DEMOKRATI ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

Demokrati utan gränser verkar för ett demokratiskt världssamhälle.

Vi främjar demokrati på alla nivåer, globala institutioner som är demokratiska och effektiva samt ett jämlikt globalt medborgarskap. 

G20 countries should pursue democratic improvement of UN: policy brief
A policy brief by the T20 engagement group recommends that the G20 and like-minded G20 members initiate intergovernmental negotiations on a UN Parliamentary Assembly and a UN World Citizens’ Initiative.
DWB | 15.05.2023
Medborgarförsamlingar: inte till för att lagstifta
Om allt går enligt planerna kan Irlands konstitution komma att ändras år 2023 så att den innehåller miljörättigheter för både människor och för själva naturen. Detta skulle inte bara vara…
Graham Wetherall-Grujić | 09.05.2023
Civilsamhället i en värld i kris: CIVICUS rapport 2023
Ryssland begår krigsbrott i industriell skala i Ukraina, kvinnors rättigheter trampas på i Afghanistan och HBTQI+-personers rättigheter attackeras i Uganda och flera andra afrikanska länder. Militärt styre har normaliserats i…
Mandeep Tiwana | 08.05.2023
GlobalDemocracy_icon_png

Demokrati utan gränser främjar rätten till demokrati på alla samhällsnivåer, från lokal till global nivå. Fria, rättvisa och demokratiska val är grunden för ett legitimt styre. Vi stöder demokratisering överallt och ett ökat samarbete mellan demokratiska länder. Läs mer

GlobalGovernance_icon_png

Demokrati utan gränser verkar för ett stärkt internationellt samarbete och för globala institutioner som är demokratiska och effektiva. Vi förespråkar skapandet av en parlamentarisk församling inom FN som ett steg mot ett världsparlament och en global konstitution. Läs mer

GlobalCitizenship_icon_png

Demokrati utan gränser främjar ett jämlikt världsmedborgarskap. Vi förespråkar inrättandet av ett verktyg för medborgarinitiativ inom FN och förespråkar utbildning som stärker ett planetärt perspektiv och bidrar till att utveckla en känsla av global identitet och solidaritet. Läs mer