GLOBAL DEMOKRATI ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET
Demokrati utan gränser är en växande internationell organisation med avdelningar och partners runt om i världen.
Civilsamhället marginaliserat vid klimatförhandlingarna COP26 i Glasgow
Civilsamhällesgrupper och klimataktivister har riktat skarp kritik mot FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow som avslutades 12 november efter att de upplevt sig marginaliserade och inte haft någon meningsfull tillgång till…
DWB | 12.11.2021
Global folkförsamling ställer krav på FN
21-23 september 2021 stod Global Call to Action Against Poverty (GCAP) värd för en virtuell global folkförsamling (Global People’s Assembly), parallellt med ett högnivåsegment i FN:s generalförsamling i New York….
George Blundell | 19.10.2021
Global Citizens’ Assembly launched ahead of climate talks in Glasgow
In advance of the UN’s COP26 climate conference, which will convene in Glasgow next month, a Global Citizens’ Assembly on the world climate and ecological crisis has been launched with…
DWB | 15.10.2021

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

Våra initiativ

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer