PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Demokratin är hotad och måste försvaras, varnar globalt upprop

Pro democracy protests in Hong Kong, 2014. (source)

Mer än 500 politiska ledare, företrädare från civilsamhället, nobelpristagare och ledande pro-demokratiska institutioner från hela världen, bland dem över sextio tidigare stats- och regeringschefer, har undertecknat ett gemensamt upprop som varnar för att demokratin är hotad och måste försvaras.

“Den pågående pandemin utgör en enorm global utmaning för demokratin. Auktoritära ledare runtom i världen ser covid-19-krisen som ett nytt politiskt slagfält i sin kamp för att utmåla demokratin som svag och häva de dramatiska framsteg som skett under de senaste årtiondena”, står det i uppropet.

Uppropet betonar också att det visserligen är “föga förvånande” att auktoritära regimer använder krisen för att stärka sitt politiska grepp. “Men även vissa demokratiskt valda regeringar bekämpar pandemin genom att skaffa sig krisbefogenheter som begränsar mänskliga rättigheter och ökar statens övervakning, utan beaktande av rättsliga begränsningar, parlamentarisk tillsyn eller tidsramar för återställande av den konstitutionella ordningen.”

Uttalandet syftar till att öka medvetenheten och mobilisera medborgare och beslutsfattare för att skydda demokratin och understryker samtidigt att detta är det mest effektiva systemet för att hantera globala kriser samtidigt som alla medborgares rättigheter, särskilt minoriteter och utsatta grupper, skyddas.

Detta ”Upprop till demokratins försvar” initierades av den Stockholm-baserade organisationen International IDEA och den Washington DC-baserade organisationen National Endowment for Democracy.

“Denna starka demonstration av global solidaritet är ett tecken på att demokratin, även om den hotas, också är motståndskraftig,” sa Carl Gershman, ordförande för National Endowment for Democracy.

”Nu är det hög tid för var och en av oss att stå upp för demokratin. Vi måste göra klart för alla vad som står på spel och att vi inte kommer att tillåta ledare med auktoritära tendenser att använda denna eller andra kriser för att öka sin makt och minska våra rättigheter,” sa Kevin Casas-Zamora, generalsekreterare för International IDEA .

”Pro-demokratiska rörelser överallt måste förenas för att möta den auktoritära utmaningen”, sa Andreas Bummel, direktor för Democracy Without Borders, och en av undertecknarna av uppropet.

“För att stärka demokratin tror vi att det är brådskande att utvidga den parlamentariska representationen och medborgarnas demokratiska deltagande till globala institutioner som FN,” tillade han.

Uppropet stöds också av Democracy Without Borders som organisation.