GLOBAL DEMOKRATI ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET
Demokrati utan gränser är en växande internationell organisation med avdelningar och partners runt om i världen.
Det globala demokratitoppmötet: Låt oss prata om överstatlighet
9-10 december 2021 samlades representanter från politik, civilsamhälle och näringsliv från över hundra länder till ett virtuellt demokratitoppmöte, Global Summit for Democracy, på inbjudan av den amerikanska administrationen under Joe…
Manuel Müller | 15.12.2021
Demokratin står inför en ”perfekt storm” säger ny rapport från IDEA
Nyligen publicerade International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), en ledande mellanstatlig organisation inom området för demokratistöd, sin årliga rapport om ”The Global State of Democracy” (GSoD). Rapporten…
Colm Lehane | 03.12.2021
Grupper efterlyser starkare samarbete mellan demokratier inför toppmöte
Inför det virtuella toppmöte för demokrati (Summit for Democracy) som USA:s president Joe Biden står värd för den 9 och 10 december, har International Coalition for Democratic Renewal (ICDR) lanserat…
DWB | 17.11.2021

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

Våra initiativ

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer