PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Expertrapport uppmanar regeringarna att göra FN mer demokratiskt

Image: A Human Rights Council session in Geneva on 18 May 2018. Recent sessions could not be held in person due to the COVID-19 pandemic. UN Photo / Elma Okic

FN:s oberoende expert för främjandet av en demokratisk internationell ordning, Livingstone Sewanyana, uppmanar FN:s medlemsländer att inrätta ett ämbete för ett FN-sändebud för civilsamhället, en mekanism för världsmedborgarinitiativ och en parlamentarisk församling inom FN.

Detta är tre av ett trettiotal rekommendationer i en rapport från den FN-utsedde ugandiske människorättsadvokaten som kommer att presenteras vid den kommande 48:e sessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève, som börjar nästa vecka.

I dokumentet, som publicerades igår, påpekar han att dessa förslag tjänar syftet att göra ”FN mer öppet, deltagande och representativt, med avsikt att säkerställa en mer effektiv respons både på pågående och framtida globala utmaningar.”

Livingstone Sewanyana vid en session för rådet för mänskliga rättigheter den 10 september 2018. UN Photo / Elma Okic

FN-experten stöder således förslagen i ett uttalande från cirka 200 civilsamhällsgrupper och nätverk från hela världen som publicerades tidigare i år. Den pågående kampanjen kallas ”We The Peoples” i linje med de inledande orden i FN-stadgan och samordnas av organisationerna CIVICUS: World Alliance for Citizens Participation, Democracy International och Democracy Without Borders.

På ett övergripande plan undersöker rapporten hur COVID-19-pandemin utmanar multilateralismen och hur den kan vara ett tillfälle att utveckla ”en starkare, mer effektiv och inkluderande multilateralism” samt ”att uppnå en demokratisk och rättvis internationell ordning.”

Det 19-sidiga dokumentet säger att ”multilateralismen redan undergrävs som resultat av flera mycket problematiska frågor, inklusive geopolitiska spänningar, klimatförändringar, migrations- och humanitära kriser, fattigdom och ojämlikhet”, och betonar att ”pandemin bara är toppen av isberget.”

Enligt experten bör FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, ”utgöra vägkartan för en mer motståndskraftig och rättvisare global återhämtning” från pandemin. Han framhåller att en ”rättvis global fördelning av vaccin” borde vara ”den starkaste manifestationen av multilateralismens anda och existensberättigande” vid denna tidpunkt.

Dokumentet uttrycker djup oro över den ojämlika tillgången till vaccin och ”vaccinnationalism” som resulterar i en ”tvåspårig pandemi” med höginkomstländer som slappnar av i sina säkerhetsåtgärder på grund av höga vaccinationsnivåer medan andra länder med mer begränsad tillgång står inför en mycket osäkra situation.

Inom ramen för ”bredare överväganden för att främja multilateralismen” stöder rapporten inte bara bättre representation och deltagande av civilsamhället, förtroendevalda och medborgare i FN. Den understryker bland annat också ”behovet av att reformera säkerhetsrådet i syfte att göra det mer demokratiskt, representativt, effektivt, öppet och ansvarigt och för att anpassa det till dagens verklighet”.

FN-experten stöder uppmaningen om ett världstoppmöte om en inkluderande global styrning 2023, vilket han ser som ett bra tillfälle ”att initiera de föreslagna reformerna.”