PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Ny publikation: Global Democracy: The Key to Global Justice

Enligt FN:s generalsekreterare befinner sig världen i ett nödläge på grund av många sammanflätade kriser och en dysfunktionell globala styrning. En ny bok med titeln Global Democracy: The Key to Global Justice, författad av Oded Gilad och Dena Freeman, ger ett svar på frågan varför mänskligheten misslyckas med att lösa klimatkrisen, hantera pandemier på ett effektivt sätt eller begränsa de multinationella företagens makt och de superrikas inflytande.

Författarna vänder sig till en bred allmänhet och ifrågasätter, med tanke på de globala utmaningarna, den ”absurda politiska uppdelningen av mänskligheten i cirka 200 nationalstater”. De hävdar att det nuvarande internationella systemet är ”föråldrat, orättvist och ohållbart” och att det krävs en ”radikal omorganisation” i riktning mot global demokrati. Det ”enklaste och rakaste sättet” att uppnå detta är enligt författarna att organisera världen som ”en demokratisk politisk federation”. I boken argumenteras således för att lägga till ”ett litet, demokratiskt, federalt regeringsskikt på global nivå” och det beskrivs varför detta är nödvändigt för att uppnå globala åtgärder som inte bara är effektiva utan också demokratiskt legitima. 

Att organisera världen som en demokratisk politisk federation

Den första delen av boken beskriver ett nytt sätt att se på världen, ett synsätt som är globalt snarare än internationellt. Här förklaras begreppet federalism, demokratins historia och framtid samt kritiseras bland annat de allmänna föreställningarna om global styrning och flerpartsstyrning. I det andra avsnittet behandlas specifika ämnesområden som ojämlikhet, mänskliga rättigheter och klimatkrisen samt varför dessa frågor måste hanteras inom ramen för ett globalt demokratiskt system. I det tredje avsnittet skildrar författarna sex historiska personligheter som förespråkade världsfederalism, bland dem Albert Einstein och Jawahlarlal Nehru, och ger en översikt över den världsfederalistiska rörelsen. I det fjärde avsnittet slutligen avfärdas vanliga invändningar mot den globala demokratin och ytterligare argument tillförs. Ett kapitel ägnas åt idén om ett världsparlament, som intar en central plats i världsfederalismens koncept, liksom i denna bok.

Var och ett av de 25 kapitlen i boken, som publicerades av Democracy Without Borders, motsvaras av en videoföreläsning som författarna har lagt ut på YouTube. Boken kan beställas som pappers- eller eboksutgåva i nätbokhandeln runt om i världen. Mer information och innehållsförteckning finns här.

”Boken rekommenderas av ett antal experter och aktivister som haft möjlighet att läsa den innan den publicerades. Till exempel konstaterar FN:s tidigare särskilda rapportör för samtida former av slaveri, Gulnara Shahinian, som också är en globalt erkänd demokratiförespråkare, att det är ”en mycket läglig publikation eftersom världen upplever en kraftig tillbakagång för demokratin och ökande fragmentering”. Enligt Joseph Baratta, en ledande forskare inom världsfederalismens historia, är boken ett ” resolut och väl genomarbetat försvar av den globala demokratin” som inte skådats på flera decennier. Luis Cabrera, som är samordnare för World Government Research Network, anser att boken erbjuder en ”grundlig och noggrann argumentation, samtidigt som den är rappt skriven och lättillgänglig, utmärkt för användning i klassrum eller läsgrupper”. I bokens förord skriver Andreas Bummel, direktor för Democracy Without Borders, att ”det inte råder någon tvekan om att den här boken kommer att vara en av de viktigaste resurserna på området under lång tid framöver”.

Författarna Oded Gilad och Dena Freeman är båda knutna till organisationen One World: Movement for Global Democracy. 

Oded Gilad
Director, One World: Movement for Global Democracy
Dena Freeman
Deputy Director, One World: Movement for Global Democracy