DEMOKRATI ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

Demokrati utan gränser verkar för ett demokratiskt världssamhälle.

Vi främjar demokrati på alla nivåer, globala institutioner som är demokratiska och effektiva samt ett jämlikt globalt medborgarskap. 

The planetary incapacity to govern needs to be addressed right now
Will the planetary incapacity to govern be addressed right now or do we wait until after a Third World War to do so? The First World War made it painfully…
Georgios Zervas och Peter Spiegel | 21.04.2022
Rymdstyrning: Vem för jordens talan?
I takt med att rymdforskningen mognar och accelererar är det dags för ett demokratiskt ansvarigt FN att moderera mänsklig aktivitet utanför jorden, menar Ian Crawford.
Ian Crawford | 12.04.2022
Ukrainas president Zelenskyy säger åt FN att antingen reformeras eller upplösas
I ett videotal som hölls tisdagen den 5 april 2022 för FN:s säkerhetsråd informerade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy om massövergrepp som begåtts av ryska styrkor mot civilbefolkningen i hans land…
DWB | 06.04.2022

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer