Ukraina och klimatförändringarna har skapat nya utmaningar för demokratin.

Rapporten drar den alarmerande slutsatsen att antalet ”slutna autokratier” nu överstiger antalet ”liberala demokratier” för första gången sedan 1990-talet. Antalet har stigit från 22 år 2012 till 33 år 2022, medan antalet liberala demokratier har minskat från en toppnotering på 44 år 2009 till 32 i dag. Vidare finns det enligt V-Dem:s bedömning 56 ”valautokratier” och 58 ”valdemokratier”.

Antal länder (vänster graf) och andel av världens befolkning (höger graf) per regimtyp. Källa: V-Dem Democracy Report 2023, figur 4.

Enligt V-Dem:s nya statistik går ett rekordstort antal av 42 länder för närvarande i en mer autokratisk riktning (”autokratisering”), och 43 procent av världens befolkning bor i dessa länder, jämfört med 5 procent för bara tio år sedan. Många länder i autokratisering är inflytelserika regionala och globala aktörer och ekonomiskt mäktiga, vilket gör denna trend ännu mer oroande. Den region som har drabbats hårdast är Asien och Stillahavsregionen, men i alla världens områden har det skett en demokratisk nedgång och autokratisering under de senaste 10-15 åren.

Å andra sidan finns det fortfarande länder i världen som upplever demokratisering, även om deras antal har minskat från 43 för omkring 20 år sedan till 14 i dag, och de hyser bara omkring 2 procent av världens befolkning. Dessutom tenderar dessa att vara små länder.

Autokratiseringen fortsätter ofta efter demokratiska sammanbrott och driver länder vidare i riktning mot strikt diktatur. Åtta demokratiska länder gjorde en u-sväng och drev in i en period av autokratisering för att sedan återigen lyckas återuppliva demokratin.

Yttrandefrihet och demokrati är intimt sammankopplade och har försvagats i 35 länder under de senaste tio åren. Utarmningen av de demokratiska institutionerna och val av låg kvalitet följer ofta på attacker mot yttrandefriheten. Desinformation och toxiska nivåer av polarisering förstärker och förvärrar autokratiseringen. Demokratiserande länder minskar både desinformation och polarisering, vilket i sin tur kan vara avgörande för demokratisering och demokratisk motståndskraft.

Rapporten har ett nytt avsnitt om den ”ekonomiska maktbalansen” mellan autokratier och demokratier. Autokratiernas andel av världens BNP har ökat betydligt, mer än fördubblats sedan 1992, då det kalla kriget just hade upphört. Detta beror på att autokratier som Kina ökar sin ekonomiska styrka och på att fler länder övergår till autokrati.

Enligt V-Dem håller den globala maktbalansen inom handel också på att förskjutas till förmån för autokratierna. Demokratiernas andel av världshandeln minskar, från 74 procent 1998 till 47 procent 2022.

V-Dem producerar det mest omfattande globala dataunderlaget om demokrati, med över 31 miljoner datapunkter för 202 länder mellan 1789 och 2022. Rapporten bygger i år på en bedömning av över 4 000 forskare och andra experter från över 180 länder.

Francesca Braga
Francesca Braga is an international human rights lawyer and researcher specialized in international criminal law and human rights law. Her current research focuses on serious human rights violations against vulnerable groups.