DEMOKRATI ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

Demokrati utan gränser verkar för ett demokratiskt världssamhälle.

Vi främjar demokrati på alla nivåer, globala institutioner som är demokratiska och effektiva samt ett jämlikt globalt medborgarskap. 

Sex nya spelregler för att uppdatera och stärka demokratin
Demokratin har bestått över århundraden eftersom den är det mest effektiva verktyget för att fatta beslut i stora, mångsidiga, samhällen. Den ger oss kontroll över beslutsfattare och håller dem ansvariga…
Marcial Boo | 06.07.2022
Book review: The Rules of Democracy
Marcial Boo has some excellent credentials as a regulator of politicians and a supervisor of public spending. He has now written an excellent book – extraordinarily concise, pertinent and principled…
Hilton Dawson | 06.07.2022
Vad kommer världen göra av FN:s framtidstoppmöte 2023?
In this piece the authors provide an overview of Stimson Center’s new report ”Road to 2023: Our Common Agenda and the Pact for the Future” and argue that the UN requires far-reaching changes
Richard Ponzio och Nudhara Yusuf | 04.07.2022

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer