PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Demokratin under skarp attack över hela världen, säger nya rapporter

dangerous wave breaking in hawaii north shore

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en storskalig militär invasion av Ukraina, ett av dess grannländer, vilket markerade en skarp upptrappning av en konflikt som började med annekteringen av Krim 2014. Studier av det globala tillståndet för frihet och demokrati tyder på att detta aggressiva agerande från den ryska statens sida bara är det senaste exemplet på en bredare strukturell förändring i de internationella relationerna: autokratier blir djärvare, radikalare och fler till antalet. Tre färska rapporter från Freedom House, Bertelsmann Stiftung och V-Dem kastar ljus över denna oroande trend.

Freedom House: auktoritära regimer expanderar globalt

Årsrapporten för 2022 från Freedom House Foundation i Washington D.C. med titeln “The Global Expansion of Authoritarian Rule” tar en närmare titt på det allvarliga hot som global frihet står inför. Deras viktigaste slutsats är att “den liberala demokratins fiender utökar sina attacker över hela världen.”

Enligt Freedom House utförs dessa attacker inte bara av auktoritära regimer som har blivit mer effektiva när det gäller att anpassa och styra de normer och institutioner som är avsedda att stödja grundläggande friheter. Men dessutom finns det nu, inom traditionella liberala demokratier, krafter i rörelse som “har utnyttjat brister i sina system och förvrängt nationell politik för att främja hat, våld och otyglad makt.” Studien bygger på exempel som stormningen av USA:s parlamentsbyggnad Kapitolium den 6 januari 2021, då ett organiserat försök att kullkasta resultatet av det amerikanska presidentvalet genomfördes.

Länder med en sammanlagd nedgång i Freedom in the World:s poängsammanställning har varit fler än de med uppgång varje år under de senaste 16 åren. Källa: Freedom House 2022 rapport, s. 2

Freedom House framhåller att 2021 var det sextonde året i rad som det har skett en nedgång i global frihet. I dag bor 38 % av världens befolkning i 66 länder eller territorier som klassificeras som “inte fria”, den högsta andelen sedan 1997. Som jämförelse bor endast 20 % av människorna idag i 84 länder eller territorier som klassificeras som “fria”, och de återstående 42 % i 60 länder med betyget “delvis fria”. Dessutom bedömde Freedom House utifrån sin data att antalet valdemokratier nu är 115 av 195 länder, vilket innebär tre färre än 2021.

De hävdar att en av de viktigaste anledningarna till denna trend är att Kina och Ryssland lyckats förändra globala drivkrafter, ifrågasätta samsynen om demokrati som den enda gångbara vägen till välstånd, samt stödja andra illiberala regimer runt om i världen. De noterar också att ett viktigt ögonblick för att förändra det internationella förtroendet för demokratiernas förmåga att skydda sina partners var när USA drog tillbaka sina styrkor från Afghanistan 2021.

Rapporten understryker att även om utsikterna tycks mörka, är det folkliga stödet för demokrati fortsatt starkt. De påpekar att data från deras undersökningar i Sudan, Myanmar, Ecuador och Chile visar på en tro på demokrati. De säger att “människor fortsätter att riskera sina liv i strävan efter frihet i sina länder och är villiga att göra farliga resor för att leva fritt någon annanstans.”

Bertelsmann: betydande tillbakagång över hela världen

I sin 2022-rapport studerar Bertelsmann Transformation Index (BTI) kvaliteten på demokrati, marknadsekonomi och styrning i 137 utvalda länder under åren 2019-2020. Deras mest häpnadsväckande upptäckt är att för första gången sedan rapporten lanserades 2004, bedömer BTI att det finns fler autokratiskt styrda stater än demokratier. Indexet för 2022 listar 67 demokratiska regeringar och 70 autokratiska regimer, en tydlig förändring av förhållandet i BTI 2020 (74-63).

Antal länder kategoriserade utifrån politiskt system, BTI 2020 och 2022. Källa: BTI 2022, s. 8

Rapporten noterar att Covid-19-pandemin har påverkat denna negativa trend eftersom många autokratier använde pandemin för att ytterligare begränsa grundläggande rättigheter och undertrycka kritiska röster. De använder Brasiliens president Jair Bolsonaro och hans agerande som exempel för att belysa denna slutsats. För första gången någonsin befanns mer än 100 länder ha styrning som bara är av måttlig kvalitet eller lägre. Enligt studien visade den stora majoriteten av dessa regeringar sig oförmögna att reagera adekvat på pandemin och de sociala och ekonomiska utmaningar som den förde med sig.

