DEMOKRATI ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

Demokrati utan gränser verkar för ett demokratiskt världssamhälle.

Vi främjar demokrati på alla nivåer, globala institutioner som är demokratiska och effektiva samt ett jämlikt globalt medborgarskap. 

A UN Emergency Peace Service as a global first-responder
Peter Langille suggests the UNEPS would be a permanent, integrated and multifunctional UN force. Highly trained, well-equipped and ready for immediate deployment once authorized by the Security Council.
Peter Langille | 24.05.2022
Suffragister krävde global rösträtt och ett världsparlament
Det känns som att begreppet globalt medborgarskap dyker upp lite varstans nuförtiden. Organisationer som Global Citizen använder det för att samla folkligt stöd runt om i världen för att bekämpa…
Megan Threlkeld | 20.05.2022
The new UN resolution on Security Council vetoes has no teeth
How to reform the United Nations Security Council (UNSC) has been discussed and debated for more than four decades, but it has recently regained new traction following the UNSC’s failure…
Teh Zi Yee | 18.05.2022

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer