PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Den globala trenden mot minskad frihet fortsätter för 15:e året i rad

On 26 January 2020 a human chain was formed over 700 kilometers across the Indian state of Keral by approx. 6 to 7 million people to protest against the Citizenship Amendment Act. In the 2021 Freedom in the World report, India was no longer rated "free". Image: Mujeebcpy/Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Freedom House har publicerat sin Freedom in the World-rapport för 2021, vilken visar på en dyster situation för demokratin över hela världen, med en minskande global frihet för 15: e året i rad och med den djupaste klyftan någonsin mellan de länder vars förhållanden förbättras respektive förvärras. Regeringar har utnyttjat coronapandemin för att slå ner mot opposition, och även i länder där restriktioner baserade på folkhälsa vidtogs med goda intentioner har åtgärder varit för långtgående.

Nästan tre av fyra personer – mer än fem miljarder totalt – bor i länder som bevittnade frihets-försämringar under 2020 och i mäktiga auktoritära stater som Kina och Ryssland har regeringar och media använt demokratins globala svårigheter för att argumentera för att demokratiska system är underlägsna och dömda att misslyckas.

Ett växande demokrati-underskott: 15 år av tillbakagång. Källa: Freedom in the World 2021 report, s. 2

Trenden mot minskad frihet i världen fortsätter

Under årtiondet mellan 2010 och 2020 har antalet nationer som klassats som “delvis fria” varit ganska stabilt – 60 år 2010 och 59 förra året – men antalet “fria” nationer har minskat från 87 till 82 och antalet “inte fria” nationer har ökat från 47 till 54. Dessa siffror förstärks av det faktum att Indien – med mer än 1,3 miljarder invånare – gled från “fritt” till “delvis fritt” det senaste året på grund av hårdare kontroll mot kritiker av premiärminister Narendra Modis regering, en bred pandemilockdown och ett regeringsuppmuntrat utpekande av muslimer som syndabockar.

Källa: Freedom in the World 2021 report

USA rankas visserligen fortfarande som “fritt” i den nya undersökningen, men har upplevt en kraftig nedgång i sin poängställning under det senaste decenniet. Med 94 av 100 poäng år 2010 fick USA bara 83 poäng år 2020 på grund av ökande politisk korruption, brist på öppenhet i regeringen och bestraffande invandrings- och asylpolitik. Freedom House påpekar att förhållandena i USA blev ännu värre efter början av det nya året, med den upprorsliknande stormningen av Kapitolium 6 januari och den besegrade presidentens vägran att acceptera det federala valresultatet.

Även om 64% av de “fria” länderna inte såg någon väsentlig förändring av sin status under 2020, upplevde en majoritet av de “delvis fria” nationerna en ytterligare nedgång, vilket tyder på en trend mot auktoritarism i dessa länder. Förhållandena försämrades även ytterligare i 41% av de ”inte fria” länderna, där endast 12% av dessa länder uppvisade förbättringar.

Beteckningen ”valdemokratier” framhävs inte längre

Freedom House framhäver inte längre beteckningen av vissa länder som ”valdemokratier”, vilket man har gjort i sina tidigare årsrapporter. En beräkning gjord av Democracy Without Borders, baserad på tidigare Freedom House-kriterier, visar på 118 valdemokratier, vilket innebär en liten förbättring jämfört med 115 förra året.

Freedom House påpekar också att medan regeringar i många länder använde proteströrelser som en motivering för ytterligare förtryck förra året, ledde protester i Chile och Sudan till demokratiska förbättringar. Detta kan erbjuda en glimt av hopp trots den allmänt dystra utvecklingen.

Peter Orvetti
Peter Orvetti is a writer, intelligence analyst, and world federalism advocate residing in Washington, D.C.