I likhet med frapporten från Freedom House ger BTI-rapporten en glimt av hopp och visar att civilsamhällen motsätter sig dessa auktoritära trender och att demokratiska värderingar fortfarande är populära. Som de förklarar, “över hela världen framträdde ett civilt engagemang och social solidaritet med anmärkningsvärd styrka för att hjälpa till att överbrygga brister i statliga tjänster, ofta just inom de områden där regeringar misslyckades med att reagera effektivt på pandemin. Det civila samhällets aktörer har också fungerat som den sista försvarslinjen i kampen mot autokratisering, till exempel i Vitryssland, Myanmar och Sudan. De har varit ihärdiga när det gäller att kräva försenade sociala reformer för ökad social integration och representativitet i Chile och har framgångsrikt stått upp mot ihållande korruption och maktmissbruk i Bulgarien, Rumänien och Tjeckien.”

V-Dem: demokratin nere på 1989 års nivåer

V-Dem Institute:s 2022 Democracy Report presenterar slutsatser baserade på den senaste utgåvan av deras V-Dem-datauppsättning, som är ett resultat av ett internationellt samarbete med 3700 landexperter. Rapporten visar att den nivå av demokrati som den genomsnittliga världsmedborgaren åtnjuter 2021 är nere på 1989 års nivåer. “De senaste 30 åren av demokratiska framsteg är nu omintetgjorda”, skriver forskarna. Enligt V-Dem pågår det nu en autokratisering i det största antalet nationer på 50 år – 33 länder som hyser 2,8 miljarder människor. Detta är inte bara en trend bland utvecklingsländer. Rapporten belyser till exempel att EU står inför en egen våg av autokratisering med 20 % av medlemsländerna som drabbas.

Antal länder utifrån regimtyp och andel av världsbefolkningen 1971-2021. Källa: V-Dem report, s. 14

V-Dem säger att autokratiseringen håller på att förändras i takt med att “djärvare handlingar” blir vanligare. Detta visar sig för det första genom vad forskarna kallar en “epidemi av statskupper” 2021. Som de förklarar skedde sex kupper under föregående år, ett kraftigt trendbrott från genomsnittet på 1,2 statskupp per år sedan 2000. Dessutom menar de att en ökning av polarisering och desinformation från regeringar är ett annat tecken. Rapporten noterar att polariseringen har eskalerat upp mot farliga nivåer i fyrtio länder, och att detta påverkar alla regioner och länder oavsett storlek, ekonomisk prestation och nivåer av demokrati. Enligt V-Dem tycks den ryska invasionen av Ukraina vara “en definitiv bekräftelse på de faror som världen står inför som en konsekvens av autokratiseringen runt om i världen.”

V-Dem rapporterar en kraftig ökning av antalet stängda autokratier från 25 till 30 under föregående år. 60 länder rankas som valautokratier, vilket förblir den vanligaste styrelseformen. Tillsammans hyser dessa diktaturer nu 70 % av världens befolkning. Antalet liberala demokratier har fallit till 34 år 2021, och det finns ytterligare 55 valdemokratier.

Slutligen uppmärksammar V-Dem läsaren på slutsatserna från deras 2020-rapport som visade att prodemokratisk mobilisering som reaktion på autokratisering över hela världen nådde den högsta nivån 2019 innan pandemin började. Men i den nuvarande bedömningen drar de slutsatsen att den prodemokratiska mobiliseringen totalt sett nu är på låga nivåer, vilket potentiellt tillåter “autokratiseringen att fördjupas ohindrat”.

Alla tre rapporterna visar att folkligt stöd för demokrati fortfarande är utbrett och önskat i alla regioner i världen. Starka ansträngningar krävs på alla nivåer för att dra nytta av detta stöd och för att motverka autokratiseringstrenden.

Harry Gray
Harry Gray is a student in Politics and International Relations at the University of Bristol. He has recently completed a year of study at Sciences PO University in France focusing on units relating to Contemporary Global Challenges and Issues in World Politics. He is also a volunteer for the Young World Federalists.