GLOBAL DEMOCRACY IS A HUMAN RIGHT
Demokrati utan gränser är en växande internationell organisation med avdelningar och partners runt om i världen.
Stimson Center föreslår världstoppmöte för inkluderande global styrning
En ny rapport publicerad av Stimson Center lyfter fram rekommendationer för att reformera den globala styrningen samt en färdplan som kulminerar i ett föreslaget ”världstoppmöte för inkluderande global styrning” 2023….
DWB | 25.06.2021
Countering kleptocracy with an International Anti-Corruption Court
Grand corruption – the abuse of public power for private gain – is incompatible with democracy. It destabilizes countries, corrodes the rule of law, and enables kleptocrats to maintain power…
Bethany Adam | 18.06.2021
Roundtables produce recommendations for UN report on “common agenda”
The Coalition for the UN We Need, the Stimson Center and other partners hosted six roundtable consultations between February and May this year. This series of online events was held…
DWB | 16.06.2021

A World Parliament

Governance and Democracy in the 21st Century

Bok om global demokrati av Jo Leinen och Andreas Bummel, publicerad 2018

Vi främjar global demokrati

Världsmedborgarna behöver en röst

Våra initiativ

En parlamentarisk församling inom FN

Förenta Nationerna lyckas inte hantera de utmaningar och existentiella hot som vi nu står inför. Att söka konsensus mellan nästan 200 konkurrerande medlemsstater är ett recept för att göra alltför lite, alltför sent. Därför verkar vi för ett nytt organ med medborgar-valda företrädare: en parlamentarisk församling inom FN, eller United Nations Parliamentary Assembly (UNPA). Läs mer

Ett Världsmedborgar-initiativ inom FN

FN-stadgan inleds med “We, The Peoples”. Men man för leta förgäves efter verktyg för vanliga människor att påverka. Vi föreslår att världsmedborgare ska kunna lyfta förslag som tas upp av FN till behandling. Vi kallar detta instrument för ett UN World Citizens’ Initiative (UNWCI), eller ett världsmedborgarinitiativ inom FN. Läs mer

En global webbaserad plattform för omröstning

Demokrati kräver delaktighet – och global demokrati innebär att alla människor kan delta. Democracy Without Borders arbetar med att ta fram en internetplattform som möjliggör för debatt, omröstning och val. Ämnen på plattformens dagordning skulle kunna inkludera resolutioner i Säkerhetsrådet eller i andra globala organ. Läs mer