PROGRAMOMRÅDEN

PROGRAMOMRÅDEN​

Stimson Center rekommenderar ett parlamentariskt nätverk inom FN

UN Building at lunchtime where under normal circumstance the hallways and plazas are bustling with people.

Tankesmedjan Stimson Center i Washington DC rekommenderar att FN etablerar ett parlamentariskt nätverk som ett rådgivande organ till Generalförsamlingen för att råda bot på dess “underskott i demokrati och legitimitet”. I ett policyuttalande vid FN:s 75-års jubileum (förkortas UN75) som firas detta år förklarar tankesmedjan att ett parlamentariskt nätverk inom FN (förkortas UNPN) “skulle fungera som en plattform för direkt deltagande, delgivande och ansvarsutkrävande av världens folk kring styrningsfrågor relaterade till FN.”

Uttalandet är skrivet av Cristina Petcu på Stimson och hävdar att “de globala utmaningarnas alltmer transnationella karaktär kräver ett beslutsamt samarbete och gemensamt agerande som är grundat i multilaterala principer” och att sådant agerande “kräver såväl representativt som legitimt beslutsfattande, två element som är otillräckligt inlemmade i FN-systemet”. Detta eftersom varje medlemsstat endast är representerad av den exekutiva delen av nationella regeringar utan några formella kanaler för lagstiftande.”

Förslaget om ett UNPN las först fram för fem år sedan i en rapport av Albright-Gambari-kommissionen om global säkerhet, rättvisa och styrning. Det långsiktiga målet är, enligt Stimson studien, att etablera en rådgivande parlamentarisk församling inom FN (UNPA). Att formalisera ett fullskaligt parlamentariskt organ inom FN kräver enligt Stimson mer tid för att bygga upp tillräckligt politiskt stöd. Ett parlamentariskt nätverk inom FN, å andra sidan, är mindre ambitiöst till sin natur och inbegriper färre politiska hinder att övervinna.

Stimson Center, vars syfte är att främja “internationell säkerhet, välstånd och rättvisa”, skriver i sitt uttalande att “i förberedelserna för UN75 toppmöte den 21 september 2020 bör förespråkarna av en UNPA och ett UNPN arbeta för att etablera en grupp UNPN-vänner bestående av medlemsstater och inflytelserika civilsamhällesorganisationer med intresse att driva dessa initiativ.”

I ett policydokument publicerat av Democracy Without Borders för tre månader sedan uttrycktes att ett UNPN “kan ses som en institutionell föregångare till en UNPA”. Där framgår också att “ett UNPN kan börja som ett betydligt mindre projekt jämfört med en fullskalig UNPA” och framstår därför som “mer genomförbart inom den närmaste framtiden”.

Trots detta fortsätter organisationen att även förespråka en UNPA. I ett svar till en parlamentarisk konsultation utförd av det isländska parlamentets utrikeskommité skrev Democracy Without Borders att om en UNPA hade existerat hade den nu “kunnat etablera en kommitté för att undersöka effektiviteten i den globala responsen mot corona pandemin och det globala sjukvårdssystemet inklusive WHO och lagt fram rekommendationer.”

Democracy Without Borders utgör sekretariat för den internationella kampanjen för en UNPA.