PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Ny demokrati-bok av Olle Wästberg

Författaren och diplomaten Olle Wästberg som bland annat ledde 2014 års demokratiutredning har skrivit en ny bok som heter “Den hotade demokratin. Så kan den räddas i populismens tid”.  

Boken fångar framför allt upp utvecklingen i Sverige och i andra EU-länder, samt länder som Taiwan, USA och Venezuela. En central del av boken handlar om hur framväxten av främst högerpopulistiska rörelser i Europa hänger samman med ett ökande gap mellan väljare och politiker. Wästberg menar, i enlighet med de senaste årens forskning, att politiska partier i Sverige har förändrats från att ha varit inkluderande ideologiskt drivna massrörelser till att bli mer elitistiska, centralstyrda och stela organisationer.

Enligt Wästberg är de senaste årens utveckling skadlig för demokratin eftersom människor runtom i världen upplever att etablerade politiker och politiska organisationer inte tar deras befogade intressen och ambitioner på allvar. Som läsare blir jag överraskad och rent av chockerad av de fakta som presenteras kring politik och samhällsengagemang, till exempel hur mycket antalet aktiva politiska medlemmar idag sjunkit jämfört med 1990-talet. 

För att råda bot på problemet lägger Wästberg fram flera förslag som till exempel införande av olika valdagar för val till kommunerna, regionerna samt riksdagen. Ett annat förslag är ökad tillämpning av direktdemokratiska medborgarinitiativ så att fler kan bli aktivt inkluderade i de lokala beslutsprocesserna. 

Boken tar även upp aspekter som indirekt berör idéer om global demokrati och som påminner om hur ett världsparlament skulle kunna underlätta för demokratisk styrning av den globala samhällsutvecklingen. Wästberg skriver bland annat att: 

“Bland det som förenar populister är motstånd mot globaliseringen. Men globaliseringen beror i hög grad på digitaliseringen och moderna kommunikationer. Ekonomiskt sett betyder gränserna allt mindre och många företag agerar internationellt. Det naturliga borde vara att politiken också internationaliseras, det vill säga att vi skulle få fler demokratiskt valda organ som kan ta hand om internationella problem och arbeta för att internationella klyftor minskar. Människor borde känna att de kan påverka utvecklingen också utanför det egna landet, när det egna landet betyder allt mindre.” 

Boken är obligatorisk läsning för alla demokratiaktivister i Sverige, inte minst för den som vill förstå hur relationer mellan det lokala och det globala påverkar varandra.

Vladan Lausevic