PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Ny global undersökning om attityder till globala hot

En ny undersökning från Global Challenges Foundation (GCF) visar att de globala hoten uppfattas alltmer allvarliga. Samtidigt är missnöjet med det globala beslutssystemet stort och många vill se en förändring. 

Tycker du inte överstatlighet klingar positivt? Tror du inte det är särskilt många som menar att det behövs en överstatlig organisation för att hantera klimathotet? Då kan en färsk opinionsundersökningen från GCF få dig på andra tankar.

Enligt undersökningen anser åtta av tio att det behövs ett globalt överstatligt organ som kan fatta bindande beslut för att kunna hantera globala risker. Många menar också att FN-systemet inte räcker till. Nästan nio av tio anser att FN behöver reformeras för att bättre kunna hantera globala hot. 

Opinionsundersökningen visar också att pandemier numera anses vara den mest akuta globala risken, följt av klimatförändringar och annan miljöförstörelse på andra plats. När den senaste liknande undersökningen gjordes för två år sedan rankades pandemier som den femte mest akuta globala risken.

Undersökningen tar inte hänsyn till om den globala styrningen är demokratisk eller inte. Om beslut ska vara bindande framstår beslutsformens legitimitet som viktig. För oss i Demokrati utan gränser är det därför viktigt att en demokratisk beslutsform växer fram på global nivå. 

Opinionsundersökningen genomfördes av Novus i tio länder: Australien, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tyskland och USA. 

Läs mer om undersökningen här 

Hans Leander
Hans is a board member of Democracy Without Borders-Sweden