DEMOKRATI ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

Demokrati utan gränser verkar för ett demokratiskt världssamhälle.

Vi främjar demokrati på alla nivåer, globala institutioner som är demokratiska och effektiva samt ett jämlikt globalt medborgarskap. 

Will illiberal nationalism undermine much-needed UN reform?
The growth of illiberal nationalism in the US and the deepening of already illiberal nationalist states like Russia and China are compromising the UN’s key mandates and thwarting serious progressive…
Kamal Malhotra | 09.09.2022
FN skjuter upp framtidstoppmöte, den globala utvecklingen går tillbaka
FN:s generalförsamling har beslutat att ett ”framtidstoppmöte” (Summit of the Future) ska sammankallas i New York i september 2024 för att anta en ”framtidspakt” (Pact for the Future). En resolution…
DWB | 08.09.2022
Disagreements on reforming the UN Security Council continue
The recent round of inter-governmental negotiations on UN Security Council reform ended in New York on 12th July 2022 with an “oral decision” of the UN General Assembly to “immediately”…
Jebilson Raja Joslin | 06.09.2022

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer